CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.01   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.01    Full Text (PDF)

Smart Society and the Function of Philosophy

Şafak Ural

The history of philosophy dates back from the present 2,500 years. Philosophy is said to always ask the same questions, and in fact its reason for existence is to ask these same questions; however it gives different answers for the same question. Due to people’s views of human beings, society, and nature not being the same, new problems will always occur. Technological developments these days have shaped a new society and humankind. The problems that arise in this epoch differ from the old ones. Philosophy may provide an opportunity to solve problems and offer some answers on this point, thanks to its well-known nature.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.01   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.01    Full Text (PDF)

Akıllı Toplum ve Felsefenin İşlevi

Şafak Ural

Felsefe yaklaşık 2.500 yıllık geçmiş içinde varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Felsefe bu özelliğini, aynı soruları sormakla birlikte, yine de sürdürebilmiştir. Bunun temel bir sebebi, her çağda insan, toplum ve doğa ile ilgili görüşlerimizin ve bu alanlara ilişkin bilgilerimizin değişmesidir. Dolayısıyla sorular aynı olsa da gelişim sürmekte ve bu gelişime bağlı olarak yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişim, yeni bir toplum, hatta insan biçimlemiştir. Bu insanın yüzyüze olduğu sorunlar da bu çağa özgüdür. İşte bu noktada felsefe, sorgulayıcı yapısı gereği, sorunların teşhisinde ve çözüm önerileri konusunda eşsiz bir görev üstlenebilecektir.


Keywords: Felsefeinsanteknolojiçevre

References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.