CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.03   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.03    Full Text (PDF)

Artificial Intelligence Applications in Digital Health and Medicine

Aydın Kolat

Rapid developments have occurred in the field of technology in recent years, especially when addressed along the axes of business, humanity, and technology. These developments in areas such as the economy, education systems, work styles, production methods, and health systems have led to general changes in all of humanity’s social needs and life habits. Based on these changes, the countries, companies, and individuals who are able to easily adapt their social and cultural structures to this technological infrastructure are seen to be getting ahead in the global race. One of the most important developments in the field of technology involves the developments in the field of artificial intelligence (AI). These developments in the field of AI are anticipated to make a great contribution in the coming years in areas such as health, education, public services, retail and wholesale trade, accommodations, and food services. The fact that AI brings speed and accuracy to diagnosis and treatment in the health sector has caused increase in the usage of AI day by day in this field . Great attention must be given to ensure that these daily increasing applications should be developed in accordance with ethical rules, the basic principles of international laws and must be audited on a global scale.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.03   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.03    Full Text (PDF)

Dijital Sağlık ve Tıpta Yapay Zekâ Uygulamaları

Aydın Kolat

Son yıllarda küresel olarak, iş-insan-teknoloji ekseninde ele alındığında teknoloji alanında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Ekonomi, eğitim düzeni, çalışma biçimi, üretim yöntemleri, sağlık sistemleri gibi alanlarda yaşanmakta olan bu gelişmeler, toplumsal gereksinimlerimizin ve genel olarak tüm yaşam alışkanlıklarımızın da değişimine yol açmıştır. Bu değişimlere bağlı olarak, sosyal ve kültürel yapılarını bu teknolojik altyapıya kolay adapte edebilen ülkeler, şirketler ve bireylerin küresel yarışta öne geçmekte olduğunu gözlemlemekteyiz. Teknoloji alanındaki bu gelişimin en önemlilerinden biri de yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zekâ alanında yaşanan bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda, sağlık, eğitim, kamu hizmetleri, perakende ve toptan ticaret, konaklama ve gıda hizmetleri gibi alanlarda da büyük bir katkıyı beraberinde getireceği öngörülmektedir. Sağlık sektöründe, yapay zekânın teşhis ve tedaviye hız ve doğruluk kazandırıyor oluşu, bu alanda yapay zekâ kullanımının her geçen gün artmasına yol açmaktadır. Her geçen gün artan bu uygulamaların etik kurallara ve uluslararası temel hukuk prensiplerine uygun geliştirilmesinin sağlanması ve küresel ölçekte denetlenmesi büyük önem taşımaktadır. References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.