CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.17   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.17    Full Text (PDF)

Blockchain Technology in Dentistry

Ümit Begüm Güray EfesAyşe Dina Erdilek

Blockchain technology involves blocks of unchangeable data that are brought together in a chain of digital decentralized ledgers. Most individuals think the dental industry and blockchain have nothing in common. However, blockchains can be easily benefitted from to improve transactions. Services in the field of tele-dentistry, with its decentralized structure and system spread out over various points, can be provided using blockchains, as with a blockchain, the contents of dental records are unlikely to be changed while remaining accessible, able to be added to, and verifiable. This would accelerate the information transfer between patient and physician, between physicians, and among stakeholders. An oral/dental system may contain information about DNA and dentin pulp complexes useful in forensic procedures for identifying possible causes of death. In this system, a blockchain can provide secure information sharing in terms of people, work partners, fast pricing, and collaboration. With the development of Dentacoin in 2017, the first system using blockchain technology appeared in the dental industry. Dentacoin uses blockchain technology to secure transactions between dentists and patients and all other market participants. Dentacoin is used as a part of the patient loyalty program. As a result, blockchain technology is a current and rich field for dentists, dental professionals, patients, and the dental industry for securely storing and sharing data in the field of dentistry.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.17   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.17    Full Text (PDF)

Diş Hekimliği Alanında Blokzincir Teknolojisi

Ümit Begüm Güray EfesAyşe Dina Erdilek

Blockzincir teknolojisi, değiştirilemeyen ve bir dijital merkezi olmayan defterler zincirinde bir araya getirilen veri bloklarıdır. Çoğu birey, diş hekimliği endüstrisi ve blok zincirinin ortak hiçbir yanı yoktur diye düşünmektedir. Ancak gerçekte, işlemleri iyileştirmek için blok zincirinden kolayca yararlanılmaktadır. Tele-diş hekimliği alanında blok zinciri, merkezi olmayan yapısı ve farklı noktalardaki dağıtık sistemi ile hizmet vermektedir. Bir blok zinciri ile diş kayıtlarının değiştirilmesi olası değildir, erişilebilir, yeni kayıt eklenebilir ve doğrulanabilir. Gerek hasta/ hekim gerek hekim/hekim ve paydaşlar arasındaki bilgi transferini hızlandırır. Bir ağız/diş sistemi, olası ölüm nedenlerini belirlemek için adli uygulamada faydalı olan DNA ve dentin pulpa kompleksleri hakkında bilgi içerebilir. Bu sisteminde blok zincir, insanlar, birlikte çalışılan ortaklar, hızlı ücretlendirme ve işbirliği açısından güvenli bilgi paylaşımı sağlar. 2017 yılında, Dentacoin’in geliştirilmesiyle birlikte diş hekimliği endüstrisinde Blokzincir teknolojisinin kullanıldığı ilk sistem ortaya çıkmıştır. Dentacoin, diş hekimleri ve hastalar ve diğer tüm piyasa katılımcıları arasındaki işlemleri güvence altına almak için blok zinciri teknolojisini kullanımaktadır. Hasta sadakat programının bir parçası olarak Dentacoin kullanılmıştır. Sonuç olarak, diş hekimliği alanında, taraflar arasında iletişimin sıkılaşması, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve paylaşılması ve değerlendirilmesi için diş hekimleri, diş hekimliği çalışanları, hastalar ve diş endüstrisi açısından Blockzincir teknolojisi güncel ve zengin bir alan olarak ilgiyi üzerinde tutmaktadır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.