CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.21   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.21    Full Text (PDF)

Economic Evaluation of Remote Health Services, Cost Effectiveness, Analysis and Reimbursement

Ahmet Bilge Sözen

Due to the payment of some fees of remote health service (RHS) by the supporting institutions, progress has been made on many issues, such as the prevalence, adoption, convenience, cheapness, distance, waiting time, reimbursement, and others. With the growth of market, there is an increased need to make some analyzes before investing. Some of these analyses are cost analysis, cost-effectiveness analysis, cost minimization analysis, benefitcost analysis, efficiency analysis, paybackperiod analysis, and profitability ratio analysis. Although cost analysis is a good starting point that is common to all economic evaluation methods, it excludes program results and limits the information provided to decision makers. For this reason, additional methods which enable evaluation to be made from many aspects such as effectiveness and efficiency should be used to examine data such as real cost, high return on investment, high net present value, high internal rate of return and short payback period. In order to convert RHS into income, it must be paid back in some way. The process of converting the RHS into income will start only after the legal basis is established, and the prices are determined by the SSI (Social Security Institution). For this reason, RHS must also be supported by a repayment system that will pay for itself and convince stakeholders to make new investments. Once the legislation for the RHS is prepared and enforced, the state’s reimbursement will probably be in the form of one of the subgroups of service procurement through SSI, namely global budget, payment per capita, package price, case-based payment, salary, payment per service or a combination of these. Reimbursement of RHS costs to the service provider by private insurance companies will be in the form of conventional payment.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.21   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.21    Full Text (PDF)

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Ekonomik Değerlendirmesi, Maliyet Etkinliği, Analız ve Geri Ödeme

Ahmet Bilge Sözen

Uzaktan sağlık hizmeti (USH) ücretlerinin bir kısmının destekleyici kurumlar tarafından ödenmesi nedeniyle yaygınlık, benimsenme, kolaylık, ucuzluk, mesafe, bekleme süresi, geri ödeme ve diğerleri gibi birçok konuda ilerleme kaydedilmiştir. Pazarın büyümesiyle birlikte yatırım yapmadan önce bazı analizler yapma ihtiyacı da artmıştır. Buanalizlerden bazıları; maliyet analizi, maliyet-etkinlik analizi, maliyet minimizasyon analizi, faydamaliyet analizi, verimlilik analizi, geri ödeme süresi analizi ve karlılık oranı analizidir. Maliyet analizi, tüm ekonomik değerlendirme yöntemlerinde ortak olan iyi bir başlangıç noktası olmasına rağmen, program çıktılarını dışarda tutar ve karar vericilere sağlanan bilgileri sınırlar. Bu nedenle, gerçek maliyet, yüksek yatırım getirisi, yüksek net bugünkü değer, yüksek iç verim oranı ve kısa geri ödeme süresi gibi verileri etkinlik ve verimlilik gibi birçok açıdan değerlendirmeye olanak tanıyan ek yöntemler kullanılmalıdır. Uzaktan sağlık hizmetinin gelire dönüştürülmesi için bir şekilde geri ödenmesi gerekir. Uzaktan sağlık hizmetinin gelire dönüştürülmesi süreci ancak yasal zeminin oluşturulmasından ve fiyatların SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından belirlenmesinden sonra başlayacaktır. Bu nedenle USH’nin kendi kendini amorti edecek ve paydaşları yeni yatırımlara ikna edecek bir geri ödeme sistemi ile de desteklenmesi gerekmektedir. SSK mevzuatı hazırlanıp yürürlüğe girdiğinde, devletin geri ödemesi muhtemelen SGK aracılığıyla hizmet alımının alt gruplarından biri, yani küresel bütçe, kişi başına ödeme, paket fiyatı, vaka bazlı ödeme, maaş, ödeme hizmet başına veya bunların bir kombinasyonu şeklinde olacaktır. RHS maliyetlerinin özel sigorta şirketleri tarafından hizmet sağlayıcıya geri ödenmesi geleneksel ödeme şeklinde olacaktır.References

 • Aydogdu, C., Aydogdu, O. (2013). An overview of telemedicine in Turkey. BTAIJ 7(3). google scholar
 • Burri, H., Heidbuchel, H., Jung, W., and Brugada, P. (2011). Remote monitoring: a cost or an investment? Europace. 13, İİ44-İİ48. doi:10.1093/europace/eur082 google scholar
 • Da'valos, M.W., French, M.T., Burdick, and Simmons, S.C. (2009). Economic Evaluation of Telemedicine: Review of the Literature and Research Guidelines for Benefit-Cost Analysis. TELEMEDICINE and e-HE-ALTH 15, 10. doi:10.1089=tmj.2009.0067 google scholar
 • Işık, A.H., Güler, İ. (2010). Teletıpta Mobil Uygulama Çalışması ve Mobil İletişim Teknolojilerinin Analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi 3: 1. google scholar
 • Kearney, A.T. (2011). Mobile health - who pays? Chicago: 2011. google scholar
 • Kılıç T. (2017). e-Sağlık, İyi Uygulama Örneği; Hollanda. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. GÜSBD 6(3): 203-217. google scholar
 • Kouskoukis M.N., Botsaris, C. (2016). Cost-Benefit Analysis of Telemedicine Systems/Units in Greek. Remote Areas. PharmacoEconomics Open. doi:10.1007/s41669-016-0006-z. google scholar
 • Langabeer, J.R, II, Langabeer, Champagne T., Alqusairi, D. (2016). Cost-benefit analysis of telehealth in pre-hospital care. First Published. doi:10.1177/1357633X16680541 google scholar
 • Navjit, W., Dullet, M.S., Geraghty E.M, at al. (2017). Impact of a University-Based Outpatient Telemedicine Program on Time Savings, Travel Costs and Environmental Pollutants. VALUE IN HEALTH 20: 542-546. doi:10.1016/j.jval.2017.01.014 google scholar
 • Özata, M. (2009). Sağlık Bakanlığı Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yürütülen E-Sağlık Projelerinin Sağlık Hizmeti Sunumuna Etkileri. Journal of Azerbaijani Studies. S: 444-464. google scholar
 • Torre-Dı'ez, I., Lo'pez-Coronado, M., Vaca, C., Aguado, J.S., and Castro, C. (2014). Cost-Utility and Cost-Effectiveness Studies of Telemedicine, Electronic, and Mobile Health Systems in the Literature: A Systematic Review. TELEMEDICINE and e-HEALTH 21, 2. doi:10.1089/tmj.2014.0053 google scholar
 • Tezcan, C. (2016). Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık. Yayın No: TÜSİAD-T/03/575. google scholar
 • Wakerman, J., Humphreys, J.S., Wells, R., Kuipers, P., Entwistle, P., and Jones, J. (2008). Primary health care delivery models in rural and remote Australia - a systematic review. BMC Health Services Research 8: 276. doi:10.1186/1472-6963-8-276 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.