CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.02   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.02    Full Text (PDF)

A Social Reading of the Pandemic Period in terms of Communication Sociology

Ali Murat Vural

The need has emerged to examine the pandemic through its dimensions, including its medical ones, and reflecting this onto social understanding, behavior, and mutual relations The pandemic has yet to end, and the environment for detailed research able to obtain healthy social data has not yet fully formed. However, it is also useful to presenting the social aspects that have emerged since the beginning of the pandemic just as observational data is also useful, even though support these with scientific research is also necessary. The pandemic has largely been discussed from three basic perspectives. The first is the number of daily deaths, recovery process, and the spread of the virus; the second is personal protection and isolation practices; and the third is in terms of when business life will return to normal. In addition to these three basic issues, a partial fourth issue has involved the social, political, economic, and cultural positions of health professionals, whose experiences find them between death and life, criticism and appreciation, understanding and incomprehension, and respect and disrespect. Meanwhile, the pandemic has also revealed the existence of many social deficiencies, immaturities, and vulnerabilities and offered important opportunities to address and make improvements on problematic issues, at the forefront of which can be said to be collective consciousness and citizenship consciousness.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.02   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.02    Full Text (PDF)

İletişim Sosyolojisi Açısından Pandemi Dönemine Yönelik Bir Toplumsal Okuma

Ali Murat Vural

Pandeminin tıbbi boyutu kadar, toplumsal anlayış, davranış ve karşılıklı ilişkilere yansıyan boyutlarıyla da irdelenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Salgın henüz sonlanmamış, sağlıklı sosyal veri elde etmek için ayrıntılı araştırma yapma ortamı henüz tam oluşmamıştır. Ancak, salgının başlangıcından itibaren ortaya çıkan toplumsal görünümleri, - bilimsel araştırmalarla desteklemek gerekmekle birlikte - yalnızca birer gözlem verisi olarak ortaya koymakta da yarar bulunmaktadır. Pandemi, büyük oranda üç temel bakış açısı ile ele alınmıştır. Birincisi, günlük vefat, iyileşme ve virüsün yayılma rakamları, ikincisi, kişisel korunma ve eve kapanma, üçüncüsü ise iş hayatının ne zaman normalleşeceğidir. Bu üç temel konunun yanı sıra kısmen de olsa bir dördüncü konu da sağlık çalışanlarının ölümle yaşam, tenkit ile takdir, anlama ile anlayışsızlık, saygı ile saygısızlık arasında gidip gelen toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel konumlanışları olmuştur. Bununla birlikte salgın, birçok toplumsal eksikliğin, gelişmemişliğin ve zafiyetin varlığını da ortaya sermiş, ne var ki hangi sorunlu konuların üzerine gidilerek orada iyileştirmeler yapılabileceği konusunda önemli fırsatlar da sunmuştur. Bunların başında da Kolektif Bilinç ile Yurttaşlık Bilincinin geldiğini söylemek mümkündür. References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.