CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.08   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.08    Full Text (PDF)

A Philosophical Inquiry into Consciousness from the Point of View of Causality

Uğur Selçuk Güneşli

Applications of artificial intelligence (AI) have found a growing place in medicine. However, humanity lacks sufficient thought regarding the ethical and humanistic values contained in AI. This study starts based on the doctorate dissertation evaluating the concept of consciousness regarding causality and aims to make suggestions regarding AI’s properties of consciousness and whether AI could act beyond algorithms concerning decision-making strategies by actually guiding human physicians. In addition, the study aims to criticize the diagnostical and therapeutical approaches based on the five senses to negotiate its constraints by deconstructing the conventional cause-effect relationship. This can be possible by considering the physical paradigm that may occur in the future. One of this study’s hypotheses is that one can examine the problem of consciousness in AI, at least phenomenologically, by starting from the attempts at understanding the qualitative interpretations of other living beings, namely the problem of phenomenal consciousness or “the hard problem.” The success of this approach can be evaluated by further studies. This study argues that criticizing consciousness in AI is possible with the help of a contingent (not necessary) interpretation of this in humans and other living creatures. The relationship between grounding and causality can be argued to be an acceptable important detail regarding this point. Using these above approaches, the study argues that the dark sides of the problem of consciousness can be enlightened by surpassing the subject-object dichotomy with the help of a new understanding of selfism.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.08   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.08    Full Text (PDF)

Nedensellik Bağlamında Bilinç Üzerine Felsefi Bir Çalışma

Uğur Selçuk Güneşli

Yapay zeka (YZ) uygulamaları tıpta giderek artan oranda yer almaktadır. Ancak bu uygulamalarda etik ve insani değerlerin içeriği hakkında yeterince fikir sahibi olamıyoruz. Bu çalışmada felsefi yönden bilinci nedensellik bağlamında ele alan doktora tezimizden hareketle YZ’da bilincin özellikleri, karar alma stratejilerinde algoritmaların ötesinde ve insan-hekimi de yönlendirecek şekilde davranış sergileyip sergileyemeyeceği, bu arada konvansiyonel neden-etki ilişkisinin yapı söküme uğratılmasıyla kazanabileceğimiz iç görü, beş duyuya dayalı tanı-tedavi yaklaşımlarını aşabilmenin gelecek fiziksel paradigmalar ile ilişkilendirilerek tartışılması gibi kulvarlarda yol almak istedik. “Fenomenal bilinç sorunu” ya da “Zor problem” olarak adlandırılan, diğer canlıların kalitatif yorumlarını anlama yaklaşımından hareketle YZ’da en azından fenomenal düzeyde bilinç sorununu irdeleyebilmek için nedensellik yaklaşımı ile özgün çözüm ve açıklamalar üretilebileceği, bu çalışmanın savlarından biridir. Bu yaklaşımın başarısının gelecekteki çalışmalarla değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Nedenselliğin zorunlu olmayan, olumsal yorumuyla insan bilincinden başlayarak diğer canlılar ve giderek YZ’da bilinç üzere yorumlar yapılabileceğini düşünmekteyiz. Bu noktada temellendirme-nedensellik ilişkisi de önemli bir ayrıntı olarak kabul edilebilir. Böylelikle özne-nesne ikiliğini yeni bir kendilik (selfism) anlayışı ile aşarak özgün ve mevcut bilimsel paradigma ile karanlık kalmış bilinç sorunlarının aydınlatılabileceği düşüncesindeyiz. References

 • Aristotle.(2004).Aristotle’s on the Soul and on Memory and Recollection, (Translated by Sachs, J.). Michigan: Green Lion Press. google scholar
 • Aşkın, Z., Durğun, S., &Geçit, B. (2017).Tarih Felsefesinde Nedensellik Sorunsalı. Istanbul: Çizgi Kitabevi. google scholar
 • Descartes (1975) Discourse on Method.(Translated by L.J. Lafleur),Indianapolis: The Bobbs- Merrill Company, Inc. google scholar
 • Direk (2017). Dünyanın Teni Merleau-Ponty Felsefesi Üzerine İncelemeler. Istanbul: Metis Yayınları google scholar
 • Gözkan, H. B. (2018). Kant’ın Şemsiyesi Kant’ın Teorik Felsefesi Üzerine Yazılar. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, Istanbul. google scholar
 • Heil, J. (ed.). (2004). Philosophy of Mind. New York: Oxford University Press. google scholar
 • Heidegger, M. (1978).the Essence of Reason. (Translated by Malick, T.).Evanston: Nortwestern University Press. google scholar
 • Hume, D. (1974).An Enquiry Concerning Human Understanding, in the Empiricists. New York: Anchor Books. google scholar
 • Kant, I. (2000). The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. (Translated by Guyer, P., and Wood, A.W.). NewYork: Cambridge University Press. google scholar
 • Leibniz, G.W. (2014).Monadoloji, Metafizik Üzerine Konuşma. (Translated by Altınörs, A.). Istanbul: Bilge Kültür Sanat Yayın Dağıtım San ve Tic. Ltd. Şti. google scholar
 • Merleau-Ponty, M. (1996).Phenomenology of Perception.(Translated by Smith, C.). London & New York: Routledge and Kegan Paul Ltd. google scholar
 • Nagel, T. (2004). What is it like to be a bat? In Heil, J. (ed.), Philosophy of Mind. New York: Oxford University Press. google scholar
 • Uygur, N. (1960). What is a Philosophical Question? Litera Studies in Language and Literature, 7,27-49.Istanbul: Istanbul Matbaası. google scholar
 • Uygur, N. (1961). Felsefede Temellendirme. Felsefe Arkivi,12, 31-54. Istanbul:Istanbul Matbaası. google scholar
 • https://futurism.com/harvard-may-have-pinpointed-the-source-of-human-consciousness(Reached on 10th May 2019) google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.