CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.22   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.22    Full Text (PDF)

Possible AI Based on Metaverse Impact in Health Sciences and Knowledge Economy

Şadi Evren Şeker

Although there is nothing new under the sun, some advances do effect paradigm shifts. As a new social platform, Metaverse provides novel ways of communication and data collection. For example, some types of classical consultations and treatments in healthcare require doctors and nurses to have immense communication skills. Keeping track of every detail is nearly impossible while communicating, and similar to other types of communication, doctor/patient communications are also open to misunderstandings and a variety of communication problems. In addition to the possible solutions to communication problems, Metaverse and its new augmented reality and virtual environments provide fascinating platforms where users can benefit from both sides of doctor/patient communications. Metaverse from the start is not just a Facebook technology. Furthermore, Metaverse can be considered a technology platform where all participants such as hospitals, consultation/medical centers, and clinics can provide their knowledge-based services. From this perspective, Metaverse can be considered a new milestone in the digital transformation of the knowledge economy. The knowledge economy is considered to be the fourth economy and comes just after the land, production, and service economies. The knowledge economy is based on the knowledge that is produced, and knowledge workers provide their services through an independent platform. This chapter covers the current studies and achievements on health education, services, and economy within the Metaverse world. 


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.22   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.22    Full Text (PDF)

Sağlık Bilimlerinde Metaverse Temelli Yapay Zeka Etkisi ve Bilgi Ekonomisi

Şadi Evren Şeker

Güneşin altında yeni bir şey olmamasına rağmen, bazı gelişmeler paradigma kaymalarını etkiler. Metaverse, yeni bir sosyal platform olarak yeni iletişim ve veri toplama yolları sağlar. Örneğin, sağlık hizmetlerinde bazı klasik konsültasyon ve tedavi türleri, doktorlar ve hemşireler için yoğun iletişim becerileri gerektirecektir. İletişim sırasında her detayı saklamak neredeyse imkansızdır ve tüm iletişim türlerinde olduğu gibi doktor/hasta iletişimi de yanlış anlaşılmalara ve birçok iletişim sorununa açıktır. İletişim sorunlarının olası çözümlerinin yanı sıra, metaverse ve yeni artırılmış/sanal ortamlar, hasta/doktor iletişiminin her iki tarafındaki kullanıcıların yararlanabileceği büyüleyici platformlar sağlar. Metaverse ilk günden itibaren sadece bir Facebook teknolojisi değildir. Ayrıca metaverse, hastaneler, konsültasyon/tıp merkezleri veya klinikler gibi tüm katılımcıların bilgi tabanlı hizmetlerini sunabileceği bir teknoloji platformu olarak düşünülebilir. Bu açıdan metaverse, bilgi ekonomisinin dijital dönüşümünde yeni bir kilometre taşı olarak kabul edilebilir. Bilgi ekonomisi toprak, üretim ve hizmet ekonomilerinden hemen sonra 4. ekonomi olarak kabul edilmektedir. Bilgi ekonomisi, üretilen bilgiye dayalıdır ve bilgi çalışanları hizmetlerini bağımsız bir platform üzerinden sunar. Bu bölüm, Metaverse dünyasında sağlık eğitimi, hizmetleri veya ekonomisi ile ilgili güncel çalışmaları ve kazanımları kapsar.References

 • Thomason, Jane. “MetaHealth-How will the Metaverse Change Health Care?.”Journal of Metaverse 1.1 (2021): 13-16. Mesko, Bertalan. “The promise of the metaverse in cardiovascular health.”European Heart Journal (2022). google scholar
 • Marzaleh, Milad Ahmadi, Mahmoudreza Peyravi, and Fatemeh Shaygani. “A revolution in health: Opportunities and challenges of the Metaverse.” EXCLI Journal 21 (2022): 791-792. google scholar
 • Albujeer, A., and M. Khoshnevisan. “Metaverse and oral health promotion.” British Dental Journal 232.9 (2022): 587-587. google scholar
 • Ifdil, Ifdil, et al. “Virtual reality in Metaverse for future mental health-helping profession: an alternative solution to the mental health challenges of the COVID-19 pandemic.” Journal of Public Health (2022). google scholar
 • Chen, Donghua, and Runtong Zhang. “Exploring Research Trends of Emerging Technologies in Health Metaverse: A Bibliometric Analysis.” Available at SSRN 3998068 (2022). google scholar
 • UYSAL, Burhanettin, and Tarık SEMIZ. “ A new age in health: Metaverse“, GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES| ISSN 2717-7394, (2022) google scholar
 • Koo, Huilyung. “Training in lung cancer surgery through the metaverse, including extended reality, in the smart operating room of Seoul National University Bundang Hospital, Korea.” Journal of educational evaluation for health professions 18 (2021). google scholar
 • Damar, Muhammet. “Metaverse Shape of Your Life for Future: A bibliometric snapshot.” Journal of Metaverse 1.1 (2021): 1-8. google scholar
 • Mystakidis, Stylianos. “Metaverse.” Encyclopedia 2.1 (2022): 486-497. google scholar
 • Seker, Sadi Evren, “OptiScorer, Otomatik Makine Öğrenmesi ve Skorlama”, YBS Ansiklopedi, v. 8, is, 1, pp. 10-22, (2020) google scholar
 • Seker, Sadi Evren, “Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy)”, YBS Ansiklopedi, V.1, Is. 1, pp. 17 - 21, (2014) google scholar
 • Powell, Walter W.; Snellman, Kaisa (2004). “The Knowledge Economy”. Annual Review of Sociology. 30 (1): 199-220. doi:10.1146/annurev.soc.29.010202.100037. google scholar
 • Hayes, Adam (6 Feb 2020). “Knowledge economy”. Investopedia. Retrieved 16 Oct 2020. google scholar
 • World, Bank (2007). Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development. 1818 H Street, NW,Washington, DC 20433: World Bank Publications. pp. 4-12. ISBN 9780821369579. google scholar
 • Johnson, D. Gale (16 Jan 2019). “Agricultural economics”. Encycloaedia Britannica, Inc. Retrieved 16 Oct 2020. google scholar
 • Wokutch, Richard E. (12 Feb 2014). “Newly industrialized country”. Encycloaedia Britannica. Retrieved 16 Oct 2020. google scholar
 • Reinhardt, W.; Schmidt, B.; Sloep, P.; Drachsler, H. (2011). “Knowledge Worker Roles and Actions - Results of Two Empirical Studies”. Knowledge and Process Management. 18 (3): 150-174. doi:10.1002/ kpm.378. hdl:1820/3523. google scholar
 • Crabtree, R.A., Fox, M.S., Baid, N. (1997). “Case Studies in Coordination Activities and Problems in Collaborative Design” (PDF). Research in Engineering Design. 9 (2): 70-84. doi:10.1007/bf01596483. S2CID 62682852. google scholar
 • Mcdermott, Michael (2005). “Knowledge Workers: You can gauge their effectiveness”. Leadership Excellence. 22 (10): 15-17. ISSN 8756-2308. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.