CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.24   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.24    Full Text (PDF)

The Guide of Medical Informatics Terms (Extended II)

Nilgün Bozbuğa

.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.24   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.24    Full Text (PDF)

Tıp Bilişimi Terimleri Karşılıklar Kılavuzu (Genişletilmiş II)

Nilgün Bozbuğa

“Tıp Bilişimi Terimleri Karşılıklar Kılavuzu (Genişletilmiş II)”, üyesi olduğum Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Çalışma Grubunun önerileri ve yöntemleri doğrultusunda, Türk Dil Kurumu sözlük çalışmaları rehber alınarak oluşturulmuştur. Her terim için madde başı, İngilizce karşılığı (Amerikan İngilizcesi) ve Türkçe karşılığı bölümleri yer almaktadır. Terim kısaltmaları da aynı sıra ile madde başı, İngilizce karşılığı ve Türkçe karşılıklarından oluşmaktadır. Madde başı olarak kullanımda yer alan İngilizce veya Fransızca kökenli terim ve terim kısaltmalar italik (eğri) yazılarak belirtilmiş; Latince kökenli tıp sözcükleri kullanıldığı haliyle yazılmıştır. References

  • Bozbuğa, N. Tıp Bilişimi Terimleri Karşılıklar Kılavuzu. Bozbuğa, N., Gülseçen, S., (eds). Tıp Bilişimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi; 2021. p. 1183-1272. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
  • Bozbuğa, N. Kısaltmalar - Akronimler. Tıp Dili Rehberi. Yakıncı, C., Cander, B., Fenercioğlu, Ş., (eds). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Yayınevi; 2022. p. 26-36. ISBN 978-605-9596-58-9 google scholar
  • Yakıncı, C., Zülfikâr, H., Acartürk, E., Bozbuğa, N., Kahya, E., Kazancı, G., Ünal, S., Yıldırım, İ., Aydoğdu, İ., Aytaç, B.. Tıp Terimleri Karşılıklar Kılavuzu (Genişletilmiş 3. Baskı). Tıp Terimleri Çalışma Grubu Yazarları. Ankara: Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları; 2019. ISBN 978-605-80196-0-47 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.