CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.25   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.25    Full Text (PDF)

Remote Health Management and Telemedicine in Cardiac Surgery

Nilgün BozbuğaMurat Uğurlucan

Remote health management contributes to the improvement of health with personal health management, protection of health with preventive medicine practices and increasing the level of health literacy. Remote healthcare applications including tele-medicine provide convenience to decrease the workload at the hospitals and provide support whom seek care however unable to reach due to overload at the facilities. Tele-health is a more comprehensive term that includes clinical processes related to diagnosis, treatment and tele-monitoring related to remote patient management, as well as non-clinical processes such as personal health records, health management, tele-mentoring, and health education. The monitoring of vital values transmitted by wearable technology or smart devices carrying physiological signal sensors is transmitted to health centers and recorded in real time, with the integration of the web portal of the data obtained independently of the location. Cardiovascular diseases account for the highest mortality rates globally, therefore continuous monitoring of cardiovascular vital signs for early intervention is highly desired. Remote patient monitoring systems, advances in wearable technologies and tele-medicine are emerging as an important innovative approach to address the early problems of patients with chronic cardiovascular diseases. Early intervention is provided in the emergence of acute adverse conditions with the participation of patients what to do in the onset of symptoms or possible changes in vital signs. Especially the peak phases of the COVID-19 pandemics had been a test drive for tele-medicine and remote healthcare which also accelerated and expanded their use globally In this chapter we present remote health management and tele-medicine applications in the field of cardiac surgery. 


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.25   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.25    Full Text (PDF)

Kalp Cerrahisinde Uzaktan Sağlık Yönetimi ve Teletıp

Nilgün BozbuğaMurat Uğurlucan

Uzaktan sağlık yönetimi, kişisel sağlık yönetimi ile sağlığın iyileştirilmesine, koruyucu hekimlik uygulamaları ile sağlığın korunmasına ve sağlık okuryazarlığının artırılmasına katkı sağlamaktadır. Teletıp da dahil olmak üzere uzaktan sağlık uygulamaları, hastanelerdeki iş yükünü azaltmak ve sağlık hizmetlerine, kurumların aşırı yükü nedeniyle ulaşamayanlara kolaylık sunmaktadır. Telesağlık, uzaktan hasta yönetimi ile ilgili teşhis, tedavi ve teleizlem ile ilgili klinik süreçlerin yanı sıra kişisel sağlık kayıtları, sağlık yönetimi, teleyönderlik ve sağlık eğitimi gibi klinik olmayan süreçleri içeren daha kapsamlı bir terimdir. Giyilebilir teknoloji veya fizyolojik sinyal sensörleri taşıyan akıllı cihazlar tarafından iletilen yaşamsal değerlerin takibi, mekândan bağımsız olarak elde edilen verilerin web portalı entegrasyonu ile sağlık merkezlerine iletilmesi ve gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınması sağlanır. Kardiyovasküler hastalıklar, küresel olarak en yüksek ölüm oranlarını oluşturur, bu nedenle erken müdahale için kardiyovasküler yaşamsal belirtilerin sürekli izlenmesi son derece önem arz eder. Uzaktan hasta izleme sistemleri, giyilebilir teknolojilerdeki gelişmeler ve teletıp, kronik kardiyovasküler hastalıkları olan hastaların belirtilerine erken müdahale edilebilmesi önemli bir yenilikçi yaklaşımdır. Akut olumsuz durumların ortaya çıkmasında, semptomların başlangıcında veya vital bulgularda olası değişikliklerde ne yapılması gerektiği konusunda hastaların sürece dahil olmasıyla erken müdahale şansı sağlanır. Özellikle COVID-19 pandemisinin zirve yaptığı dönemlerde, teletıp ve uzaktan sağlık hizmetleri için deneme dönemi olmuş ve teletıp uygulamalarını küresel olarak hızlandırmış ve yaygınlaştırmıştır. Bu bölümde kalp cerrahisi alanında uzaktan sağlık yönetimi ve teletıp uygulamalarını sunuyoruz.References

 • Abraham, W.T., Adamson, P.B., Bourge, R.C., et al. (2011). Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure: a randomised controlled trial. Lancet 377: 658-666. google scholar
 • Adamson, P.B., Abraham, W.T., Bourge, R.C., et al. (2014). Wireless pulmonary artery pressure monitoring guides management to reduce decompensation in heart failure with preserved ejection fraction. Circ Heart Fail 7: 935-944. google scholar
 • Adibi, S. (2015). Mobile Health A Technology Road Map, Springer International Publishing. Doi. 10.1007/9783-319-12817-7 google scholar
 • Ajibade, A., Younas, H., Pullan, M., Harky, A. (2020). Telemedicine in cardiovascular surgery during COVID-19 pandemic: A systematic review and our experience. J Card Surg: 1-12. DOI: 10.1111/jocs.14933 google scholar
 • Arhete, L. E., Erasmus, R. (2016). “Healthcare Service Delivery: A Literature Review”, International Association for Management of Technology IAMOT 2016 Conference Proceedings, pp 487-505. google scholar
 • Bassam, N., Hussain, S.A., Qaraghuli, A., Khan, J., Sumesh, E.P., Lavanya, V. (2021). IoT based wearable device to monitor the signs of quarantined remote patients of COVID-19. Informatics in Medicine Unlocked 24: 100588. google scholar
 • Boogerd, E.A., Arts, T., Engelen, L.J., Van de Belt, T.H. (2015) “What is eHealth”: Time for an Update? JMIR Res Protoc 12; 4(1): e29. doi:10.2196/resprot.4065 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2018). Postcardiotomy ECMO for refractory cardiogenic shock. J Thorac Cardiovasc Surg 156(5): 1903-1904. google scholar
 • Bozbuğa, N. (2019a). Lactate monitoring for risk stratification in postcardiotomy patients with extracorporeal membrane oxygenator support. J Thorac Cardiovasc Surg 157(5): e267-E268. google scholar
 • Bozbuğa, N. (2019b). Kalp ve Damar Cerrahisinde Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Tıbbi Cihaz ve Malzemeler. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2019: 137-142. ISBN 978605-7853-30-1 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2019c). Robotik Cerrahide Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Tıbbi Cihaz ve Malzemeler. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2019: 215-218. ISBN 978-605-7853-30-1 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020a). COVID-19’da Kalp ve Damar Cerrahisi. Ed: A.E. Önal. Halk Sağlığı ve COVID-19. Türkiye Klinikleri, Ankara, 2020: 49-55. ISBN 978-625-401-094-1 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020b). Sağlıkta Risk ve Risk Süreç Yönetimi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2020: 1-9. ISBN 978-605-7853-50-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020c). Kalp ve Damar Cerrahisinde Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2020: 167-174. ISBN 978-605-7853-50-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020d). Toraks İçi Organ Naklinde ve Mekanik Dolaşım Desteğinde Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2020: 175-181. ISBN 978-605-7853-50-9 google scholar
 • Bozbuğa, N., Yakut, C. (2020). Felsefenin Işığında Kalp Nakli. Ed: M. Balkanay, D. Mansuroğlu. Kalp Nakli. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2020: 7-18. ISBN 978-605-70080-0-8 google scholar
 • Bozbuğa, N., Tekbaş, M., Gülseçen, S. (2021). Tıbbi Nesnelerin İnterneti. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 451-478. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N., Sayın Ö.A. (2021). Teletıp, Uzaktan Hasta Yönetimi ve İmplante Kalp Destek Cihazları. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 569-596. e-ISBN 978605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022a). Teletıp. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 1-6. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022b). Klinik Yapay Zekâ. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 7-13. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022c). Robotik Cerrahi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 327-330. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022d). Kalp ve Damar Cerrahisinde Teletıp ve Klinik Yapay Zekâ. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 331-338. ISBN 978-605-785389-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022e). Tıp Alanında İnovasyon ve Telesağlık. Ed: T. Bildik. Dijital Psikiyatri, Türkiye Klinikleri, Ankara, 2022: 1-6. Online ISBN 978-625-401-648-6 google scholar
 • Bozbuğa, N., Taş, F. (2022). Custom-sized aortic valve 3D printing using geometric modeling of aortic root morphology. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD) 5(1): 1-5. google scholar
 • Caldarola, P., Gulizia, M.M., Gabrielli, D., Sicuro, M., De Gennaro, L., Giammaria, M., Grieco, N.B., Grosseto, D., Mantovan, R., Mazzanti, M., Menotti, A., Brunetti, N.T., Severi, S., Russo, G., Gensini, G.F. (2017). ANMCO/SIT Consensus Document: telemedicine for cardiovascular emergency networks. European Heart Journal Supplements 19 (Issue suppl_D): D229-D243. DOI: 10.1093/eurheartj/sux028 google scholar
 • Calleja, A., Thavendiranathan, P., Ionasec, R. I., Houle, H., Liu, S., Voigt, I., ... & Vannan, M. A. (2013). Automated quantitative 3-dimensional modeling of the aortic valve and root by 3-dimensional transesophageal echocardiography in normals, aortic regurgitation, and aortic stenosis: comparison to computed tomography in normals and clinical implications. Circulation: Cardiovascular Imaging 6(1): 99-108. google scholar
 • Casida, J.M., Aikens, J.E., Craddock, H., Aldrich, M.W., Pagani, F.D. (2018). Development and feasibility of self-management application in left-ventricular assist devices. ASAIO J 64: 159-167. google scholar
 • Cezlan, E.Ç. (2022). Yalın Hastane YönetimindeYapay Zekâ. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 523-528. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Chaudhry, S.I., Mattera, J.A., Curtis, J.P., et al. (2010). Telemonitoring in patients with heart failure. N Engl J Med 363: 2301. google scholar
 • Chen, S., Qi, J., Fan, S., Qiao, Z., Yeo, J.C., Lim, C.T. (2021). Flexible wearable sensors for cardiovascular health monitoring. Advanced Healthcare Matererials 1-23. 2100116 google scholar
 • Chih-Chung, H., Jui-Peng, T., Kuo-Tzu, S., Ping-Ying Lee1, et al. (2017). Telemedicine in cardiovascular disease. Telemedicine in Cardiovascular Disease 28: 133-139 google scholar
 • Clarke, A., Pulikottil-Jacob, R., Connock, M., Suri, G., Kandala, N.B., Maheswaran, H., Banner, N.R., Sutcliffe, P. (2014). Cost-effectiveness of left ventricular assist devices (LVADs) for patients with advanced heart failure: Analysis of the British NHS bridge to transplant (BTT) program. Int J Cardiol 171(3): 338-345. google scholar
 • Ding, X., Clifton, D., Ji, N. , Lovell, H.N., et al. (2021). Wearable sensing and telehealth technology with potential applications in the coronavirus pandemic. IEEE Reviews in Biomedical Engineering 14: 48-70. google scholar
 • Eapen, Z.J., MD, Turakhia, M.P., McConnell, M.V., Graham, G., Dunn, P., Tiner, C., Rich, C., Harrington, R.A., Peterson, E.D., Wayte P. (2016). Defining a mobile health roadmap for cardiovascular health and disease. J Am Heart Assoc 5: e003119. DOI: 10.1161/JAHA.115.003119 google scholar
 • Eberly, L.A., Khatana, S.A.M., Nathan, A.S., Snider, C., Julien, H.M. Deleener, Adusumalli, S. (2020). Telemedicine outpatient cardiovascular care during the COVID-19 pandemic: bridging or opening the digital divide? Circulation 10.1161/CIRCULATIONAHA.120 google scholar
 • El Khatib, M.M., Ahmed, G. (2019). Management of artificial intelligence enabled smart wearable devices for early diagnosis and continuous monitoring of CVDs. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) 9(1): 1211-1215. DOI: 10.35940/ijitee.L3108.119119 ISSN: 2278-3075, google scholar
 • Escobar-Curbelo, L., Franco-Moreno, A.I. (2019). Application of telemedicine for the control of patients with acute and chronic heart diseases. Review of Clinical Decision Making Telecardiology. TELEMEDICINE and e-HEALTH 25(11): 1033-1039. DOI: 10.1089/tmj.2018.0199 google scholar
 • Ferguson, C., Hickman, L.D., Turkmani, S., Breen, P., Eng, B., Gargiulo, G., Inglis, S.C. (2021). Wearables only work on patients that wear them: Barriers and facilitators to the adoption of wearable cardiac monitoring technologies. Cardiovascular Digital Health J 2(2): 137-147. google scholar
 • Frederix, I., Caiani, E.G., Dendale, P., Anker, S., et al. (2019). ESC e-Cardiology Working Group Position Paper: Overcoming challenges in digital health implementation in cardiovascular medicine. European J Preventive Cardiology 26(11): 1166-1177. DOI: 10.1177/2047487319832394 google scholar
 • Free, C., Phillips, G., Watson, L., Galli, L., Felix, L., Edwards, P., Patel, V., Haines, A. (2013). The effectiveness of mobile-health technologies to improve health care service delivery processes: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med 10(1): e1001363. DOI:10.1371/journal.pmed.1001363 google scholar
 • Givertz, M.M., DeFilippis, E.M., Colvin, M., et al. (2019). HFSA/SAEM/ISHLT clinical expert consensus document on the emergency management of patients with ventricular asist devices. J Heart Lung Transplant 38(7): 677-698. google scholar
 • Gülseçen, S., Aksaya H. (2021). Klinik Karar Destek Sistemleri. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 299-316. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Gülseçen, S., Çevik, E. (2021). Büyük Sağlık Verisi ve Bilgi Yönetimi. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 107-148. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Hindricks, G., Taborsky, M., Glikson, M., et al. (2014). Implant-based multiparameter telemonitoring of patients with heart failure (IN-TIME): a randomised controlled trial. Lancet 384: 583-590. google scholar
 • Hohmann, S., Veltmann, C., Duncker, D., König, T., Berliner, D., et al. (2019). Initial experience with telemonitoring in left ventricular assist device patients. J Thorac Dis 11(Suppl 6): S853-S863. doi: 10.21037/ jtd.2018.10.37. google scholar
 • Hollander, J.E., Carr, B.G. (2020). Virtually Perfect? Telemedicine for COVID-19. N Engl J Med 2020 Mar 11. [Epub ahead of print], doi:10.1056/NEJMp2003539. google scholar
 • Hong, Y.J., Hyoyoung Jeong, H., Cho, K.W., Lu, N., Kim, D. (2019). Wearable and implantable devices for cardiovascular healthcare: from monitoring to therapy based on flexible and stretchable electronics. Advanced Funcional Materials: 1-26. 1808247 google scholar
 • Inglis, S.C., Clark, R.A., McAlister, F.A., Ball, J., Lewinter, C., Cullington, D., Stewart, S., Cleland, J.G. (2010). Structured telephone support or telemonitoring programmes for patients with chronic heart failure. Cochrane Database Syst Rev 8:CD007228. google scholar
 • Jayaram, N.M., Khariton, Y., Krumholz, H.M., Chaudhry, S.I., Mattera, J., Tang, F., ... & Spertus, J. A (2017). Impact of Telemonitoring on Health Status. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 10(12), e004148. google scholar
 • Jeganathan, J., Knio, Z., Amador, Y., Hai, T., Khamooshian, A., Matyal, R., ... & Mahmood, F. (2017). Artificial intelligence in mitral valve analysis. Annals of Cardiac Anaesthesia 20(2): 129. google scholar
 • Ji, N., Xiang, T., Bonato, P., Lovell, H.N., et al . (2021). Recommendation to use wearable-based m-health in closed-loop management of acute cardiovascular disease patients during the COVID-19 pandemic. IEEE Reviews in Biomedical Engineering 25(4): 903-908. google scholar
 • Jiang, W., Majumder, S., Kumar, S., Subramaniam, S., et al. (2021). A wearable tele-health system towards monitoring COVID-19 and chronic diseases. IEEE Reviews in Biomedical Engineering 25(1): 1-23. DOI 10.1109/RBME.2021.3069815 google scholar
 • Jiang, X., Ming, W., You, J.H.S. (2019). The cost-effectiveness of digital health interventions on the management of cardiovascular diseases: systematic review. J Med Internet Res 21(6): e13166. DOI: 10.2196/13166 google scholar
 • Kantoch, E. (2018). Recognition of sedentary behavior by machine learning analysis of wearable sensors during activities of daily living for telemedical assessment of cardiovascular risk. Sensors 18, 3219; 1-17. DOI:10.3390/s18103219 google scholar
 • Kakria, P., Tripathi, N.K., Kitipawang, P. (2015). A real-time health monitoring system for remote cardiac patients using smartphone and wearable sensors. International J Telemedicine Applications 2015: 1-11. Article ID 373474 google scholar
 • Kaviya, V., Suresh, R.G. (2021). Intelligent wearable devicee for early detection of myocardial infarction using IoT. IEEE Xplore 11: 34-32: 1-4. google scholar
 • Klersy, C., De Silvestri, A., Gabutti, G., et al. (2009). A metaanalysis of remote monitoring of heart failure patients. J Am Coll Cardiol 54: 1683-1694. google scholar
 • Knackstedt, C., Bekkers, S. C., Schummers, G., Schreckenberg, M., Muraru, D., Badano, L. P., ... & Sengupta, P. P. (2015). Fully automated versus standard tracking of left ventricular ejection fraction and longitudinal strain: the FAST-EFs multicenter study. J American College Cardiology 66(13), 1456-1466. google scholar
 • Koehler, F., Winkler, S., Schieber, M., et al. (2010). Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure (TIMHF), a randomized, controlled intervention trial investigating the impact of telemedicine on mortality in ambulatory patients with heart failure: study design. Eur J Heart Fail 12: 1354. google scholar
 • Le, V.T., Muhlestein, J.B. (2018). Use of wearable technologies for early diagnosis and management of acute coronary syndromes and arrhythmias. Current Cardiovascular Risk Reports 12:24. DOI: 10.1007/s12170-018-0588-3 google scholar
 • Lou, Z., Wang, L., Jiangc, K., Weia, Z., Shena, G. (2020). Reviews of wearable healthcare systems: Materials, devices and system integration. Materials Science & Engineering R 140: 1-43. 100523 google scholar
 • Maor, E., Perry, D., Mevorach, D., Taiblum, N., Luz, Y., Mazin, I., et al. (2020). Vocal biomarker is associated with hospitalization and mortality among heart failure patients. J Am Heart Assoc 9(7): e013359. google scholar
 • Müller, A., Goette, A., Perings, C., et al. (2013). Potential role of telemedical service centers in managing remote monitoring data transmitted daily by cardiac implantable electronic devices: results of the early detection of cardiovascular events in device patients with heart failure (detecT-Pilot) Study. TELEMEDICINE and e-HEALTH 460-466. DOI : 10.1089/tmj.2012.0154 google scholar
 • Narula, S., Shameer, K., Salem Omar, A. M., Dudley, J. T., & Sengupta, P. P. (2016). Machine-learning algorithms to automate morphological and functional assessments in 2D echocardiography. J American College of Cardiology 68(21): 2287-2295. google scholar
 • Neyt, M., Van den Bruel, A., Smit, Y., De Jonge, N., Erasmus, M., Van Dijk, D., Vlayen, J. (2013). Cost-effectiveness of continuous-flow left ventricular assist devices. International J Technol Assess Health Care 29(3): 254-260. google scholar
 • Nigusse, A.B., Mengistie, D.A., Malengier, B., Tseghai, G.B., Langenhove, L.V. (2021). Wearable smart textiles for long-term electrocardiography monitoring - a review. Sensors 21, 4174: 1-24. DOI: 10.3390/s21124174 google scholar
 • Nikolaeva, K., Elkhovskaya, L., Kovalchuk, S.(2021). Patient measurements simulation and event processing in telemedicine systems. Procedía Computer Science 193: 122-130. google scholar
 • Ong, M.K., Romano, P.S., Edgington, S., et al. (2016). Effectiveness of Remote Patient Monitoring After Discharge of Hospitalized Patients with Heart Failure: The Better Effectiveness After Transition - Heart Failure (BEAT-HF) Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 176: 310. google scholar
 • Paré, G., Janna, M., Sicotte, C. (2007). Systematic review of home telemonitoring for chronic diseases: the evidence base. J Am Med Inform Assoc 14: 269-277. google scholar
 • Patel, P., Dhindsa, D., Eapen, D.J., Khera, A., Gulati, M., Stone, N.J., Yancy, C.W., Rumsfeld, J.S., Sperling, L.S. (2021). Optimizing the potential for telehealth in cardiovascular care (in the era of COVID-19): time will tell. American J Medicine 000:1-7. google scholar
 • Piette, J.D., List, J., Rana, G.K., Townsend, W., Striplin, D., Heisler, M. (2015). Mobile health devices as tools for worldwide cardiovascular risk reduction and disease management. Circulation 132:2012-2027. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.008723 google scholar
 • Polisena, J., Tran, K., Cimon, K., et al. (2010). Home telemonitoring for congestive heart failure: a systematic review and meta-analysis. J Telemed Telecare 16: 68. google scholar
 • Ponsky, T.A., Schwacher, M., Perry, I., et al. (2014). Telemonitoring: the surgical tool of the future. Eur J Pediatr Surg 24: 287-294. google scholar
 • Reiss, N., Schmidt, T., Boeckelmann, M., et al. (2018). Telemonitoring of Left-Ventricular Assist Device Pa-tients-Current Status and Future Challenges. J Thorac Dis 10(Suppl 15): S1794-S1801. doi: 10.21037/ jtd.2018.01.158. google scholar
 • Reiss, N., Wegner, K.K., Hoffmann, J.D., Schulte Eistrup, S., Boeken, U., Morshuis, M., Schmidt, T. (2019). Requirements for a Telemedicine Center to Monitor LVAD Patients. Stud Health Technol Inform 260: 146-153. google scholar
 • Sakhi, R., Theuns, D.A.M.J., Bhagwandien, R.E., Michels, M., Schinkel, A.F.L., Szili-Torok, T., Zijlstra, F., Roos-Hesselink, J.W., Yap, S.C. (2018). Value of implantable loop recorders in patients with structural or electrical heart disease. J Interv Card Electrophysiol. 52: 203-208. google scholar
 • Sara, J.D.S., Maor, E., Borlaug, B., Lewis, B.R., Orbelo, D., Lerman, L.O., Lerman, A. (2020). Non-invasive vocal biomarker is associated with pulmonary hypertension. PLoS One 15(4): e0231441. google scholar
 • See, V.Y., Kwong, H.J. (2020). Wearing your heart on your wrist how wearable smart devices are shaping the landscape of early cardiac arrhythmia detection, JACC 2(3): 434-436. DOI: 10.1016/j.jaccas.2019.12.037 google scholar
 • Shaw, T., McGregor, D., Brunner, M., Keep, M., Janssen, A., Barnet, S. (2017). What is e-Health? Development of a conceptual model for e-Health: Qualitative study with key informants. J Med Internet Res 19(10): e324-e334. DOI: 10.2196/jmir.8106. google scholar
 • Shen, Q., Li, J., Cui, C., Wang, X. Gao, H., Liu, C., Chen, M. (2021). A wearable real-time telemonitoring electrocardiogram device compared with traditional holter monitoring. J Biomedical Research 1(0): 1-9. google scholar
 • Smith, A.C., Thomas, E., Snoswell, C.L., Haydon H., Mehrotra A., Clemensen, J., Caffery, L.J. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Journal of Telemedicine and Telecare 1-5. DOI: 10.1177/1357633X20916567 google scholar
 • Sözen, A.B. (2021a) .Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Ekonomik Değerlendirilmesi, Maliyet Etkinliği, Analizler. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 633-654. e-ISBN: 978-605-07-0773-1 DOI: 10.26650/B/ET07.2021.003 google scholar
 • Sözen, A.B. (2021b) .Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Geri Ödemesi ve Gelire Dönüştürülmesi. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 655-669. e-ISBN: 978-605-07-0773-1 DOI: 10.26650/B/ET07.2021.003 google scholar
 • Tekbaş, M., Bozbuğa, N. (2021). Sağlıkta Takip Sistemleri. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 621-631. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Tekbaş, M., Gülseçen, S. (2021). Nesnelerin İnterneti. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 431-449. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Uğurlucan, M, Beyaz, M.O., Öztaş, M.D., Özturk, A., Şahinoğlu, K., Alpagut, U., Bozbuğa, N. (2019). The geometrical modeling of aortic root complex. Heart Views 1: 6-10. google scholar
 • Villarreal, V., Berbey-Alvareaz, A. (2020). Evaluation of m-Health applications related to cardiovascular diseases: a systematic review. ACTA INFORM MED 28(2): 130-137. DOI: 10.5455/aim.2020.28.130-137 google scholar
 • Virani, S.A., Sharma, V., McCann, M., Koehler, J., Tsang, B., Zieroth, S. (2018). Prospective evaluation of integrated device diagnostics for heart failure management: results of the TRIAGE-HF study. ESC Heart Fail 5: 809-17. google scholar
 • Vollmann, D., Nägele, H., Schauerte, P., et al. (2007). Clinical utility of intrathoracic impedance monitoring to alert patients with an implanted device of deteriorating chronic heart failure. Eur Heart J 28: 1835-40. google scholar
 • Volterrani, M., Sposato, B. (2019). Remote monitoring and telemedicine. Eur Heart J Suppl 21(Suppl M): M54-M56. DOI: 10.1093/eurheartj/suz266. google scholar
 • Walter, C., Fischer, F., Hanke, J.S., Dogan, G., Schmitto, J.D., Haverich, A., Reiss, N., Schmidt, T., Hoffmann, J.D., Feldmann, C. (2020). Infrastructural needs and expected benefits of telemonitoring in left ventricular assist device therapy: Results of a qualitative study using expert interviews and focus group discussions with patients. International Journal of Artificial Organs 43(6): 385-392. DOI: /10.1177/0391398819893702 google scholar
 • Widmer, R.J., Collins, N.M., Collins, S., West, C.P., Lerman, L.O., Lerman, A. (2015). Digital health interventions for the prevention of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc 90(4):469-480. DOI: 10.1016/j.mayocp.2014.12.026 google scholar
 • WHO. (2016). Global Diffusion of e-Health: Making Universal Health Coverage Achievable. Report of the Third Global Survey on e-Health. Geneva: World Health Organization; 2016. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. google scholar
 • WHO. (2019). Draft global strategy on digital health 2020-2024. Geneva: World Health Organization; 2019. google scholar
 • Yancy, C.W., Drazner, M.H., Coffin, S.T., et al. (2020). 2020 ACC/HFSA/ISHLT lifelong learning statement for advanced heart failure and transplant cardiology specialists. J Am Coll Cardiol 75(10): 1212-1230. google scholar
 • Yeung, A.W.K., Kulnik, S.T., Parvanov, E.D., Fassl, A., et al. (2022). Research on digital technology use in cardiology: bibliometric analysis. J Med Internet Res 24: 1-17. ISS 5:e36086 google scholar
 • Zreik, M., Lessmann, N., van Hamersvelt, R. W., Wolterink, J. M., Voskuil, M., Viergever, M. A., ... & Isgum, I. (2018). Deep learning analysis of the myocardium in coronary CT angiography for identification of patients with functionally significant coronary artery stenosis. Medical Image Analysis 44: 72-85. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.