CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.28   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.28    Full Text (PDF)

Virtual Intimacy with Telemedicine: A Healthcare Service That Eliminates Distances in the Pandemic

Göksel Altınışık Ergur

Telemedicine comes into question more frequently than it was before the COVID-19 Pandemic, especially in favor of erasing the distance between places as residential areas and available health facilities. The recent study aims to investigate the features and outcomes of a defined telemedicine model that performed systematically under ethical and good clinical practice principles. The point of view is determined by studying the data obtained from the patients from distant places and rural areas. Having healthcare service opportunities in the city center near the place lived will be questioned as a determinant to detain the patient from seeking remote healthcare support from a distant city. The main finding of that study is that a para-institutional model of telemedicine using video consultation results in remarkable good outcomes in terms of the high rate of accomplishment in medical evaluation and low rate of discordance to follow-ups, additionally, it is suitable to offer patient-centered service in a wide spectrum of clinical problems with the reduced necessity to in-person hospital visits. In a sense, the effectiveness of virtual closeness in telemedicine is a precursor of the expiration of the ‘distance barriers’ in many other fields. 


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.28   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.28    Full Text (PDF)

Teletıp ile Sanal Yakınlık: Pandemide Uzaklıkları Yok Eden Bir Sağlık Hizmeti

Göksel Altınışık Ergur

Teletıp, özellikle hastaların yaşadığı yer ile başvuracakları sağlık kuruluşları arasındaki uzaklığı ortadan kaldırmaya yönelik yararıyla COVID-19 Pandemisinden önce olduğundan çok daha sık gündeme gelmektedir. Bu çalışma, tıbbi etik ve iyi hekimlik uygulamaları ilkeleri temelinde sistematik bir biçimde uygulanan özel bir teletıp modelinin niteliklerini ve sonuçlarını ele almayı amaçlamaktadır. Özellikle uzak yerlerde ve kırsal kesimde yaşayan hastaların verilerinin ortaya konması önem taşımaktadır. Yaşanan yere yakın bir şehir merkezinde sağlık hizmeti alabilme olanağı olmasına karşın hastaların yaşadıkları yerden uzak bir şehirden uzaktan sağlık hizmeti alma tercihinin sıklığı da araştırılacaktır. Sağlık kuruluşu üzerinden randevu alınmasına karşın bireysel inisiyatifle kurumdan bağımsız yürütülen ve video görüşme temelli bu teletıp modeline ilişkin çalışmanın ana bulgusu, tıbbi değerlendirmenin yüksek oranda sonuca vardırılabilmesi ve hastaların izlemden çıkma oranının düşük olması biçiminde ortaya konan dikkat çekici düzeyde iyi sonuçlarının olmasıdır. Ayrıca, çok geniş yelpazedeki klinik tablolarda hasta-merkezli bir sağlık hizmetinin sunulmasına, hastane başvurusu gerekliliğini azaltmaya uygun bir yöntem olduğu ortaya konmaktadır. Sonuç olarak, teletıp sayesinde sağlanan sanal yakınlık sağlık hizmetinin etkili olmasını sağlamakta, birçok başka alanda “uzaklık engellerinin” ortadan kaldırılmasına öncü olabileceği düşünülmektedir.References

 • Braveman, P., 2014. What are health disparities and health equity? We need to be clear. Public Health Reports 129 (Suppl 2), 5-8. https://doi.org/10.1177/00333549141291S203. google scholar
 • Bourdieu, P., 2000. Esquisse d’une théorie de la pratique, Éditions du Seuil, Paris. google scholar
 • Cairncross, F., 2001. The Death of Distance: How the Communications Revolution Is Changing Our Lives -Distance Isn’t What It Used to Be. Working Knowledge. Harvard Business School Archives. Available at ht-tps://hbswk.hbs.edu/archive/the-death-of-distance-how-the-communications-revolution-is-changing-our-li-ves-distance-isn-t-what-it-used-to-be. 818.707.2021). google scholar
 • Cartwright, L., 2000. Reach out and heal someone: telemedicine and the globalization of health care. Health 4(3), 347-377. https://doi.org/10.1177/136345930000400306. google scholar
 • Castells, M., 2005. The network society: From knowledge to policy. In: The Network Society: From Knowledge to Policy. Castells, M., Cardoso, G. (Eds.), Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, Washington, DC, pp. 3-22. google scholar
 • CMS (Center of Medicare and Medicaid Services), 17 March 2020. Medicare Telemedicine Health Care Provider Fact Sheet. Available at https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-pro-vider-fact-sheet. (17.07.2021). google scholar
 • Datareportal, 11 February 2021. Digital 2021: Turkey. Available at https://datareportal.com/reports/digi-tal-2021-turkey. (11.08.2021). google scholar
 • Doshi, A., Platt, Y., Dressen, J. R., Mathews, B. K. & Siy, J. C., 2020. Keep calm and log on: telemedicine for COVID-19 Pandemic response. Journal of Hospital Medicine 15(5), 302-304. https://doi.org/10.12788/jhm.3419. google scholar
 • Jandoo, T., 2020. WHO guidance for digital health: what it means for researchers. Digital Health 8, 6, 2055207619898984. DOI: 10.1177/2055207619898984. google scholar
 • Jorgenson, D. & Vu, K. 2005. Information Technology and the World Economy. The Scandinavian Journal of Economics, 107(4), 631-650. Available at http://www.jstor.org/stable/3441018 (15.08.2021). google scholar
 • Hage, J. & Aiken, M., 1970. Social Change in Complex Organizations. Random House, New York. google scholar
 • Hollander, J. E. & Carr, B. G., 2020. Virtually Perfect? Telemedicine for Covid-19. New England Journal of Medicine 382(18), 1679-1681. DOI: 10.1056/NEJMp2003539. google scholar
 • IGI Global Publisher of Timely Knowledge. Available at https://www.igi-global.com/dictionary/death-of-dis-tance/34999. (18.07.2021) google scholar
 • Katz, J. E., Rice, R. E. & Acord, S., 2005. Uses of internet and mobile technology in health systems: Organizational and sociocultural issues in a comparative context. In: Castells, M. and Cardoso, G. (Eds.), The Network Society: From Knowledge to Policy, Brookings Institution Press/Johns Hopkins University-SAIS, Washington, DC, pp. 183-214. google scholar
 • Keesara, S., Jonas, A. &Schulman, K., 2020. Covid-19 and health care’s digital revolution. New England Journal of Medicine 382(23), e82. DOI: 10.1056/NEJMp2005835. google scholar
 • Khoshrounejad, F., Hamednia, M., Mehrjerd, A., Pichaghsaz, S., Jamalirad, H., Sargolzaei, M., Hoseini, B. & Aalaei, S., 2021. Telehealth-based services during the COVID-19 Pandemic: a systematic review of features and challenges. Frontiers in Public Health 9, 711762. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.711762. google scholar
 • Ohannessian, R., 2015. Telemedicine: Potential applications in epidemic situations. European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine 4(3), 95-98. https://doi.org/10.1016/j.eur-tel.2015.08.002. google scholar
 • Ohannessian, R., Duong, T. A. & Odone, A., 2020. Global telemedicine implementation and integration within health systems to fight the COVID-19 Pandemic: a call to action. JMIR Public Health Surveillance, 6(2), e18810. DOI:10.2196/18810. google scholar
 • Pacht, E. R., Turner, J. W., Gailiun, M., Violi, L. A., Ralston, D., Mekhjian, H. S. 6 St John, R. C., 1998. Effectiveness of telemedicine in the outpatient pulmonary clinic. Telemedicine Journal: the official journal of the American Telemedicine Association, 4(4), 287-292. https://doi.org/10.1089/tmj.1.1998.4.287. google scholar
 • Puskin, D. S., 1995. Opportunities and challenges to telemedicine in rural America. Journal of Medical Systems, 19(1), 59-67. https://doi.org/10.1007/BF02257191. google scholar
 • Smith, A. C., Bensink, M., Armfield, N., Stillman, J. & Caffery, L., 2005. Telemedicine and rural health care applications. Journal of Postgraduate Medicine, 51(4), 286-293. Available at: https://www.jpgmonline.com/ text.asp?2005/51/4/286/19242. google scholar
 • Tranos, E. & Nijkamp, P., 2012. The death of distance revisited: cyberplace, physical and relational proximities, Tinbergen Institute Discussion, Paper, No. 12-066/3, Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam. Çevrimiçi http://nbn-resolving.de/urn:NBN:nl:ui:31-1871/38500. (15.08.2021). google scholar
 • TÜİK, 26.8.2021 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. Çevrimiçi https://data.tuik.gov. tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-and-Communication-Technology-(ICT)-Usage-in-Househol-ds-and-by-Individuals-2021-37437 (15.10.2021). google scholar
 • World Medical Association (WMA), 2007. WMA Statement on the ethics of telemedicine. Available at https:// www.wma.net/wp-content/uploads/2018/10/SoE-Oct2007.pdf [adopted at 21 September 2020: https://www. wma.net/policies-post/wma-statement-on-the-ethics-of-telemedicine/]. google scholar
 • Yellowlees, P. M., 2005. Successfully developing a telemedicine system. Journal of Telemedicine and Telecare, 11(7), 331-335. https://doi.org/10.1258/135763305774472024. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.