Tıpda Ruhbilim

DOI :10.26650/AB/CH36.2022.160   
AuthorÖzcan KöknelKurban Özuğurlu

Ruhbilim, ruhsal yaşamı ve davranışı inceleyen bir bilim dalıdır.
Çağımızda Ruhbilime verilen önem gittikçe artmaktadır. Bugün tüm insanların Ruhbilimle ilgilenmesi ve bu konuda bilgili olması zorunlu bir duruma gelmiştir.
Ruhbilim insanın günlük yaşamında karşılaştığı olaylara ve sorunlara çözüm yolları gösterebilecek bir aşamaya erişmiştir.
Teorik ve bilimsel bir öğreti olması yanında ruhbilim, pratik ve uygulamalı olarak tıp, eğitim, çalışma, yönetim, ordu v.b. gibi alanlarda geniş kullanım olanakları yaratmıştır.
Tüm tıp dallarında ruhbilim, hekim-hasta ilişkilerinde kullanılan bilimsel yöntemleri, uygulama yollarını, hastalıkların ruhsal duruma ve ruhsal durumun hastalıklara etkisini öğretir.
Sınırlan çok geniş olan psikosomatik hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri de ruhbilim uğraşı alanı içindedir.
Tıp öğrencileri için hazırlanmış olan bu kitapta, ilerde hekim olacak bugünün öğrencilerinin, öğrenimleri, içinde, genel olarak insanları, özel olarak hastalan daha iyi tanımaları, anlamaları ve değerlendirmeleri için gerekli bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
Bedensel, ruhsal ve toplumsal bir varlık olan insanın özellikle ruhsal ve toplumsal yönleri üzerinde durulmuştur.
Geniş anlamıyla ruhbilim insanı ve insanlar arası ilişkileri inceler, problemlere çözümler gösterir. Konusu insan olan Tıp da ruhbilim hekimliğin temel öğretilerinden biri olmak durumundadır.
Ruhsal hastalıkların ortaya çıkışı, gelişimi ve tedavisi hakkında bu öğreti yöntemleriyle günümüzde geniş araştırmalar yapılmaktadır.
Bu kitapta, bazı konularda kuramsal bilgiler verilecektir.
Hekimlik mesleğinin başlangıcında bu bilgilerin ışığı altında edinilecek yeni bilgiler, uygulamalı çalışmalar; insanları ve hastaları tanımada, anlamada ve değerlendirmede öğrencilere ruhbilimle ilgilenme yolunu gösterirse, bizler bir görev yapmanın mutluluğunu duyacağız.

SubjectsPsychiatry

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1272-8
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1983
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.