Türk Göz Hekimliği Tarihine Aid Notlar

DOI :10.26650/AB/AA08.2022.164   
AuthorAhmet Süheyl ÜnverNuri Fehmi Ayberk

Türk göz hekimliği tarihi, çok önemli ve üzerinde incelemeler yapmağa değer bir konudur. Kütüphanelerimizde saklı duran ilim kaynaklarımız arasında Arap ve Türk dillerinde yazılmış ve göz hekimliği tarihimizi aydınlatan epey eserler vardır. Ayrıca Başvekâlet Arşivinde Türk göz hekimliği ve kehhâl diye anılan göz hekimleri hakkında çok önemli belgeler çıkmaktadır. Diğer taraftan edebî eserlerimiz, göz medlulleriyle doludur. Bütün bunlar ayrı ayrı yerlerde ve numaralar altındadır, istedik ki, meraklı olanlara bunlar hakkında toplu bir fikir verelim ve hiç olmazsa literatürü bir arada toplayalım. Şüphesiz ki aşağıya sıraladığımız yazılar Türk göz hekimliği tarihini tamamıyla çerçeveleyemez; fakat onun temel taşı olabilir. Gösterdiğimiz kaynaklar dikkatle incelenecek olursa, bunlardan mükemmel bir göz hekimliği tarihi çıkabilir kanaatindeyiz. Bizim burada yaptığımız şey, mütevazı bir rehberlikten ibarettir. Asıl işi gelecekteki erbabına bırakıyoruz. (Göz Kliniği) mecmuasında çıkan ve on bir makaleden ibaret ol.an bu yazılar, muhtelif basımevlerinde ve muhtelif zamanlarda basıldığı için numaraları yürütmek kabil olamamıştır. Bunları basıldıkları sıra ile bildiriyoruz:
• I. Medhal. Göz Kliniği, Vol. 1, No. 1, 1943
• II. Sinoplu Mümin bin Mukbil (Zahirei Muradiye, Miftahünnur ve Hazainüssürur eseri hakkında). Göz Kliniği, Vol. 1, N. 2, 1943
• III. Şerefeddin Sabuncuoğlu Cerrahiye kitabında göze ait bahislerin ve resimlerin izahı. Göz Kliniği, Vol. 1, N. 3, 1943
• IV. İslam ve Türk tababetinde göze ait resimler ve üstad İsmail Saip Sencer. Göz Kliniği, Vol. 1, N. 4, 1944
• V. Hekimbaşı Gevrekzade Haşan ve Risalei-teşrihülbasariye’si. Göz Kliniği Vol. 1, No. 5, 1944
• VI. Âmâlar ve Körhaneler; Manisada Saruhan bey Körha-nesi. Göz Kliniği Vol. 1, N. 6, 1944
• VII. Tıbbî teşkilâtımızda Göz hekimlerinin yeri I. Göz Kliniği Vol. 2, N. 1, 1944.
• VIII. Tıbbî teşkilâtımızda göz hekimlerinin yeri II. Göz kliniği, Vol. 2, N. 2, 1944.
• VII I. Mükerrer. Şarkta göze ve tesirine verilen önem. Göz Kliniği, Vol. 2, N. 3, 1944.
• IX . Göz hakkında manzum medluller. Göz Kliniği, Vol. 2, N. 4, 1945.
• X. XIX uncu asırdan zamanımıza kadar Türk göz hekimliği tarihine bir bakış I. Göz Kliniği, Vol. 2, N. 5, 1945.
• XI. XIX uncu asırdan zamanımıza kadar Türk göz hekimliği tarihine bir bakış II. Göz Kliniği, Vol. 2, N. 6, 1945.
Buraya sıraladığımız Türkçe makalelerin, yabancılara yetecek. Kadar Fransızca ve Almanca hülâsaları yapılmıştır. Bu sayede milletler arası tıp aleminin tarihimizin bu safhasıyla ilgilenecek esasları kavrayabileceklerini zannediyoruz. Makalelerin sahife numaralarının teselsül etmemesinden dolayı özür diler, bunu telafi için literatürü başa koyduğumuzu sayın okuyucularımıza bildiririz.

SubjectsHistory & Philosophy of Science

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1261-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.05.1946
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.