CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.23   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.23    Full Text (PDF)

European Venture Capital Funds

İbrahim Çağrı Zengin

Regulation no. 345/2013 (EU) on European venture capital funds aims to increase the effectiveness of venture capital funds by introducing a European Venture Capital Funds (EuVECA) label. The regulation sets out uniform quality criteria for managers of qualifying venture capital funds that wish to use the EuVECA label. Alternative funds managers that are registered and permitted to use the EuVECA label can set up and market their funds across the EU using a single set of rules. This label boosts the credibility of the managers and provides investors, that has also been defined by the Regulation, a certain level of reliability. Regulation 345/2013 has no equivalent in Turkish law.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.23   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.23    Full Text (PDF)

Avrupa Birliği Girişim Sermayesi Fonları

İbrahim Çağrı Zengin

Girişim sermayesi fonlarının etkinliğini artırmak amacıyla ihdas edilen Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013 tarih ve 345/2013 (AB) sayılı Avrupa Girişim Sermayesi Fonları Hakkında Tüzüğü, fon yöneticilerine Avrupa Birliği Girişim Sermayesi (EuVECA) ibaresini kullanma imkânı getirmekte ve fon yöneticilerince EuVECA ibaresinin kullanılmasına yönelik olarak bütün Birlik içinde uygulanacak yeknesak kuralları içermektedir. Tek bir tescil işlemi yaparak EuVECA ibaresini kullanmaya hak kazanan fon yöneticileri, söz konusu yeknesak kurallar çerçevesinde bir daha tescil yaptırmaya gerek kalmaksızın Birliğe üye bütün devletlerde girişim sermayesi fonu kurma ve mevcut fonlarını pazarlama imkânına kavuşmaktadır. Bu unvan fon yöneticilerinin yatırımcılar -ki kimlerin girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilecekleri de ayrıca düzenlenmektedir- nezdinde güvenilirliğini artırdığı gibi, yatırımcılara da yatırım yaptıkları fonun niteliği hakkında belirli bir güvence sağlamaktadır. Tüzüğün Türk hukukunda karşılığı yoktur. References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.