CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.15   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.15    Full Text (PDF)

New Payment Services in Banking Law and Activities Excluded from the Payment Services Regime

Mehmet Fatih Arıcı

It is vital for the functioning of the payment services market to ensure that the payment services can appeal to a wide audience, as well as being sustained in an environment that is safe and consumers are legally protected within, while complementing innovative technological infrastructure. In order to ensure functionality of this mechanism, the new Payment Services Directive has entered into force, which provides number of innovations in European Union law that have various aspects, such as payment service types, data security, authentication, activity permit and registration requirement, activities that are excluded from the payment service regime and the supervisory powers of administrative authorities. In this study, the situation in Turkish legislation has been discussed after the brief introduction of novelties that have been introduced in European Union law to create a general perspective on this issue, as well as both legal systems have been compared with the main lines and proposals for changes that have been considered to be useful for Turkish legislation have been set forth at the first glance.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.15   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.15    Full Text (PDF)

Bankacılık Hukukunda Yeni Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Hizmetleri Rejiminden İstisna Edilen Bazı Faaliyetler

Mehmet Fatih Arıcı

Ödeme hizmetlerinin geniş kitlelere hitap edebilmesi kadar yenilikçi teknolojik altyapıyı tamamlayacak şekilde güvenli ve tüketicilerin hukuken himaye edildiği bir mekanizma içerisinde sürdürülebilmesi, ödeme hizmetleri piyasasının işleyişi açısından hayati öneme sahiptir. Bu mekanizmanın sağlanabilmesi gayesine matuf olmak üzere, Avrupa Birliği hukukunda reform niteliğinde bir dizi yenilik öngören yeni Ödeme Hizmetleri Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Anılan yeniliklerin; ödeme hizmeti türleri, veri güvenliği, kimlik doğrulama, faaliyet izni ve tescil yükümlülüğü, ödeme hizmeti rejiminden istisna tutulan faaliyetler ve idari otoritelerin gözetim ve denetim yetkileri şeklinde muhtelif cepheleri bulunmaktadır. İşte bu çalışmada konuya ilişkin genel bir bakış açısı oluşturabilmek amacıyla Avrupa Birliği hukukunda öngörülen yeniliklerin kısa bir tanıtımının yapılmasını takiben Türk mevzuatındaki durum ele alınmakta ve her iki hukuk sistemi ana hatlarıyla mukayese edilerek, Türk mevzuatında ilk etapta yapılmasında fayda bulunduğu değerlendirilen değişiklik önerilerine yer verilmektedir.References

  • Baş K, ‘Online Platformların Acentelik Niteliği ve Bu Platformlar Özelinde Türk Ticaret Kanunu’nun Acenteliğe İlişkin Hükümlerinin Uygulanması’ (2017) XXXIII Batider 115. google scholar
  • Baumann D, ‘Die Umsetzung der Payment Services Directive 2 -Chance oder Risiko für Finanzdienstleiter?’ (2017) GWR 275. google scholar
  • Chiu H Y I, ‘A new era in fintech payment innovations? A perspective from the institutions and regulation of payment systems’ 9 Innovation and Technology 190. google scholar
  • Jimenez N P M, ‘Payment services evolution: from the European Directive of 2007 to the Digital Single Market and the European Directive of 2015’(2016) EuCML 219. google scholar
  • Kunz J H, ‘Die Neue Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II) – Regulatorische Erfassung “Dritter Zahlungsdienstleister” und anderer Leistungsanbieter- Teil 2’ (2016) Compliance Berater 457. google scholar
  • Linardatos D, ‘Online Banking’, Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch Volume 6 Bankvertragsrecht (4th edition, 2019). google scholar
  • Lutz P, ‘Regulatorische Herausforderung von Bezahlsystemen: PayPal &Co’ (2017) 116 ZVglRWiss 177. google scholar
  • Lutz G/Neus W/Schaber M/Schneider P/Wagner C P/Weber M, ZAG, Kommentar zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (1th edition, 2019). google scholar
  • Omlor S, ‘Online-Banking unter Geltung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II)’ (2019) BKR 105. google scholar
  • Spindler G/Zahrte K, ‘Zum Entwurf für eine Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2)’ (2014) BKR 265. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.