CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.32   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.32    Full Text (PDF)

Merger (Competition Law)

Feyza Başar

Both the EU and Turkish legislation apply the same criteria to the control of concentrations or mergers and acquisitions. For this reason, high level of harmonisation had already been achieved in the field of mergers and acquisitions. Moreover, owing to the amendment on the Turkish Competition Act through the Act dated 16.06.2020 and with number 7246, harmonisation level has been increased to a great extent. Particularly, with the amendment of Article 7, the ‘significant impediment of competition’ test used by the EU in the control of concentrations instead of the ‘dominant position’ test existing in the previous text of the provision is accepted. Secondly, with the introduction of structural remedies applied by the EU in addition to the behavioural remedies existing also in Article 9, the harmonisation process has almost been completed. However, there are certain developments triggering both systems to change their rules applied in the control of concentrations. In this respect, new economy shaped by the digitalisation, new trends of consumers, increasing concerns about data protection, and also Covid-19 pandemic and its economic consequences spreading all over the world may oblige the legal systems to take them into consideration together with turnover thresholds while controlling concentrations.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.32   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.32    Full Text (PDF)

Birleşme (Rekabet Hukuku)

Feyza Başar

Gerek AB, gerekse Türk mevzuatı yoğunlaşmaların ya da birleşme ve devralmaların denetiminde, başta ciro eşikleri olmak üzere, aynı temel ölçütleri kullanmaktadır. Bu nedenle birleşme ve devralmalar alanındaki mevzuat uyumu büyük ölçüde sağlanmıştır. Bununla birlikte, RKHK‘da 16.06.2020 tarihinde 7246 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sayesinde uyum düzeyi daha da artırılmıştır. Özellikle Kanunun 7. maddesinde yapılan değişiklikle birleşmelerin kontrolünde uygulanan ‘hâkim durum testi’ yerini Avrupa Birliği’nde uygulanan ‘etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması’ testine bırakmış; 9. madde hükmü kapsamında yer alan davranışsal tedbirlere Avrupa Birliği’nde uygulanan yapısal tedbirlerin de eklenmesiyle birleşme ve devralmalar alanındaki mevzuat uyumu büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak, her iki hukuk sistemini de yoğunlaşmaların kontrolüne ilişkin hukuki düzenlemelerde bir takım değişiklikler yapmaya yönlendirebilecek gelişmeler mevcuttur. Nitekim dijitalleşen dünya ile şekillenen yeni ekonomi, değişen tüketici alışkanlıkları, kişisel verilerin korunmasına yönelik artan hassasiyetler, hatta tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi ve ekonomik sonuçları, yoğunlaşmaların kontrolünde ciro eşiklerinin yanında başka faktörlerin de dikkate alınmasını zorunlu kılabilecektir.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.