CHAPTER


Giriş (Beşinci Bölüm - Üçüncü Alt Bölüm)

Nedret Füsun Nomer Ertan

Avrupa Birliği hukukunda haksız rekabete ilişkin çalışmalar esasen uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. AET Antlaşması’nın 1958 yılında yürürlüğe girmesinin hemen ardından Komisyon tarafından Münih’te bulunan Max-Planck-Enstitüsüne1, o dönemde üye olan altı devletin haksız rekabet hukuklarına ilişkin kanunların uyumlaştırılmasına ilişkin imkân ve usullerinin tespitine yönelik bir araştırma görevi verilmiştir.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.