CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.43   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.43    Full Text (PDF)

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Nafiye Yücedağ

24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, temelde, 95/46/AT sayılı Yönerge’yi esas almıştır. 95/46/ AT sayılı Yönerge ise, 2016/679/AB sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkelerin, kişisel verilerin korunması kapsamında bütün yasal düzenlemelere uygunluk açısından dikkate alınması gerekmektedir. Bu açıdan genel ilkelerin değerlendirilmesi özel bir önemi haizdir. Bu çalışma kapsamında genel ilkelere ilişkin olarak hem Tüzük hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemeleri açıklanarak, farklılıklar ve benzerliklere değinilerek, uyumluluğun sağlanması adına öneriler getirilmeye çalışılacaktır.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.