CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.44   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.44    Full Text (PDF)

Legal Grounds for Processing Personal Data

Şehriban İpek Aşıkoğlu

The Turkish Data Protection Law numbered 6698 has mainly been prepared based on the 95/46/EC Directive which was in force when the Law numbered 6698 was enacted. In order to the harmonization of the rules of data protection in EU Member States, 95/46/EC Directive was repealed by Regulation (EU) 2016/679. Conditions of processing are crucial within the assessment of the lawfulness of the processing. Thus, while titles of related articles within the Law numbered 6698 is “conditions of personal data processing”, Regulation (EU) 2016/679 prefers the name of “Lawfulness of processing”. In addition to this difference, some provisions related to the justification grounds in the Turkish law differ with respect to those under the Regulation (EU) 2016/679. Within the scope of this study, both regulations have been explained and differences and similarities mentioned, and suggestions are brought forward to provide harmonization.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.44   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.44    Full Text (PDF)

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri

Şehriban İpek Aşıkoğlu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yasalaştığı dönmede yürürlükte olan 95/46 sayılı Yönerge esas alınarak hazırlanmıştır. 95/46/AT sayılı Yönerge, 2016/679(AB) sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılarak Avrupa Birliği üye devletleri arasında kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerdeki farklılıkların azaltılması amaçlanmıştır. Veri işleme şartları bir işleme faaliyetinin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesinde büyük önemi haizdir. Nitekim 6698 sayılı Kanun’da ilgili madde başlıkları “kişisel verilerin işlenme şartları” iken, 2016/679 sayılı Tüzük’te “işlemenin hukuka uygunluğu” başlığı tercih edilmiştir. Hukuka uygunluk sebeplerine ilişkin bu fark dışında da Türk hukukunda, 2016/679 sayılı Tüzük’ten farklı düzenlenmiş hususlar bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında her iki düzenleme açıklanarak farklılıklar ve benzerliklere değinilerek ve uyumluluğun sağlanması adına öneriler getirilmeye çalışılacaktır.References

  • Çekin M S, Kişisel Verilerin Korunması (2019). google scholar
  • Yücedağ N, ‘Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri’[2017] 75(2) İÜHFM 765. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.