CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.26   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.26    Full Text (PDF)

Trademark Directive

Arslan KayaŞehriban İpek AşıkoğluElif Oğuz Şenesen

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988, to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, had been amended many times during its validity period. In the interests of clarity and in order to consolidate these amendments, Directive 2008/95/EC had been accepted on 22 October 2008. Later, the Commission continued to work on the harmonization of trademark law in EU level and presented its reform package for the amendment of the EU Trademark Regulation and the Trademark Directive in 2013. Trademark Directive proposal aimed further alignment of national registration procedures in the EU and to make these procedures more accessible and efficient for businesses in terms of lowering costs and accelerating procedures. Accordingly, Directive No 2015/2436 (EU), which brought many changes and repealed Directive No 2008/95, was accepted on 16 December 2015. The Turkish translation of the final version of the Directive 2015/2436 (EU), which is also important for Turkish law since it is the source of the Industrial Property Law No. 6769, has been presented below.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.26   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.26    Full Text (PDF)

Marka Yönergesi

Arslan KayaŞehriban İpek AşıkoğluElif Oğuz Şenesen

Avrupa Birliği’nde üye devletlerin marka hukuku mevzuatlarının yakınlaştırılmasına ilişkin 89/104/AET sayılı ve 21 Aralık 1988 tarihli Birinci Konsey Yönergesi, yürürlüğü süresince pek çok değişikliğe uğramıştır. Açıklığın sağlanması ve değişikliklerin konsolide edilmesi amacıyla 22 Ekim 2008 tarihinde 2008/95/AT sayılı Yönerge kabul edilmiştir. Sonraki yıllarda Komisyon, Birlik seviyesinde marka hukukunun uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmalarını sürdürmüş, 2013 yılında Marka Yönergesi ve AB Markası Tüzüğü’nde değişiklik teklifi içeren reform paketini yayınlamıştır. Marka Yönergesi teklifinde, AB’deki ulusal marka kayıt usullerinin daha da uyumlu hâle getirilmesi amaçlanmış ve işletmelerin bunlara erişiminin kolaylaştırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür. Bu doğrultuda 2008/95/AT sayılı Yönerge’yi yürürlükten kaldıran ve pek çok yenilik getiren 2015/2436 (AB) sayılı Yönerge, 16 Aralık 2015 tarihinde kabul edilmiştir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na kaynaklık etmiş olması sebebiyle Türk hukuku açısından da önem teşkil eden 2015/2436 (AB) sayılı Yönerge’nin nihai hâlinin Türkçe tercümesi aşağıda sunulmaktadır.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.