CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.37   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.37    Full Text (PDF)

Distance Contracts

Baki İlkay EnginElif Merve Yılmaz

Distance contracts between consumers and trader may have been concluded without consumer’s sufficient knowledge on the contents of the contract and the obligations of the parties. Information requirement of the trader and consumer’s right of withdrawal has been regulated under Directive 2011/83/EU with the purpose of eliminating such risks. Similar regulations have also been adopted by Article 48 of the Law on the Protection of the Consumers and Regulation on Distance Contracts. Pursuant to Directive 2011/83/EU and Article 48 of the Law on the Protection of the Consumers, the consumer may exercise the right of withdrawal, without demonstrating any reason, in the withdrawal period of 14 days. Regulations under Turkish law concerning the distance contracts are similar to the ones under Directive 2011/83/EU to a great extent; however there also certain differences between these regulations.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.37   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.37    Full Text (PDF)

Mesafeli Sözleşmeler

Baki İlkay EnginElif Merve Yılmaz

Tüketici ile girişimci arasında kurulan mesafeli sözleşmelerin, tüketicinin sözleşmenin içeriğine ve tarafların borçlarına ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadan kurulmuş olma ihtimali bulunmaktadır. Bu tehlikeleri önlemek amacıyla 2011/83/EU sayılı Yönerge’de girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğü ve tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiştir. Benzer düzenlemelere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 48’de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer verilmiştir. 2011/83/EU sayılı Yönerge’ye ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 48’ye göre, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı bulunmaktadır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin Türk hukukundaki düzenlemeler büyük ölçüde 2011/83/EU sayılı Yönerge ile benzerlik göstermekle birlikte bu düzenlemeler arasında bazı farklılıklar da bulunmaktadır.References

  • Engin B İ, ‘Uzaktan Pazarlama Yoluyla Kurulan Sözleşmeler’ Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu – Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi, 2001). google scholar
  • Baş Süzel E, ‘Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü’ (2018) 2 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 339-369. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.