CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.10   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.10    Full Text (PDF)

Separate and Consolidated Annual Financial Statements

Koray Demir

This chapter deals with the compliance question of Turkish law with the EC Accounting Directive. In this sense, the following chapter includes statements on the basic accounting principles, i.e. true and fair view and prudence principle, and flags the conflict between two of the mentioned principles. In this chapter, it is stated that that the prioritization of the true and fair view principle, as it is done in Turkish law, may lead to the weakining of deptor protection goals of the law. This chapter also indicates the need of deregulation regarding the merchants other than the capital companies and points out the non-compliance issues due to the SMEs.  


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.10   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.10    Full Text (PDF)

Sermaye Ortaklıklarının Ferdi ve Konsolide Yılsonu Finansal Tabloları

Koray Demir

Bu bölümde Bilanço Yönergesi ile uyum konusu ele alınmaktadır. Bu manada bilanço hukukuna hâkim temel ilkeler, bu ilkelerden en önemlileri olan dürüst resim ilkesi ve ihtiyat prensibine yönelik açıklamalar yapılmakta ve iki ilke arasındaki çelişkilere temas edildikten sonra, Türk hukukunda dürüst resim ilkesinin öncüllenmiş olmasının alacaklıların korunması politikasını zayıflatabileceği görüşüne yer verilmektedir. Yine bu bölüm altında sermaye şirketleri dışındaki tacirler bakımından deregülasyon ihtiyacı olduğu hususuna ve KOBİ’ler açısından mevcut uyumsuzluklara yer verilmektedir. References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.