Türk Seçmen Davranışı 1960 - 1970

DOI :10.26650/AB/SS30.2022.099   
AuthorYüksel Gülmen

Siyasal bilimcinin kendisine konu aldığı iktidar olgusunun belirli bir toplumsal çerçevede analizini yapabilmek için, kimlerin, hangi siyasal partilere ne için oy verdiğini bilmemiz gerekmektedir. Bu amaçla birçok ülkede çeşitli seçim araştırmalarını yürüten akademik, resmî veya özel nitelikte kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlar gerek seçim öncesinde gerek seçim ertesinde yaptıkları kamuoyu yoklamalarıyla veya doğrudan doğruya seçim sonuçlarının, kampanya faaliyetlerinin, siyasal partilerin işlediği siyasal temaların değerlendirilmesiyle siyasal iktidarın ve muhalefetin sağladığı desteğin analizini yapabilmektedirler. Ancak bu tür araştırmaların gerektirdiği geniş parasal olanaklardan yoksun olan toplumlarda bu tür kuramların yer almadığını, seçim araştırmalarının kişisel çabalara dayanan çalışmalardan oluştuğunu görmekteyiz. İşte elinizdeki araştırma da bu tür bir çabanın ürünüdür. Ancak araştırmacıların bütün iyi niyetine karşın tek tek yürütülen bu çalışmalar arasında hiçbir eşgüdüm olmadığından bütünün farklı yönleri aydınlatılsa bile bütünün tamamını aydınlatma olasılığı bulunmamaktadır. İşte bu nedenle dileriz ki toplumumuzda da siyasal iktidarların kökenine ilişkin açıklamalar yapılırken başvurulması zorunlu olan seçim araştırmalarını sürekli olarak yürütecek akademik bir örgütlenme en yakın zamanda gerçekleşir.
Bu araştırma 1973 yılında tamamlanmış ve 1974 yılı başında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktora tezi olarak savunulmuştur. Bu nedenle 1973 yılı sonuna rastlayan genel seçimler bu analizin kapsamı dışında kalmıştır. Aynı şekilde daha sonraki yıllarda yayınlanan aynı konuya ilişkin araştırmalar da tezin orijinal niteliğinin değişmemesi gerektiğinden burada yer almamıştır. 1974 yılından bu yana bütün uğraşlara karşın fakültenin sınırlı olanakları nedeniyle bu çalışma yayınlanamamıştır. Bu yüzden aynı konuya eğilen daha yeni araştırmaların ortaya çıktığı dikkate alındığında bu araştırma bulgularının güncelliğini yitirdiği söylenebilir. Yine de imkânsızlıklar nedeniyle tamamlandıktan ancak dört yıl sonra yayımlanabilen bu araştırmanın Türk seçmenlerinin yakın geçmişteki siyasal seçişlerine ilişkin bazı noktalara yetersiz bile olsa ışık tuttuğu inancındayım. Bunun da ötesinde diğer seçim araştırmalarıyla karşılaştırmalı olarak bu araştırma bulgularının yaratacağı ilginin sürekli bir örgütlenme ile yürütülecek seçim araştırmalarına duyulacak gereksinimi uyarmada bir parçacık katkısı olursa, o bile bu çalışmanın yayınlanması için yeterli bir nedendir bence. Bu nedenle dört yıl sonra bile olsa yayınlanması, okunması ve tartışılması gereğini duydum.

SubjectsPolitical Science

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0951-3
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.01.1979
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.