Türkiye Ekonomisi

DOI :10.26650/AB/SS10.2023.200   
AuthorHaluk Cillov

Ekonominin devamlı bir gelişme halinde bulunması, iktisadi istatistiklerin ve bunlara dayanan bazı yorumların sık sık değişmesi sonucunu yaratmaktadır. Üstelik, Devlet Planlama Teşkilatının kuruluşundan sonra kaynakların zenginleşmesi ve yeni araştırmaların meydana çıkması, bu kitabın üçüncü baskısı tamamen tükenmeden dahi, düzeltilmiş yeni bir baskısının yapılması lüzumunu ortaya çıkarmıştır.
Kitap, lisans talebesine Türkiye ekonomisinin tasviri bir panoramasını vermek üzere hazırlanmış olduğu halde, birçok meslektaşlarım ile çeşitli kuruluşların ilgisini çekmekte ve bunların bazı haklı eleştirmelerine mazhar olmaktadır. Bu bakımdan kitabı okumak ve hele katkılarım yazıyla bildirmek lütfunda bulunan düşünürlere, candan teşekkür ederim.
Böylece dördüncü baskının hazırlanmasında, aynı yakın alâka ve ikazlardan son derece faydalanılmıştır Bununla beraber bazı konuların daha derinliğine inilmesi yolundaki temenniler, - kitabın amacından uzaklaşılmak istenilmediği için - maalesef yerine getirilememiştir.
Öte yandan bu baskının hazırlık çalışmalarında dahi, elde, çok değerli kaynaklar mevcut olduğu halde, çeşitli rakamların birbirini tutmaması ve son yıllara alt istatistiklerin yetersizliği yine sıkıntılarımızın büyüğünü teşkil etmiştir. Bu itibarla, kitap, ekonomimizin 1960 ve 1970 yıllarından sonraki durumunu aksettirme iddiasını taşımamaktadır.

SubjectsEconomics

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1337-4
PublisherIstanbul University Press
Publish Date08.05.1972
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.