Türkiye Ekonomisinin Genişleyen Ufukları

DOI :10.26650/AB/SS10.2023.201   
AuthorAhmet Kılıçbay

Türk ekonomisinin genişleyen ufuklarım, genişleyen ilgi alanım uzun bir araştırma, derleme ve düzenleme aşamalarından sonra son biçimine ulaşmıştır.
Bu amaca ulaşabilmek için ekonominin güçlü bir yapıya, iyi işleyen bir mekanizmaya ihtiyacı vardır. Bütün bu hedeflere ulaşmak için çağdaş, ileri bilgiye, üstün teknolojiye sahip olma ve bu bilginin ekonominin gelişmesindeki rolüne ayrı bir yer vermenin gerekliliği açıktır.
Yine bu amaçlara ulaşmak için Türkiye’nin birçok alanlarda birbirine bağlı REFORMLARI gerçekleştirmesi de bir zorunluluktur. Bütün bu sorunları ele alan kitapta, gerekli reformlara büyük bir yer ayrılmış ve reformların boyutlan, bağlantılan ve koordinasyon gereği özel bir itina ve ayrıntıları ile ele alınmıştır. Bu reformlar Türkiye’nin dış aleme açılması için gerekli gücü vermekle kalmayacak, bir anlam da tamamlanmış bir yapı ile gerçek bir Dünya Ekonomisi olarak gücünü dünyaya gösterecektir. Türkiye’nin bu günkü ekonomik hedefi Avrupa’nın dar sınırlan içinde kalmayıp dünya gezegeninin her yerinde bilinen, tanınan, saygı duyulan bir ekonomik güce sahip olmasıdır.
Bu kitapla ilgili çalışmaların, araştırma ve bilgi toplayıp düzenleme faaliyetlerinin yapılmasında büyük katkıda bulunan Prof. Dr. Ahmet Gökçen’in sadece adım anmak yetersizdir. Prof. Gökçen bu katkılan ile kitabın ağırlığım artırmış, boyutlarını büyütmüştür. Kendisine teşekkür borcumu, burada zikretmek benim için büyük bir mutluluktur.

SubjectsEconomics

INFORMATION


ISBN975-404-663-8
E-ISBN978-605-07-1338-1
PublisherIstanbul University Press
Publish Date08.03.2002
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.