CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS19.2024.012.001   IUP :10.26650/B/SS19.2024.012.001    Full Text (PDF)

Türki̇ye’s Geopolitical Location

Mesut Doğan

The Turks, who entered Anatolia in 1071 with the Manzikert Victory, have survived in these lands until today. The Turkish states, which spread over very wide areas, including central Anatolia, have also experienced land losses due to invasions over time. Many important states and empires were established in these lands. The Republic of Türkiye was established under the leadership of the Great Leader Mustafa Kemal Atatürk in the national struggle carried out due to the disintegration of the Ottoman Empire. We wish our Republic, which we will celebrate its 100th anniversary in 2023, to remain “forever”… Mustafa Kemal Atatürk struggled for independence in Anatolia in the face of the situation of the Ottoman Empire, which lost its power completely at the beginning of the 20th century, especially in the First World War and the agreements after it, in the War of Independence that he started, he achieved unprecedented success in the world in a very short time with the solidarity of his brothers in arms and the people. The Republic was proclaimed on October 29, 1923, and the independent Republic of Türkiye found its place in world political life. The Republic of Türkiye has faced foreign policy problems similar to those experienced in many countries throughout its history. It has established relations with different countries in line with its advantages in the years when the Republic was founded and during the Cold War and continues to strengthen these relations in the new world order. Türkiye is a very important factor at the center of relations with the United States of America, Germany, France, England, Russia, and other countries due to its changing political roles. Depending on the changing conditions, Türkiye has always been/will be active with its geopolitical strategy and guiding policies. The main reason for this is Türkiye’s geographical location.


DOI :10.26650/B/SS19.2024.012.001   IUP :10.26650/B/SS19.2024.012.001    Full Text (PDF)

Türki̇ye’ni̇n Jeopoli̇ti̇k Konumu

Mesut Doğan

Malazgirt Zaferi’yle 1071 yılında Anadolu’ya giren Türkler, bu topraklarda günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Merkezi Anadolu olmak üzere çok geniş alanlara yayılan Türk devletleri zaman içinde istilalara bağlı olarak da toprak kayıpları yaşamıştır. Bu topraklarda pek çok önemli devlet ve imparatorluklar kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasına bağlı olarak gerçekleştirilen milli mücadelede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. 2023 yılında 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin “ilelebet payidar” kalması dileğiyle… 20. yüzyılın başında özellikle de 1. Dünya Savaşı’nda ve sonrasındaki anlaşmalarda tamamen gücünü kaybeden Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu karşısında Anadolu’da bağımsızlık mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk, başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda silah arkadaşları ve halk dayanışmasıyla çok kısa sürede dünyada emsali görülmemiş bir başarı ortaya koymuştur. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti dünya siyasi yaşamında kendisine yer bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, tarihi boyunca pek çok ülkede benzerleri yaşanan dış politika sorunlarıyla karşılaşmıştır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ve Soğuk Savaş döneminde farklı ülkelerle avantajları doğrultusunda ilişkiler kurmuş ve yeni dünya düzeninde de bu ilişkileri güçlendirerek devam ettirmektedir. Türkiye, değişen siyasi rollerine istinaden özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve diğer ülkelerle ilişkilerin merkezinde olan çok önemli bir aktördür. Değişen şartlara bağlı olarak Türkiye, jeopolitik stratejisi ve yönlendirici politikalarıyla her zaman aktif olmuş/olacaktır. Bunun temel nedeni Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumudur.References

 • Akova, İ. (2018). Enerji Kaynakları. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (Ed: Doğan, M. ve Sertkaya Doğan, Ö.), 285-330. Ankara: Pegem Yayıncılık. google scholar
 • Ceylan, M. A. (2019). Türkiye’nin Siyasi Coğrafyası. Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, 149-192. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. google scholar
 • Doğan, M. (2013). Türkiye Sanayileşme Sürecine Genel Bir Bakış. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 211-231. google scholar
 • Doğan, M. (2015). Hydropolitics “The World and Türkiye”. Indian Journal of Applied Research (IJAR), 5(9), 364-366. google scholar
 • Doğan, M. (2021). Jeopolitik ve Türkiye. International Scientific Conference, Global Challenges-Scientific Solutions II, Antwerp, Belgium, 14 October 2020, 102-105. google scholar
 • Doğan, M. (2022). Turizm ve Çevre. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. google scholar
 • Doğan, M., & Sertkaya Doğan, Ö. (2022). Türkiye’nin Jeopolitiği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 5(5), 320-339. google scholar
 • Doğan Sertkaya, Ö. (2018). Nüfus Coğrafyası. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (Ed: Doğan, M. ve Sertkaya Doğan, Ö.), 27-55. Ankara: Pegem Yayıncılık. google scholar
 • Kaya, F. (2017). Coğrafi Potansiyelleri Temelinde Türkiye Jeopolitiği ve Dünya Siyasetindeki Yeri. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 1-14. google scholar
 • Özey, R. (2017). Türkiye’nin Jeopolitiği, Değişimler ve Öncelikler. Ankara: Pegem Akademi. google scholar
 • Sevgi, C. (1998). Jeopolitik ve Jeostratejinin Tarihsel Gelişimi Açısından Türkiye’nin Stratejik Konumu. Ege Coğrafya Dergisi, 4, 214-248. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosluğu. (Erişim tarihi: 1 Mart 2023). http://naxcivan.cg.mfa.gov.tr/ Mission/InfoNotes google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.