Türkiyede Bitkiler ile Tedavi

(Geçmişte ve Bugün)
DOI :10.26650/AB/AA8.2022.167   
AuthorTurhan Baytop

Bitkiler binlerce yıldan beri tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle tıbbi bitkiler ve bunların tedavi alanındaki kullanılışları ile ilgili pek çok eser yazılmıştır. Bununla beraber bu kaynak henüz tükenmekten uzaktır. Bugün de araştırma ve gözlemler devam etmekte ve kitaplar yayınlanmaktadır.
Anadolu tıbbi bitkileri ile ilgili bilgilerimizin kaynakları çok eski tarihlere dayanmaktadır. Örneğin Hititler döneminde Anadolu’da bazı bitkisel drogların (Haşhaş başı, Mazı, Safran gibi) elde edilip dış ülkelere satıldığını biliyoruz.
Anadolu’yu da gezmiş olmaları nedeniyle, DİOSCORiDES ve İBN BAYTAR gibi ünlü yazarların eserlerinde Anadolu’da yetişen tıbbi bitkiler hakkında çok geniş bilgiler bulunmaktadır.
Anadolu tıbbi bitkileri üzerindeki ilk araştırmalar 19. yüzyılın ortalarından itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Ecole Imperiale de Medecine de Constantinople) hocaları tarafından başlatılmıştır.
İstanbul üniversitesi öğretim üyelerinden Ord. Prof. Dr. A. HEILBRONN Türkiye’nin tıbbi bitkileri ile yakından ilgilenmiş ve bu alanda bir monografi serisinin yayınlanmasını sağlamıştır.

SubjectsHistory & Philosophy of Science

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1259-9
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1984
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.