Türkiye'de Sivil Eczacı Mektebinin Açılışından Bugüne Kadar Geçirdiği Safhalara ve Son Yıllardaki İnkişafına Toplu Bir Bakış

DOI :10.26650/AB/AA08.2022.018   
AuthorÜveis Maskar

Türkiye’de eczacılığın tarihi hakkında A. S. Ünver «Osmanlı Türk’lerinde hekimlik ve eczacılık» başlıklı etüdünde etraflı bilgi vermektedir. Değerli Tıp Tarihçimizin bu neşriyatından: Mektebi Tıbbiye'de 1841 den itibaren tedris müddeti üç sene olan bir eczacı sınıfının açılmış olduğunu ve burada Hikmet, Kimya, Nebatat, Fenni saydelâni, Tıp müfredatı okutulduğunu ve ayrıca eczahanelerde amelî eczacılık da gösterildiğini; Mektebi Tıbbiyei Mülkiye’nin açıldığı 1867 senesine kadar Askerî Tıbbiye Mektebi’nin, ordunun ihtiyacını karşılamak üzere Askerî Eczacı da yetiştirdiğini ve 1870 de bir «Askerî Ameliyatı Tıbbiye Mektebi» haline getirilen Haydarpaşa Hastahanesi’nde tıbbiyeden çıkan doktorlar gibi eczacıların da tatbikat gördüklerini; eczacı sayısının azalması üzerine 1876 da da, orduda ve asker hastahanelerinde 15 sene mecburî hizmet şartiyle, eczacı yetiştirilmek üzere 13 maddelik bir de nizamname neşrolunmuş bulunduğunu öğreniyoruz.

SubjectsHistory & Philosophy of Science

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0862-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1957
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.