Umumî Hukuk Tarihi

DOI :10.26650/AB/SS26.2022.105   
AuthorSadri Maksudi Arsal

Hukuk tarihinin mevzuu, gayesi, ehemmiyeti ve inkişafı tarihi. İntibah devrinde hukuk ve hukuk tarihine nazar. 16’ncı asırda hukuka nazarın tebeddülü, tabii hukuk nazariyesi. Hukuk tarihi ve içtimai mukavele nazariyesi. Leibniz ve Monteskiyö'nün hukuk tarihinin inkişafında rolleri. Bunların şakirtleri Stefan Pütter ve Gustave Hugo. Tarihi mektebin hukuka dair nazariyesi; Jhering'in tarihi mektep nazariyesini tenkidi; zamanımızda hukukun inkişafında müessir olan amiller hakkında yeni fikir ve cereyanlar…

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0987-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.11.1948
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.