Yeni Sosyoloji Dersleri

DOI :10.26650/AB/SS49.2022.019   
AuthorCarle C. Zimmerman
TranslatorÂmiran Kurtkan Bilgiseven

Bir Üniversitede ders vermek ve onun tam Ziya Gökalp’in sosyoloji okuttuğu kısmı ile de iş birliği yapmak meraklı bir hadise ve iddiadır. Çünkü 18. asrın sonlarındaki Fransız ve Amerikan ihtilâllerinden beri son iki yüz senede beşeriyeti alt üst eden bütün inkilâplar içinde 1919 da başlayan Türk İnkilâbı mutâda en aykırı olanıdır ve en kısa zamanda asgarî tahribat ve kan kaybı ile pratik bir hal çâresine ulaşmıştır. Bu inkılâbın fikrî şerefi ise geniş bir mânada Ziya Gökalp’e ve onun rehberliği ile sosyoloji doktrinleri konusundaki öğretim faaliyetine aittir.

SubjectsSociology

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0863-9
PublisherIstanbul University Press
Publish Date10.06.1964
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.