Ziya Gökalp Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

DOI :10.26650/AB/SS52.2022.020   
AuthorCavit Orhan Tütengil

İktisat Fakültesi, iki talep karşısında kaldı. Sosyoloji öğretmeni Cavit Orhan Tütengil ile Pınarbaşı kaymakamı Osman Tolga tarafından vâki olan bu talepler, kendilerince hazırlanan iki broşürün Fakülte Neşriyatı arasında bastırılmasına aitti.
İktisat Fakültesi Yönetim Heyeti, her iki teşebbüsü yakından benimsedi. Muharrirler, hu risalelerini Türk içtimaiyatına hizmet etmiş olan Ziya Gökalp’ın XXV inci ölüm yıldönümü vesilesiyle hazırladıklarını bildiriyorlardı. Fakülte, İni vesileyi memnuniyetle karşıladı ve usulü veçhile ilgili profesörlerden mürekkep bir komisyon teşkil etti. Komisyon raporu, Türk sosyolojisine olduğu kadar Türk iktisatçılığına da dolayısıyla hizmet etmiş olan bir fikir adamımız hakkındaki bu iki kitabın Fakülte öğretimine ve Fakülte talebesinin öğrenimine yardım eder mahiyette olduğunu kabul ediyordu. İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü neşriyatının 13 ve 14 üncü sayılarını teşkil eden (Ziya Gökalp Bibliyografyası hakkında bir deneme) ile (Ziya Gökalp ve iktisat fikirleri) ismindeki iki kitap bu suretle ortaya çıkmış bulunuyor.
Türkiye’de ilk İçtimaiyat Enstitüsü 1516 da Edebiyat Fakültesi İçtimaiyat profesörü Ziya Gökalp ile muavin Neemeddin Sadık tarafından «İçtimaiyat Darülmesaisi» adı altında kurulmuştu. Sonraları adı ve faaliyeti ortadan silinen bu Enstitü, 1933 - 1934 Üniversite ıslâhatını müteakip Hukuk Fakültesi içinde «iktisat ve İçtimaiyat Enstiilüsü» olarak yeniden kuruldu ve 1936 da bu Enstitü İktisat Fakültesine devredildi. Bugün Ziya Gökalp’ı yakından takip etmiş ve neşriyatlarile onu tanımış olan iki fikir adamımızın denemelerini neşreden Enstitümüz, bu suretle ayni zamanda büyük mütefekkirimize borçlu olduğu şükranı da ödemğe çalışmaktadır. Gerek Fakülte, gerek Enstitü, büyük mütefekkirin XXV inci ölüm yıldönümünde böyle bir borcun ilim gençliği için faydalı olacak iki eserle ifasına vasıta oldukları için Cavid Orhan Tütengil’e, Osman Tolga’ya teşekkürlerini sunar.

25 Ekim 1949
Dr. Orhan Tuna

SubjectsHistory

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0864-6
Publish Date25.10.1949
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.