Editorial


About the 23rd IssueWe devoted this issue to the theme of ‘Electoral Culture’, thinking of including studies that enable the evaluation and discussion of election culture in terms of its structural, social, cultural, and political characteristics, in this period between two general and local elections in our country. Thus, we aimed to reveal the democratic perspective of our election culture. In this context, we are happy to present you the valuable works that come to our journal.

Our 23rd issue includes six research articles, two interviews, a translation, and a book review. The first article is titled “The Cultural Identity of Wakandans: An Analysis of Representation in the Film Black Panther” written by Nesibe Betül Yurtseven. In the study, media representations of Black people through the Black Panther movie, which was released in 2018, were analysed within the framework of Stuart Hall’s theory of representation. To determine the cultural equivalent of the Black Panther representation, five separate categorizations were used in the analysis: “hyper-masculinity”, “homeland”, “society”, “race” and “representation”. Thus, the film aims to analyse traditional black and superhero representations, the global system, and the exploitation of Africa in real and imaginary places, cultural structure and interaction with the world, the connection between skin colour and social construction, myth creation and identification codes. Gender, confronting the past, Black Panther movement, superheroism, colonialism, slavery, orientalism, popular culture, etc. constitute the main themes of the analysis.

The second article titled “Political Advertising As A Political Marketing Tool: A Semiotic Analysis In The Case Of The 2023 Turkish Presidential” was written by Fatma Çakmak and Havva Tavlan. For this reason, it is important to analyse the messages carried by political advertisements, which play an especially key role in persuading the electorate. The 2023 Presidential Election was held in a highly contentious atmosphere in Türkiye. The fact that AK Party Chairman and President Recep Tayyip Erdoğan, who has been in power since 2002, is using his last right to legally become a Presidential candidate, has increased the importance of political marketing and advertising activities. For this purpose, in the study, commercial films prepared for Recep Tayyip Erdoğan, the candidate of the People’s Alliance, and Kemal Kılıçdaroğlu, the candidate of the Nation’s Alliance, were subjected to semiotic analysis. As a result of this analysis, it was determined that strong leader positioning accompanied by emotional linguistic indicators was preferred for Recep Tayyip Erdoğan, while for Kemal Kılıçdaroğlu, messages focusing on problems and promises for the future were included, accompanied by enthusiastic linguistic indicators, and a discussion was conducted on the reasons for this structuring.

23. Sayı Hakkında..Bu sayımızı ülkemizde genel ve yerel olmak üzere iki seçim arasında kalan bu dönemde seçim kültürünün yapısal, toplumsal, kültürel ve politik özellikleri bakımından değerlendirilmesini, tartışılmasını sağlayan çalışmalara yer vermeyi düşünerek ‘Seçim Kültürü’ temasına ayırmıştık. Böylelikle seçim kültürümüzün demokratik perspektifini ortaya koymayı hedefledik. Bu bağlamda dergimize gelen değerli çalışmaları sizlere sunmanın mutluluğunu taşımaktayız.

23. sayımızda altı araştırma makalesi, iki söyleşi, bir çeviri bir de kitap eleştirisi yer almaktadır. İlk makale Nesibe Betül Yurtseven tarafından yazılan “Wakandalının Kültürel Kimliği: Black Panther Filmi Üzerine Bir Temsil İncelemesi” konu başlıklıdır. Çalışmada 2018 yılında gösterime giren Black Panter sinema filmi üzerinden siyahilerin medya temsilleri Stuart Hall’un temsil kuramı çerçevesinde analiz edilmiştir. Kara Panter temsilinin kültürdeki karşılığını belirlemek üzere analizde “hiper-maskülinite”, “vatan”, “toplum”, “ırk” ve “temsil” olmak üzere beş ayrı kategorizasyondan hareket edilmiştir. Böylelikle filmde geleneksel siyahi ve süper kahraman temsillerini, küresel sistem ve Afrika’nın sömürülüşünün gerçek ve hayali mekanlardaki karşılıklarını, kültürel yapı ve dünyayla etkileşime girme durumlarını, deri rengi ve sosyal inşa bağlantısını, mit yaratma ve özdeşleşme kodlarını çözümlemek hedeflenmiştir. Toplumsal cinsiyet, geçmişle yüzleşme, Black Panther hareketi, süper kahramanlık, sömürgecilik, kölelik, oryantalizm, popüler kültür vb. analizin başlıca temalarını oluşturmuştur.

“Siyasal Pazarlama Aracı Olarak Siyasal Reklam: 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi” başlıklı ikinci makale de Fatma Çakmak ve Havva Tavlan tarafından kaleme alınmıştır. Seçmen kitleyi ikna etmede oldukça önemli rol oynayan siyasal reklamların taşıdıkları mesajları analiz etmek bu nedenle önem taşımaktadır. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Türkiye’de oldukça çekişmeli bir atmosferde yaşanmıştır. 2002’den bu yana iktidarda olan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasal olarak Cumhurbaşkanı adayı olmada son hakkını kullanıyor olması siyasal pazarlama ve reklam çalışmalarının önemini daha arttırmıştır. Bu amaçla çalışmada Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan reklam filmleri göstergebilimsel analize tabi tutulmuş, Recep Tayyip Erdoğan için daha çok duygusal dilsel göstergeler eşliğinde güçlü lider konumlandırması tercih edilirken Kemal Kılıçdaroğlu için ise coşkulu dilsel göstergeler eşliğinde daha çok sorunlara odaklanan ve gelecek vaatlerden oluşan mesajlara yer verildiği tespit edilmiş ve bu yapılandırmaya dair gerekçeler üzerinden bir tartışma yürütülmüştür.


PDF View

References

  Citations

  Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


  EXPORT  APA

  (2023). About the 23rd Issue. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, 0(23), -. https://doi.org/null


  AMA

  . About the 23rd Issue. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies. 2023;0(23):-. https://doi.org/null


  ABNT

  About the 23rd Issue. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 23, p. -, 2023.


  Chicago: Author-Date Style

  . 2023. “About the 23rd Issue.” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0, no. 23: -. https://doi.org/null


  Chicago: Humanities Style

  . About the 23rd Issue.” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0, no. 23 (Jul. 2024): -. https://doi.org/null


  Harvard: Australian Style

  2023, 'About the 23rd Issue', 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, vol. 0, no. 23, pp. -, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/null


  Harvard: Author-Date Style

  (2023) ‘About the 23rd Issue’, 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, 0(23), pp. -. https://doi.org/null (13 Jul. 2024).


  MLA

  . About the 23rd Issue.” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, vol. 0, no. 23, 2023, pp. -. [Database Container], https://doi.org/null


  Vancouver

  . About the 23rd Issue. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];0(23):-. Available from: https://doi.org/null doi: null


  ISNAD

  . About the 23rd Issue”. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0/23 (Jul. 2024): -. https://doi.org/null  TIMELINE  LICENCE


  Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

  This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


  SHARE
  Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.