Editorial


Temadan..Seçim Kültürü

Seçim kurumunun gelişimi parlamentoların doğuşu ve gelişimiyle bir koşutluk göstermiştir. Burjuvazinin soylulara karşı mücadelesi parlamentolara önem kazandırmış, bu gelişme de beraberinde seçimle ilgili sorunları ön plana çıkarmıştır. Oy hakkına sahip olacakların belirlenmesi bu konuda yaşanan ilk sorunu oluşturmuştur. İlk başlarda, bu hak sınırlı bir kesime tanınmış, demokrasinin gittikçe gelişimiyle ilke olarak her yurttaşa oy hakkı tanınmıştır. Bu nedenle, sınırlı oydan genel oya yönelik gelişme sonucunda, bugün seçimlerde genel oy ilkesini kabul etmeyen rejimler demokratik sayılmazlar. Hatta bu hak, İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi ile de uluslararası hukuk açısından güvenceye alınmış bulunmaktadır. 

Seçim kurumunun gelişimi açısından ikinci sorun, seçim yetkisinin hukuksal nitelikleri noktasında yaşanmıştır. Günümüz demokrasilerinde seçim yetkisi, hukuksal nitelikleri açısından kişiye bağlı, serbest, eşit ve gizli olarak kullanılması gereken bir haktır.

Bu konuda demokrasilerin yaşadığı bir başka anlaşmazlık, oy verme usulleri (yöntemleri) noktasında kendini göstermiştir. Seçimlerin tek dereceli mi, yoksa iki dereceli mi yapılması üzerinde uzunca tartışmalar yaşanmıştır. Temsilcilerin seçmenler tarafından doğrudan doğruya seçilmeleri halinde tek dereceli seçimler söz konusu olmuş, ancak seçmenler temsilcilerinin seçimini yine kendilerinin seçecekleri ikinci derecede seçmenlere bıraktıkları durumlarda da iki dereceli seçimler yaşanmıştır. Bu iki farklı usul ayrı ayrı denenmiş ve ancak demokrasilerde gelişmenin tek dereceli seçim usulünün kabul edilmesi yönünde olduğu görülmüştür. Türkiye’de de 1946 seçimlerine kadar milletvekili seçimi iki dereceli iken, bu tarihten sonraki seçimlerde tek dereceli uygulamaya geçilmiştir. Seçimlerle ilgili yaşanan en önemli sorunu ise seçim sistemleri oluşturmuştur.


PDF View

References

  Citations

  Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


  EXPORT  APA

  (2023). Temadan... 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, 0(23), -. https://doi.org/null


  AMA

  . Temadan... 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies. 2023;0(23):-. https://doi.org/null


  ABNT

  Temadan... 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 23, p. -, 2023.


  Chicago: Author-Date Style

  . 2023. “Temadan...” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0, no. 23: -. https://doi.org/null


  Chicago: Humanities Style

  . Temadan...” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0, no. 23 (Dec. 2023): -. https://doi.org/null


  Harvard: Australian Style

  2023, 'Temadan..', 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, vol. 0, no. 23, pp. -, viewed 8 Dec. 2023, https://doi.org/null


  Harvard: Author-Date Style

  (2023) ‘Temadan..’, 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, 0(23), pp. -. https://doi.org/null (8 Dec. 2023).


  MLA

  . Temadan...” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, vol. 0, no. 23, 2023, pp. -. [Database Container], https://doi.org/null


  Vancouver

  . Temadan... 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies [Internet]. 8 Dec. 2023 [cited 8 Dec. 2023];0(23):-. Available from: https://doi.org/null doi: null


  ISNAD

  . Temadan..”. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0/23 (Dec. 2023): -. https://doi.org/null  TIMELINE  LICENCE


  Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

  This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


  SHARE
  Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.