Research Article


DOI :10.26650/acin.836372   IUP :10.26650/acin.836372    Full Text (PDF)

Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model

Abdulkadir AtalanCem Çağrı Dönmez

Healthcare systems comprise the most crucial factors affecting countries economically. In this study, the infrastructure and economic structure of healthcare systems belonging to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) countries are discussed to evaluate the healthcare expenditures (HE) and healthcare expenditures per capita (pcHE) of OECD members. We have identified factors related to healthcare economics and analyzed the significance ratios of these factors to calculate the feasible values of the factors affecting the healthcare systems in the OECD members by statistical optimization analysis. Within the feasible values obtained by using a multi-objective optimization model (MOOM) because of statistical analysis, the HE of OECD countries was minimized, and an improvement of 29.13% was achieved. The second objective function aimed to maximize the pcHE that was estimated to be at least $5,282.37 for the OECD members. Consequently, in countries that do not have a social healthcare system, it is perceived that HE amounts are excessive. The fundamental reason for this situation represents the healthcare sector’s perception as a business in those countries.

DOI :10.26650/acin.836372   IUP :10.26650/acin.836372    Full Text (PDF)

OECD Ülkelerine ait Sağlık Ekonomilerinin Değerlendirilmesi: Çok Amaçlı İstatistiksel Optimizasyon Modeli

Abdulkadir AtalanCem Çağrı Dönmez

Sağlık sistemleri, ülke ekonomilerini etkileyen en önemli faktörlerden birdir. Bu çalışmada, OECD üyelerinin sağlık harcamalarını (SH) ve kişi başına düşen sağlık harcamalarını (kbSH) değerlendirmek için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerine ait sağlık sistemlerinin altyapısı ve ekonomik yapısı tartışılmıştır. İstatistiksel optimizasyon analizi ile OECD üyelerindeki sağlık sistemlerini etkileyen faktörlerin uygulanabilir değerlerini hesaplamak için sağlık ekonomisi ile ilgili faktörleri belirlenerek, bu faktörlerin önemlilik oranlarını analiz ettik. İstatistiksel analiz aracılığıyla çok amaçlı optimizasyon modeli (MOOM) kullanılarak elde edilen uygulanabilir değerler içerisinde OECD ülkelerinin SH’si minimize edilmiş ve % 29,13 oranında iyileşme sağlanmıştır. İkinci amaç fonksiyonu ise OECD üyeleri için kbSH’yi maksimize etmek amacıyla en az kbSH değeri 5.282,37 dolar olarak tahmin edilmiştir. Sonuç olarak sosyal sağlık sistemi olmayan ülkelerde SH miktarlarının aşırı olduğu algılanmaktadır. Bu durumun temel nedeni, sağlık sektörünün o ülkelerdeki bir işletme olarak algılanmaktadır. 


PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Atalan, A., & Dönmez, C.Ç. (2021). Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model. Acta Infologica, 5(1), 197-206. https://doi.org/10.26650/acin.836372


AMA

Atalan A, Dönmez C Ç. Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model. Acta Infologica. 2021;5(1):197-206. https://doi.org/10.26650/acin.836372


ABNT

Atalan, A.; Dönmez, C.Ç. Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 5, n. 1, p. 197-206, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Atalan, Abdulkadir, and Cem Çağrı Dönmez. 2021. “Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model.” Acta Infologica 5, no. 1: 197-206. https://doi.org/10.26650/acin.836372


Chicago: Humanities Style

Atalan, Abdulkadir, and Cem Çağrı Dönmez. Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model.” Acta Infologica 5, no. 1 (Dec. 2021): 197-206. https://doi.org/10.26650/acin.836372


Harvard: Australian Style

Atalan, A & Dönmez, CÇ 2021, 'Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model', Acta Infologica, vol. 5, no. 1, pp. 197-206, viewed 6 Dec. 2021, https://doi.org/10.26650/acin.836372


Harvard: Author-Date Style

Atalan, A. and Dönmez, C.Ç. (2021) ‘Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model’, Acta Infologica, 5(1), pp. 197-206. https://doi.org/10.26650/acin.836372 (6 Dec. 2021).


MLA

Atalan, Abdulkadir, and Cem Çağrı Dönmez. Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model.” Acta Infologica, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 197-206. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.836372


Vancouver

Atalan A, Dönmez CÇ. Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model. Acta Infologica [Internet]. 6 Dec. 2021 [cited 6 Dec. 2021];5(1):197-206. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.836372 doi: 10.26650/acin.836372


ISNAD

Atalan, Abdulkadir - Dönmez, CemÇağrı. Evaluation of Healthcare Economics of OECD Countries: Multi-Objective Statistical Optimization Model”. Acta Infologica 5/1 (Dec. 2021): 197-206. https://doi.org/10.26650/acin.836372TIMELINE


Submitted05.12.2020
Accepted11.03.2021
Published Online27.07.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.