Research Article


DOI :10.26650/acin.372257   IUP :10.26650/acin.372257    Full Text (PDF)

The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant

Merve Simge Usukİhsan Hakan Selvi

Nowadays, given that production technologies have reached saturation point in several fields, executives are turning to the field of logistics to reduce costs. In stock control (for example, just-in-time supply systems), Kanban is being used fairly extensively these days. Lean manufacturing - a complete system which is perhaps better understood – is seeing continual development and is increasingly being used as a line application in the automative sector thanks to a rise in the use of computer technology alongside the development of improved communication systems. This rapid development in information technology, a sharp rise in competition in the dynamic structure of today’s automotive sector, product variety, and the rising demands of customers have resulted in the importance of logistics software. A well organized system of production logistics optimizes material management, decreases inventory costs and increases productivity. In this study, an introduction has been made to the ‘wireless emergency parts request system’ - developed to meet the demands for emergency parts in assembly stations. Furthermore, we look at the benefits of the system in the context of an automative factory, absorbing the just-in-time product philosophy.

DOI :10.26650/acin.372257   IUP :10.26650/acin.372257    Full Text (PDF)

Fabrika İçi Lojistik Sürecinde Kablosuz Acil Parça İstek Sistemi Otomasyonu: Bir Otomotiv Fabrikası Uygulaması

Merve Simge Usukİhsan Hakan Selvi

Günümüzde üretim teknolojilerinin pek çok alanda doyma noktasına ulaşması nedeniyle yöneticiler maliyeti düşürmek için lojistik alanına yönelmişlerdir. Stok kontrolünde tam zamanında tedarik, kanban vb. sistemler artık oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve haberleşme sistemlerinin gelişmesiyle yalın üretim gittikçe daha iyi anlaşılan, geliştirilen ve uygulama sahası otomotiv sektörünün sınırlarını aşan komple bir sistem haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerindeki bu hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzdeki sektörün dinamik yapısı, ürün çeşitliliği, müşterilerin artan istekleri lojistikte yazılımların öneminin artmasına neden olmuştur. İyi organize edilmiş üretim lojistiği, malzeme yönetimini optimize etmekte, envanter maliyetlerini düşürmekte ve verimliliği artırmaktadır. Bu çalışmada tam zamanında üretim felsefesini benimsemiş bir otomotiv fabrikasında montaj istasyonlarının acil parça isteklerini karşılamak üzere geliştirilmiş olan “Kablosuz Acil Parça İstek Sistemi” tanıtılmış ve sistemin işletmeye katkıları belirtilmiştir. 


PDF View

References

 • Blöchl, S.& Schneidr, M. (2016). Simulation Game for Intelligent Production Logistics – The PuLL® Learning Factory, Procedia CIRP 54,130 – 135, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.04.031 google scholar
 • CSCMP. (2017). Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). https://cscmp.org/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Çoban, G., & Güven, T. (2011). Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada Fabrika İçi Lojistik Sürecinin İyileştirilmesi. (Bitirme Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü,İzmir). https://docplayer.biz. tr/2149630-Otomotiv-sektorunde-faaliyet-gosteren-bir-firmada-fabrika-ici-lojistik-surecinin-iyilestirilmesi.html adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Erdumlu, R. (2006). Kentsel Lojistik ve Lojistik Köy Uygulaması. (Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). HYPERLINK “https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/” https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Gecü, B. (2008). İç Lojistik Sistemlerinin Yalın Üretim Bakış Açısıyla Yeniden Tasarlanması ve Otomotiv Sektöründe Örnek bir Uygulama, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Gülenç, İ., & Karagöz, B. (2008). e-Lojistik ve Türkiye’de e-Lojistik Uygulamaları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15), 73-91. google scholar
 • Kılıç, H. (2011). Yalın Üretim Ortamında İç Lojistik Sisteminin Tasarımı. (Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Koçan, A. (2014). İç Lojistikte Setleme/Sıralama Sisteminin Tasarımı ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama (Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). HYPERLINK “https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/” https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Kulaç, S., (2019). Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada İç Lojistik Sisteminin Tasarımı. (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya). HYPERLINK “https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/” https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Küçükoğlu, İ., Yağmahan, B., Çağlıyan, M. S., Yıldız, A, Aktokluk, A. (2018) İç Lojistik Sisteminde Malzeme Tedariği İçin Geliştirilmiş Matematiksel Modelleme Yaklaşımı: Bir Uygulama, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 23(4), 159-176. https://dx.doi.org/10.17482/ uumfd.455198 google scholar
 • Olivares,V., Cordava, F., Sepulveda, J. M., Derpich, I. (2015). Modeling Internal Logistics by Using Drones on the Stage of Assembly of Products, Procedia Computer Science google scholar
 • Sol. E. (2011). Set Şeklinde Teslimat ile hat kenarı besleme sisteminin karşılaştırılması, yalın lojistik bakış açısıyla iç lojistik faaliyetlerin tasarlanması ve örnek bir uygulama (Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Sürmen, Y., & Aygün, D. (2006, Nisan). Türkiye’de lojistik faaliyetler ve muhasebe işlemleri-I. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, (30), 54–55. google scholar
 • Tansel, B., Çay, S. B., Bilgin, E., Çakır, C., Arslan, Y. ve Cabıoğlu, M. F. (2010). Çamaşır makinesi fabrikası iç lojistik aktivitelerinin optimize edilmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 21(3), 25–38. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Usuk, M.S., & Selvi, İ.H. (2019). The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant. Acta Infologica, 3(1), 1-12. https://doi.org/10.26650/acin.372257


AMA

Usuk M S, Selvi İ H. The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant. Acta Infologica. 2019;3(1):1-12. https://doi.org/10.26650/acin.372257


ABNT

Usuk, M.S.; Selvi, İ.H. The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 3, n. 1, p. 1-12, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Usuk, Merve Simge, and İhsan Hakan Selvi. 2019. “The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant.” Acta Infologica 3, no. 1: 1-12. https://doi.org/10.26650/acin.372257


Chicago: Humanities Style

Usuk, Merve Simge, and İhsan Hakan Selvi. The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant.” Acta Infologica 3, no. 1 (Jul. 2024): 1-12. https://doi.org/10.26650/acin.372257


Harvard: Australian Style

Usuk, MS & Selvi, İH 2019, 'The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant', Acta Infologica, vol. 3, no. 1, pp. 1-12, viewed 14 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/acin.372257


Harvard: Author-Date Style

Usuk, M.S. and Selvi, İ.H. (2019) ‘The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant’, Acta Infologica, 3(1), pp. 1-12. https://doi.org/10.26650/acin.372257 (14 Jul. 2024).


MLA

Usuk, Merve Simge, and İhsan Hakan Selvi. The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant.” Acta Infologica, vol. 3, no. 1, 2019, pp. 1-12. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.372257


Vancouver

Usuk MS, Selvi İH. The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant. Acta Infologica [Internet]. 14 Jul. 2024 [cited 14 Jul. 2024];3(1):1-12. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.372257 doi: 10.26650/acin.372257


ISNAD

Usuk, MerveSimge - Selvi, İhsanHakan. The Wireless Parts Hotcall System In Plant Logistics: Application In An Automotive Plant”. Acta Infologica 3/1 (Jul. 2024): 1-12. https://doi.org/10.26650/acin.372257TIMELINE


Submitted28.12.2017
Accepted30.05.2019
Published Online28.06.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.