Research Article


DOI :10.26650/acin.791978   IUP :10.26650/acin.791978    Full Text (PDF)

Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors

İsmail ÇetinEmine Şendurur

The aim of this study is to investigate the eye movements of participants during academic searching tasks. Since the Web of Science, Google Scholar, and Council of Higher Education Thesis Center are among the popular academic search platforms in Turkey, we focused on the usability of them. During the preliminary analysis, we explored the most problematic tasks, and then analyzed the eye movements. The problematic tasks were detected with respect to the unexpected differences of completion duration; the failure of completion status; unexpected number of clicks; high number of fixations; high fixation duration; unrelated fixation areas; and think aloud data. Tobii Studio 3.4.2 was utilized for both the collection and analysis of eye-tracking data. 21 academicians participated to the study. The results of the analysis indicated that due to interface design, the eye movements of participants tended to focus on unrelated parts of the screen. As a result, certain parameters of eye tracking demonstrated how participants’ eye movements tended to generate intense fixations, increased amount spent for unrelated areas, intense mouse clicks, and increased total amount spent for tasks. In addition to those parameters, users’ satisfaction levels showed a decrease as a result of unexpected experiences. 

DOI :10.26650/acin.791978   IUP :10.26650/acin.791978    Full Text (PDF)

Çevrimiçi Akademik Kaynaklarının Kullanımında Göz Davranışlarının Değerlendirmesi

İsmail ÇetinEmine Şendurur

Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi akademik kaynak kullanımında göz hareketlerini incelemektir. Bu kapsamda ülkemizde en yaygın kullanıma sahip çevrimiçi akademik kaynaklardan olan Web of Science, Google Akademik (Google Scholar) ve YÖK Tez Merkezi web sitelerinin kullanılabilirlik testi esnasında en çok problem yaşanan görevler belirlenmiş ve kullanıcıların bu görevleri gerçekleştirirken sergilediği göz hareketleri analiz edilmiştir. En çok problem yaşanan görevler, görevlerin tamamlanması gereken süre ile tamamlanma süreleri arasındaki farkın yüksek olmasına, görevlerin tamamlanma durumlarına, fare tıklama sayılarına, sabit bakış sayılarına, sabit bakış sürelerine, sabit bakış yerlerine ve kullanıcı yorumlarına bakılarak belirlenmiştir. Bu işlemler için Tobii Studio 3.4.2 programı kullanılmıştır. Araştırma, çevrimiçi akademik kaynakları kullanma konusunda en az 2 yıl tecrübesi olan 21 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada geçerlilik için veri çeşitlemesi sağlanarak nicel ve nitel veriler birlikte kullanılmıştır. Bulgular sonucunda ara yüz tasarımındaki sıkıntılardan dolayı kullanıcıların yanlış yerlerde ve daha yoğun sabit bakış sergilediği, bu durumun da sabit bakış süreleri, fare tıklama sayıları ve görev tamamlama sürelerini olumsuz etkilediği ve memnuniyetlerini düşürdüğü belirlenmiştir. Bu problemlerin sebepleri incelenmiş ve çözüm için önerilerde bulunulmuştur.


PDF View

References

 • Agrawal, R., & Nyamful, C. (2016). Challenges of big data storage and management. Global Journal of Information Technology, 6(1), 1-10. https://doi.org/10.18844/gjit.v6i1.383 google scholar
 • Alemdag, E., & Cagiltay, K. (2018). A systematic review of eye tracking research on multimedia learning. Computers & Education, 125, 413-428. http:// doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.023 google scholar
 • Almeida, S., Veloso, A., Roque, L., & Mealha, O. (2011, January). The Eyes And Games: A Survey Of Visual Attention. In The Sbgames Brazilian Symposium On Computer Games And Digital Entertainment. Salvador, Brazil, . google scholar
 • Bahsisoglu, H. K. (2006). E-kaynaklar kullanımının akademik çalışmalara sağladığı kolaylıklar. Akademik Bilişim Bilgi Tek IV 9-11. http://ab.org.tr/ ab06/bildiri/133.doc. Accessed 05 May 2019 google scholar
 • Beymer, D., Orton, P. Z., & Russell, D. M. (2007, September). An eye tracking study of how pictures influence online reading. In IFIP Conference on Human Computer Interaction Springer Berlin Heidelberg 2007 (pp. 456-460). Springer, Berlin, Heidelberg. google scholar
 • Brandt, D. S. (1996). Evaluating information on the internet. Computers in Libraries, 16(5), 44-46. google scholar
 • Buscher, G., Dumais, S. T., & Cutrell, E. (2010, July). The good, the bad, and the random: an eye-tracking study of ad quality in web search. In 33rd international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval 2010 (pp. 42-49). https://doi.org/10.1145/1835449.1835459 google scholar
 • Byerly, G. (2007). Look in their eyes-eye tracking, usability, and children. School Library Media Activities Monthly, 23(8), 30-32. google scholar
 • Clark, R. C., Nguyen, F., Sweller, J., & Baddeley, M. (2006). Efficiency in learning: Evidence-based guidelines to manage cognitive load. Performance Improvement, 45(9), 46-47. http://doi.org/10.1002/pfi.4930450920 google scholar
 • Cutrell, E., & Guan, Z. (2007) What are you looking for?: an eye-tracking study of information usage in web search. In: SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp. 407-416). https://doi.org/10.1145/1240624.1240690 google scholar
 • Çagiltay, K. (2011). İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Teoriden pratiğe. ODTÜ Yayıncılık, Ankara google scholar
 • Cetin, I., & Sendurur, E. (2016). Çevrimiçi akademik kaynakların kullanılabilirlik değerlendirmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 273-299. http://doi.org/10.21764/efd.04062 google scholar
 • Dumas, J. S., & Redish, J. (1999). A practical guide to usability testing. Intellect Books. google scholar
 • Hertzum, M., Hansen, K. D., & Andersen, H. H. (2009). Scrutinising usability evaluation:does thinking aloud affect behaviour and mental workload?. Behaviour & Information Technology, 28(2), 165-181. https://doi.org/10.1080/01449290701773842 google scholar
 • ISO 9241-11 (2018). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (vdts) part 11: Guidance on usability. International Organization for Standardization, Geneva. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en. Accessed 15 March 2019 google scholar
 • ISO/IEC 25010 (2011). Systems and software engineering - systems and software quality requirements and evaluation - system and software quality models.International Organization for Standardization, Geneva. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25010:ed-1:v1:en. Accessed 15 March 2019 google scholar
 • Kazan, H. (2017). Avantajları ve dezavantajları ile dijital dergicilik. The Turkish Online Journal ofDesign, Art and Communication, 7(1), 17-24. google scholar
 • Kilic, E., & Karadeniz, S. (2004). Hiper ortamlarda öğrencilerin bilişsel yüklenme ve kaybolma düzeylerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 10(4), 562-579. google scholar
 • Kovacs, D. K., & Elkordy, A. (2000). Collection development in cyberspace: building an electronic library collection. Library Hi Tech, 18(4), 335-361. https://doi.org/10.1108/07378830010360446 google scholar
 • Land, S. M. (2000). Cognitive requirements for learning with open-ended learning environments. Educational Technology Research and Development,48(3), 61-78. https://doi.org/10.1007/BF02319858 google scholar
 • Lewandowski, D., Kerkmann, F., Rümmele, S., & Sünkler, S. (2018). An empirical investigation on search engine ad disclosure. Journal of the Association for Information Science and Technology, 69(3), 420-437. http://doi.org/10.1002/asi.23963 google scholar
 • Lindgaard, G., & Chattratichart, J. (2007). Usability testing: what have we overlooked?. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human factors in Computing Systems (pp. 1415-1424). ACM. https://doi.org/10.1145/1240624.1240839 google scholar
 • Lund, H. (2016). Eye tracking in library and information science: A literature review. Library Hi Tech, 34(4), 585-614. http://doi.org/10.1108/LHT-07-2016-0085 google scholar
 • Murray, T. (2001, October). Characteristics and Affordances of Adaptive Hyperbooks. In WebNet (pp. 899-904). google scholar
 • Myers, B. A., & Rosson, M. B. (1992, May). Survey on user interface programming. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp. 195-202). ACM. google scholar
 • Nakatani, C., & Pollatsek, A. (2004). An eye movement analysis of “mental rotation” of simple scenes. Perception & psychophysics, 66(7), 1227-1245.https://doi.org/10.3758/BF03196848 google scholar
 • Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In Nielsen, J., and Mack, R.L. (Eds.), Usability Inspection Methods, (413-414). John Wiley & Sons, New York, NY. google scholar
 • Nielsen, J. (2012). Usability 101: Introduction to usability. https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/. Accessed 21 January 2019 google scholar
 • Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. In Proceedings of the INTERACT’93 and CHI’93 conference on Human factors in computing systems (pp. 206-213). ACM. google scholar
 • Norman, D. A. (1988). Designing everyday things. Currency-Doubleday, New York. google scholar
 • Pan, B., Hembrooke, H. A., Gay, G. K., Granka, L. A., Feusner, M. K., & Newman, J. K. (2004, March). The determinants of web page viewing behavior: an eye tracking study. In Proceedings of the 2004 symposium on Eye tracking research & applications (pp. 147-154). ACM. google scholar
 • Pernice, K., & Nielsen, J. (2009). Eyetracking methodology: How to conduct and evaluate usability studies using eyetracking. Berkeley: New Riders Press. google scholar
 • Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological bulletin, 124(3), 371-422. https://doi. org/10.1037/0033-2909.124.3.372 google scholar
 • Renshaw, J. A., & Webb, N. (2007). Eye tracking in practice. In 21st British HCI Group Annual Conference University of Lancaster, UK (pp. 239-241). http://doi.org/10.14236/ewic/HCI2007.41 google scholar
 • Scheiter, K., & Van Gog, T. (2009). Using eye tracking in applied research to study and stimulate the processing of information from multi-representational sources. Applied Cognitive Psychology, 23(9), 1209-1214. http://doi.org/10.1002/acp.1524 google scholar
 • Shackel, B. (2009). Usability-Context, framework, definition, design and evaluation. Interacting with Computers, 21(5-6), 339-346. google scholar
 • Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Sage. google scholar
 • Tobii Studio (2008) Tobii Studio 1.2 User Manual. https://manualzz.com/doc/4199338/tobii-studio-1.2-user-manual. Accessed 16 September 2018 google scholar
 • Virzi, R. A. (1992). Refining the test phase of usability evaluation: How many subjects is enough?. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 34(4), 457-468. https://doi.org/10.1177/001872089203400407 google scholar
 • White, R. W. (2016). Interactions with Search Systems. New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Yavuz, I., Cinar, N. O., & Cagiltay, K. (2016). Kamu internet sitelerinde yer alan arama alanlarının kullanılabilirliği ve buna yönelik kullanıcı davranışlarının belirlenmesi. International Journal of Informatics Technologies, 9(1), 41. http://doi.org/ 10.17671/btd.81715 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Çetin, İ., & Şendurur, E. (2021). Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors. Acta Infologica, 5(1), 13-26. https://doi.org/10.26650/acin.791978


AMA

Çetin İ, Şendurur E. Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors. Acta Infologica. 2021;5(1):13-26. https://doi.org/10.26650/acin.791978


ABNT

Çetin, İ.; Şendurur, E. Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 5, n. 1, p. 13-26, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Çetin, İsmail, and Emine Şendurur. 2021. “Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors.” Acta Infologica 5, no. 1: 13-26. https://doi.org/10.26650/acin.791978


Chicago: Humanities Style

Çetin, İsmail, and Emine Şendurur. Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors.” Acta Infologica 5, no. 1 (Sep. 2022): 13-26. https://doi.org/10.26650/acin.791978


Harvard: Australian Style

Çetin, İ & Şendurur, E 2021, 'Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors', Acta Infologica, vol. 5, no. 1, pp. 13-26, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/acin.791978


Harvard: Author-Date Style

Çetin, İ. and Şendurur, E. (2021) ‘Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors’, Acta Infologica, 5(1), pp. 13-26. https://doi.org/10.26650/acin.791978 (28 Sep. 2022).


MLA

Çetin, İsmail, and Emine Şendurur. Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors.” Acta Infologica, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 13-26. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.791978


Vancouver

Çetin İ, Şendurur E. Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors. Acta Infologica [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];5(1):13-26. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.791978 doi: 10.26650/acin.791978


ISNAD

Çetin, İsmail - Şendurur, Emine. Online Academic Resources With The Focus Of Eye Behaviors”. Acta Infologica 5/1 (Sep. 2022): 13-26. https://doi.org/10.26650/acin.791978TIMELINE


Submitted08.09.2020
Accepted09.12.2020
Published Online12.03.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.