Research Article


DOI :10.26650/acin.882660   IUP :10.26650/acin.882660    Full Text (PDF)

Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models

Didem Güleryüz

Rising healthcare costs for countries and the long-term maintainability of this situation are at the center of the political agenda. The steady increase in health spending puts pressure on government budgets, healthcare, and personal patient financing. Policymakers would like to plan reforms to reduce these costs to adapt to problems that may arise. This has led planners to decision support systems and forecasting models. In this paper, three machine learnings algoritms, namely Support Vector Regression (SVR), Decision Tree Regression (DT), and Gaussian Process Regression (GPR) are employed to design a forecasting model for Health Spendings (HS) of Turkey considering various determinants. Gross domestic product per capita, urban population rate, unemployment rate, population ages 65 and above, the life expectancy, the physicians’ rate, and the total number of hospital beds are used as inputs. The data set consists of 30 years between 1990- 2019, which splits as training and test sets. Developed models were compared considering performance metrics, and the most accurate model was identified. The coefficient of determinations (R2 ) for SVR, GPR, and DT models are 0.9929, 0.9989, and 0.9611 in the training phase, 0.9536, 0.8944, and 0.1166 in the testing stage, respectively. Therefore, the SVR model has accurate prediction results with the highest R2 and the least root mean square error values in the testing phase. The study showed that the proposed SVR model reduced RMSE value by 32.02% and 39.66% compared to the GPR and DT models, respectively. Consequently, the Health Spendings of Turkey can be predicted by employing SVR with high accuracy. 

DOI :10.26650/acin.882660   IUP :10.26650/acin.882660    Full Text (PDF)

Türkiye Sağlık Harcamalarının GPR, SVR ve DT Modelleri ile Tahmini

Didem Güleryüz

Ülkeler için artan sağlık maliyetleri ve bu durumun uzun vadeli sürdürülebilirliği siyasi gündemin merkezinde yer almaktadır. Sağlık harcamalarındaki sürekli artış, hükümet bütçeleri, sağlık hizmetleri ve kişisel hasta finansmanı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Politika yapıcılar, ortaya çıkabilecek sorunlara uyum sağlamak ve bu maliyetleri düşürmek için reformlar planlamak isterler. Bu durum, planlayıcıları karar destek sistemlerine ve tahmin modellerine yönlendirmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin Sağlık Harcaması (HS) için çeşitli belirleyicileri dikkate alan bir tahmin modeli tasarlamak amacıyla Destek Vektör Regresyonu (SVR), Regresyon Ağacı (DT) ve Gauss Süreç Regresyonu (GPR) olmak üzere üç makine öğrenme algoritması kullanılmıştır. Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, kentsel nüfus oranı, işsizlik oranı, 65 yaş ve üstü nüfus, ortalama yaşam süresi, hekim oranı ve toplam hastane yatak sayısı girdi değişkenleri olarak belirlenmiştir. Veri seti eğitim ve test verisi olarak ayrılmış ve 1990-2019 yılları arası 30 yılı kapsamaktadır. Geliştirilen modeller performans ölçütleri dikkate alınarak karşılaştırılmış ve en iyi model belirlenmiştir. SVR, GPR ve DT modelleri için belirleme katsayısı (R2 ) eğitim aşamasında sırasıyla 0.9929, 0.9989 ve 0.9611, test aşamasında sırasıyla 0.9536, 0.8944 ve 0.1166’dır. Ayrıca, SVR modeli, test aşamasında en yüksek R2 ve en düşük kök ortalama kare hatası değerleri ile en iyi tahmin sonuçlarına sahiptir. Çalışma, önerilen SVR modelinin RMSE değerini diğer GPR ve DT modellerine kıyasla sırasıyla % 32.02 ve % 39.66 azalttığını göstermiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin sağlık harcamaları SVR modeli kullanılarak yüksek doğrulukta tahmin edilebilir. 


PDF View

References

 • Akca, N., Sonmez, S., Yilmaz, A., 2017. Determinants of health expenditure in OECD countries: A decision tree model. Pakistan J. Med. Sci. 33, 1490-1494. https://doi.org/10.12669/pjms.336.13300 google scholar
 • Aliyu, A.A., Amadu, L., 2017. Urbanization, cities, and health: The challenges to Nigeria - A review. Ann. Afr. Med. 16, 149-158. https://doi.org/10.4103/ aam.aam_1_17 google scholar
 • Anderson, G.F., Frogner, B.K., 2008. Health spending in OECD countries: Obtaining value per dollar. Health Aff. 27, 1718-1727. https://doi.org/10.1377/ hlthaff.27.6.1718 google scholar
 • Bauer, G., Davies, J.K., Pelikan, J., Consortium, on behalf of the E.T.W.G. and T.E., 2006. The EUHPID Health Development Model for the classification of public health indicators. Health Promot. Int. 21, 153-159. https://doi.org/10.1093/heapro/dak002 google scholar
 • Biadgilign, S., Ayenew, H.Y., Shumetie, A., Chitekwe, S., Tolla, A., Haile, D., Gebreyesus, S.H., Deribew, A., Gebre, B., 2019. Good governance, public health expenditures, urbanization and child undernutrition Nexus in Ethiopia: An ecological analysis. BMC Health Serv. Res. 19, 1-10. https://doi. org/10.1186/s12913-018-3822-2 google scholar
 • Boyce, T., Brown, C., 2019. Economic and social impacts and benefits of health systems. World Heal. Organ. 56. google scholar
 • Ceylan, Z., 2020. Investigation the insights between health expenditures and air quality. Int. J. Glob. Warm. 20, 203-215. https://doi.org/10.1504/IJGW.2020.106594 google scholar
 • Ceylan, Z., Atalan, A., 2020. Estimation of healthcare expenditure per capita of Turkey using artificial intelligence techniques with genetic algorithm-based feature selection. J. Forecast. 279-290. https://doi.org/10.1002/for.2747 google scholar
 • Cinaroglu, S., 2020. Modelling unbalanced catastrophic health expenditure data by using machine-learning methods. Intell. Syst. Accounting, Financ. Manag. 27, 168-181. https://doi.org/10.1002/isaf.1483 google scholar
 • Cinaroglu, Songül, 2017. Sağlık Harcamasının Tahmininde Makine Öğrenmesi Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Uludağ Univ. J. Fac. Eng. 22, 179-200. https://doi.org/10.17482/uumfd.338805 google scholar
 • Cinaroglu, Songul, 2017. International Journal of Economics and Financial Issues A Fresh Look at Out-of-Pocket Health Expenditures after More than a Decade Health Reform Experience in Turkey: A Data Mining Application. Int. J. Econ. Financ. Issues 7, 33-40. google scholar
 • Cremieux, P.Y., Ouellette, P., Pilon, C., 1999. Health care spending as determinants of health outcomes. Health Econ. 8, 627-639. https://doi.org/10.1002/ (SICI)1099-1050(199911)8:7<627::AID-HEC474>3.0.CO;2-8 google scholar
 • Dalbokova, D., Krzyzanowski, M., 2002. Environmental health indicators: Development of a methodology for the WHO European Region. Stat. J. UN. Econ. Comm. Eur. 19, 93-103. https://doi.org/10.3233/SJU-2002-191-209 google scholar
 • Di Matteo, L., 2005. The macro determinants of health expenditure in the United States and Canada: Assessing the impact of income, age distribution and time. Health Policy (New. York). 71, 23-42. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2004.05.007 google scholar
 • Dritsakis, N., Klazoglou, P., 2019. Time Series Analysis using ARIMA Models: An Approach to Forecasting Health Expenditure in USA. Econ. Internazionale / Int. Econ. 72, 77-106. google scholar
 • Durmaz, A., Pabuçcu, H., 2020. Kamu Sağlık Harcamaları - İşgücü Verimliliği İlişkisi: Sinirsel Bulanık Yaklaşım 8, 1375-1382. google scholar
 • Efe, B., Efe, O.F., 2016. An Application of Value Analysis for Lean Healthcare Management in an Emergency Department. Int. J. Comput. Intell. Syst. 9, 689-697. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/18756891.2016.1204117 google scholar
 • Guleryuz, D., Ozden, E., 2020. The Prediction of Brent Crude Oil Trend Using LSTM and Facebook Prophet. Eur. J. Sci. Technol. 1-9. https://doi. org/10.31590/ejosat.759302 google scholar
 • Hakkinen, U., Martikainen, P., Noro, A., Nihtila, E., Peltola, M., 2008. Aging, health expenditure, proximity to death, and income in Finland. Heal. Econ. Policy Law 3, 165-195. https://doi.org/10.1017/S174413310800443X google scholar
 • Jakovljevic, M., Timofeyev, Y., Ranabhat, C.L., Fernandes, P.O., Teixeira, J.P., Rancic, N., Reshetnikov, V., 2020b. Real GDP growth rates and healthcare spending - Comparison between the G7 and the EM7 countries. Global. Health 16, 1-13. https://doi.org/10.1186/s12992-020-00590-3 google scholar
 • Jia, H., Jiang, H., Yu, J., Zhang, J., Cao, P., Yu, X., 2021. Total Health Expenditure and Its Driving Factors in China: A Gray Theory Analysis. Healthcare 9. https://doi.org/10.3390/healthcare9020207 google scholar
 • Maksimovic, G., Jovic, S., Jovanovic, R., Anicic, O., 2017. Management of health care expenditure by soft computing methodology. Phys. A Stat. Mech. its Appl. 465, 370-373. https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.08.035 google scholar
 • Martm, J.J.M., del Amo Gonzalez, M.P.L., Garda, M.D.C., 2011. Review of the literatüre on the determinants of healthcare expenditure. Appl. Econ. 43, 19-46. https://doi.org/10.1080/00036841003689754 google scholar
 • Ministry of Development, 2014. Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2023 (In Turkish) google scholar
 • Mladenovic, I., Milovancevic, M., Sokolov Mladenovic, S., Marjanovic, V., Petkovic, B., 2016. Analyzing and management of health care expenditure and gross domestic product (GDP) growth rate by adaptive neuro-fuzzy technique. Comput. Human Behav. 64, 524-530. https://doi.org/10.1016/j. chb.2016.07.052 google scholar
 • OECD, 2021. Health Resources (indicators) [WWW Document]. URL https://data.oecd.org/health.htm (accessed 2.1.21). google scholar
 • Özcan, T., Tüysüz, F., 2018. Healthcare expenditure prediction in Turkey by using genetic algorithm based grey forecasting models, International Series in Operations Research and Management Science. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65455-3_7 google scholar
 • Papanicolas, I., Woskie, L.R., Orlander, D., John Orav, E., Jha, A.K., 2019. The relationship between health spending and social spending in high-income countries: How does the US compare? Health Aff. 38, 1-9. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2018.05187 google scholar
 • Pekel, E., Akkoyunlu, M.C., Akkoyunlu, M.T., Pusat, S., 2020. Decision tree regression model to predict low-rank coal moisture content during convective drying process. Int. J. Coal Prep. Util. 40, 505-512. https://doi.org/10.1080/19392699.2020.1737527 google scholar
 • Quan, Q., Hao, Z., Xifeng, H., Jingchun, L., 2020. Research on water temperature prediction based on improved support vector regression. Neural Comput. Appl. 4. https://doi.org/10.1007/s00521-020-04836-4 google scholar
 • Ram, M., Akbar Haghdoost, A., Hossein Mehrolhassani, M., Abolhallaje, M., Dehnavieh, R., Najafi, B., Akbar Fazaeli, A., 2019. Forecastting health expennditures in Iran using the ARIMA. google scholar
 • Rana, R.H., Alam, K., Gow, J., 2020. Health expenditure and gross domestic product: causality analysis by income level. Int. J. Heal. Econ. Manag. 20, 55-77. https://doi.org/10.1007/s10754-019-09270-1 google scholar
 • Samah, I.H.A., Rashid, I.M.A., Husain, WAFW, Ibrahim, S., Hamzah, H., Amlus, M.H., 2020. The impact of healthcare expenditure and healthcare sector growth on CO2 emission using dynamic panel data system GMM estimation model during COVID 19 crisis. Int. J. Energy Econ. Policy 10, 235-241. https://doi.org/10.32479/ijeep.9769 google scholar
 • Shi, L., Smit, E., Luck, J., 2020. Panel Survey Estimation of the Impact of Urbanization in China: Does Level of Urbanization Affect Healthcare Expenditure, Utilization or Healthcare Seeking Behavior? Chinese Econ. 0, 1-12. https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1848472 google scholar
 • TURKSTAT, 2020. Turkish Statistical Institute [WWW Document]. URL http://www.tuik.gov.tr/Start.do (accessed 6.13.20). google scholar
 • Wang, Y., Li, J., Gu, J., Zhou, Z., Wang, Z., 2015. Artificial neural networks for infectious diarrhea prediction using meteorological factors in Shanghai (China). Appl. Soft Comput. J. 35, 280-290. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2015.05.047 google scholar
 • Worldbank, 2021. World Bank Open Data [WWW Document]. URL https://data.worldbank.org/ google scholar
 • WHO, 2018. Delivering quality health services, World Health Organization, World Bank Group, OECD. google scholar
 • Zhang, C., Wei, H., Zhao, X., Liu, T., Zhang, K., 2016. A Gaussian process regression based hybrid approach for short-term wind speed prediction. Energy Convers. Manag. 126, 1084-1092. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.08.086 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Güleryüz, D. (2021). Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models. Acta Infologica, 5(1), 155-166. https://doi.org/10.26650/acin.882660


AMA

Güleryüz D. Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models. Acta Infologica. 2021;5(1):155-166. https://doi.org/10.26650/acin.882660


ABNT

Güleryüz, D. Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 5, n. 1, p. 155-166, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Güleryüz, Didem,. 2021. “Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models.” Acta Infologica 5, no. 1: 155-166. https://doi.org/10.26650/acin.882660


Chicago: Humanities Style

Güleryüz, Didem,. Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models.” Acta Infologica 5, no. 1 (Dec. 2021): 155-166. https://doi.org/10.26650/acin.882660


Harvard: Australian Style

Güleryüz, D 2021, 'Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models', Acta Infologica, vol. 5, no. 1, pp. 155-166, viewed 6 Dec. 2021, https://doi.org/10.26650/acin.882660


Harvard: Author-Date Style

Güleryüz, D. (2021) ‘Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models’, Acta Infologica, 5(1), pp. 155-166. https://doi.org/10.26650/acin.882660 (6 Dec. 2021).


MLA

Güleryüz, Didem,. Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models.” Acta Infologica, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 155-166. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.882660


Vancouver

Güleryüz D. Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models. Acta Infologica [Internet]. 6 Dec. 2021 [cited 6 Dec. 2021];5(1):155-166. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.882660 doi: 10.26650/acin.882660


ISNAD

Güleryüz, Didem. Predicting Health Spending in Turkey Using the GPR, SVR, and DT Models”. Acta Infologica 5/1 (Dec. 2021): 155-166. https://doi.org/10.26650/acin.882660TIMELINE


Submitted18.02.2021
Accepted24.05.2021
Published Online29.07.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.