Research Article


DOI :10.26650/acin.1386072   IUP :10.26650/acin.1386072    Full Text (PDF)

The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics

İlknur TekeOrkun TekeMurat Kılınç

The “Smart Campus” concept combines environmental sustainability and technological innovation and plays an important role in educational institutions. In this context the contribution of “Digital Twins” and “Green metrics (GM)” to smart campus is one of the important areas of research. In this study, a digital twin architecture is proposed, including energy and climate change, waste and water issues, which account for 48% in GM criteria. Digital simulation and communication protocols, predictive analysis and dynamic decision support can be synthesized between the physical world and the sensor-based framework. This synthesis reveals the potential to reduce environmental damage through effective waste management, efficient use of water resources, identification of efficiency gaps through real-time analysis of energy consumption, and reduction of carbon footprint through energy savings. This study aims that the combined approach presented with the proposed framework according to GM criteria will contribute to future educational environments by ensuring smart campus sustainability.

DOI :10.26650/acin.1386072   IUP :10.26650/acin.1386072    Full Text (PDF)

Akıllı Kampüslerin Geleceği: Dijital İkiz ve Yeşil Metriklerin Birleştirilmesi

İlknur TekeOrkun TekeMurat Kılınç

Çevresel sürdürülebilirlik ile teknolojik yeniliğin birleşimini temsil eden “Akıllı Kampüs” kavramı, geleceğin eğitim kurumlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan, “Dijital İkiz” teknolojisinin ve “Green Metrics (GM)” ölçümlerinin akıllı kampüslere nasıl katkı sağlayacağı önemli araştırma alanlarından biridir. Bu çalışma kapsamında, GM kriterleri arasında etki değeri %48 olan enerji ve iklim değişikliği, atık ve su konuları dikkate alınarak bir dijital ikiz mimarisi önerilmiştir. Bu kriterler kullanılarak oluşturulan sensör tabanlı çerçeve ile dijital simülasyon ve fiziksel dünya arası iletişim protokolü, tahmine dayalı analiz ve dinamik karar desteği sentezlenebilmektedir. Bu sentez ile kampüslerdeki atıkların etkili bir şekilde yönetilerek çevresel zararın azaltılması, su kaynaklarının verimli kullanımı, enerji tüketiminin gerçek zamanlı analizi ile verimlilik açıklarının belirlenmesi, enerji tasarrufu sağlayarak karbon ayak izinin azaltılması potansiyelleri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada GM kriterleri doğrultusunda önerilen çerçeve ile birlikte sunulan birleşik yaklaşımla beraber, akıllı kampüslerin sürdürülebilir olması sağlanarak geleceğin eğitim ortamlarına katkıda sağlanması amaçlanmaktadır.


PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Teke, İ., Teke, O., & Kılınç, M. (2023). The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics. Acta Infologica, 7(2), 384-395. https://doi.org/10.26650/acin.1386072


AMA

Teke İ, Teke O, Kılınç M. The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics. Acta Infologica. 2023;7(2):384-395. https://doi.org/10.26650/acin.1386072


ABNT

Teke, İ.; Teke, O.; Kılınç, M. The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 7, n. 2, p. 384-395, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Teke, İlknur, and Orkun Teke and Murat Kılınç. 2023. “The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics.” Acta Infologica 7, no. 2: 384-395. https://doi.org/10.26650/acin.1386072


Chicago: Humanities Style

Teke, İlknur, and Orkun Teke and Murat Kılınç. The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics.” Acta Infologica 7, no. 2 (Jul. 2024): 384-395. https://doi.org/10.26650/acin.1386072


Harvard: Australian Style

Teke, İ & Teke, O & Kılınç, M 2023, 'The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics', Acta Infologica, vol. 7, no. 2, pp. 384-395, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/acin.1386072


Harvard: Author-Date Style

Teke, İ. and Teke, O. and Kılınç, M. (2023) ‘The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics’, Acta Infologica, 7(2), pp. 384-395. https://doi.org/10.26650/acin.1386072 (20 Jul. 2024).


MLA

Teke, İlknur, and Orkun Teke and Murat Kılınç. The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics.” Acta Infologica, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 384-395. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.1386072


Vancouver

Teke İ, Teke O, Kılınç M. The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics. Acta Infologica [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];7(2):384-395. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.1386072 doi: 10.26650/acin.1386072


ISNAD

Teke, İlknur - Teke, Orkun - Kılınç, Murat. The Future of Smart Campuses: Combining Digital Twin and Green Metrics”. Acta Infologica 7/2 (Jul. 2024): 384-395. https://doi.org/10.26650/acin.1386072TIMELINE


Submitted04.11.2023
Accepted11.12.2023
Published Online21.12.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.