Research Article


DOI :10.26650/acin.997640   IUP :10.26650/acin.997640    Full Text (PDF)

Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques

Murat KılınçCan AydınÇiğdem Tarhan

The crowdfunding (CF) model, which is presented as a new generation entrepreneurship model in the digitalizing world, provides great benefits in realizing business ideas. Many platforms have been established in Turkey as well as abroad for CF, which has become popular with the increase in user interest over time. The use of the funds collected on the established web platforms by the project creators depends on the success of the project. Since the success of the projects has an important place for the CF ecosystem, the distributions by category, distribution by funding, distribution by attributes, distributions according to locations were revealed by performing a success analysis according to platforms in the study. In this direction, the 1635 CF projects operating in Turkey on Fongogo, Crowdfon, Buluşum, Fonbulucu, Arıkovanı, Ideanest platforms, together with their features and meta fields, were collected using data scraping techniques and analyzed using content analysis method. According to the results of the study, the success rate of project campaigns in the crowdfunding ecosystem in Turkey, which has a value of approximately 21 million TL, is 23.18%. The projects are mostly published in the categories of technology, cultureart and film-video-photo, with the most successful category being the category of film-video-photo with 34.36%. When the projects are evaluated according to their locations, the most successful region is the Marmara region with a success rate of 30.25%. In addition, supporters provide an average of 530 TL in funds for the realization of a project, and approximately 55,000 TL in funds per successful project. The findings show that the number of projects and users on CF platforms in Turkey has increased compared to the past, but the success rate has decreased noticeably. Therefore, recommendations for CF platforms are discussed in the study.

DOI :10.26650/acin.997640   IUP :10.26650/acin.997640    Full Text (PDF)

Türkiye’de Sosyal ve Dijital Girişimcilik: Veri Kazıma Teknikleriyle Kitle Fonlaması Platformlarının İçerik Analizi

Murat KılınçCan AydınÇiğdem Tarhan

Dijitalleşen dünyada yeni nesil girişimcilik modeli olarak sunulan kitle fonlaması (KF) modeli iş fikirlerinin gerçekleştirilebilmesi noktasında büyük fayda sağlamaktadır. Zamanla kullanıcı ilgisinin artmasıyla birlikte popülerleşen KF için yurtdışında olduğu gibi Türkiye’de de birçok platform kurulmuştur. Kurulan web platformlarında toplanan fonların proje oluşturucuları tarafından kullanılabilmesi, projenin başarı durumuna bağlıdır. Projelerin başarısı KF ekosistemi için önemli bir yere sahip olduğundan dolayı, çalışma içerisinde platformlara göre başarı analizi yapılarak kategoriye göre dağılımlar, fonlamaya göre dağılımlar, özniteliklere göre dağılımlar, konumlara göre dağılımlar ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda,Türkiye’de faaliyet gösteren Fongogo, Crowdfon, Buluşum, Fonbulucu, Arıkovanı, Ideanest platformlarındaki 1635 KF projesi, öznitelikleri ve meta alanlarıyla birlikte veri kazıma teknikleriyle toplanıp içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yaklaşık 21 milyon TL’lik bir değere sahip olan Türkiye’deki kitle fonlaması ekosisteminde proje kampanyalarının başarı oranı %23,18’tir. Projeler en çok teknoloji, kültür-sanat ve filmvideo-fotoğraf kategorilerinde yayınlanmakta olup en başarılı kategori %34,36 ile film-video-fotoğraf kategorisidir. Projeler konumlarına göre değerlendirildiğinde, en başarılı bölge %30,25 başarı yüzdesiyle Marmara bölgesidir. Ayrıca destekçiler bir projenin gerçekleştirilebilmesi için ortalama 530 TL fon sağlamaktadır ve başarılı proje başına yaklaşık olarak 55.000 TL fon düşmektedir. Elde edilen bulgular Türkiye’deki KF platformlarındaki proje ve kullanıcı sayısının geçmişe göre arttığını fakat başarı oranının gözle görülür bir biçimde düştüğünü göstermektedir. Bu nedenle KF platformları için öneriler çalışma içerisinde tartışılmıştır.


PDF View

References

 • Açikgöz, B., Ayanoğlu, Y. ve Yanık, S. S. (2020). Muhasebe bakış açısından bağış (yardım) ve ödüle dayalı kitlesel fonlama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 86, 99-120. google scholar
 • Ahlers, G. K. C., Cumming, D., Gunther, C., & Schweizer, D. (2015). Signaling in equity crowdfunding. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(4), 955-980. google scholar
 • Akyildiz, B. (2021). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kitlesel fonlamanın karşılaştırılması üzerine bir inceleme. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Alazazi, M., Wang, B, & Allan, T. (2020). Success factors of donation-based crowdfunding campaigns: a machine learning approach. Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, 2507-2516. google scholar
 • Arıkovanı, (2021, August 16), Retrieved from https://arikovani.com/ google scholar
 • Atsan, N. ve Erdoğan, E. O. (2015), Girişimciler için alternatif bir finansman yöntemi: kitlesel fonlama (crowdfunding), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 297-320. google scholar
 • Babich, V., Marinesi, S. & Tsoukalas, G. (2020), Does crowdfunding benefit entrepreneurs and venture capital investors ?, Manufacturing ve Service Operations Management, 23(2), 1-17. google scholar
 • Belleflamme, P. & Lambert, T. (2016), An industrial organization framework to understand the strategies of crowdfunding platforms, In International Perspectives on Crowdfunding, Emerald Insight. google scholar
 • Bloomberg, (2021, July 1), Retrieved from https://www.bloomberght.com/kitle-fonlamasina-yatirimcidan-rekor-talep-2281097 google scholar
 • Borrero-Dominguez, C., Cordon-Lagares, E. & Hernandez-Garrido, R. (2020), Analysis of success factors in crowdfunding projects based on rewards: a way to obtain financing for socially committed projects. Heliyon, 6(4), 1-9. google scholar
 • Buluşum, (2021, August 14), Retrieved from https://www.bulusum.biz/ google scholar
 • Chang, J. (2021, August 3), 80 crowdfunding statistics you must see: 2021 platforms, impact ve campaign data, finances online reviews for business. Retrieved From https://alternatives.financesonline.com/crowdfunding-statistics/#1 google scholar
 • Çonkar, M. K. ve Canbaz, M. F. (2018), Kitle fonlaması finansman yöntemi: türkiye’de sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 119-132. google scholar
 • Crowdfon, (2021, August 3), Retrieved from https://www.crowdfon.com/ google scholar
 • Crowdfunding Statistics Worldwide Report, (2021, July 9), Retrieved From https://p2pmarketdata.com/crowdfunding-statistics-worldwide/ google scholar
 • Çubukçu, C. (2017), Kitlesel Fonlama : Türkiye’deki kitlesel fonlama platformları üzerinden bir değerlendirme, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 6(2), 155-172. google scholar
 • Cumming, D., Meoli, M. & Vismara, S. (2021), Does equity crowdfunding democratize entrepreneurial finance?, Small Business Economics, 56(2), 533-552. google scholar
 • Du, Q., Li, J., Du, Y., Wang, G. A. & Fan, W. (2021), Predicting crowdfunding project success based on backers’ language preferences. Journal of the Association for Information Science and Technology, 1-17. google scholar
 • Farhoud, M., Shah, S., Stenholm, P., Kibler, E., Renko, M. & Terjesen, S. (2021), Social enterprise crowdfunding in an acute crisis. Journal of Business Venturing Insights, 15, 1-6. google scholar
 • Fonbulucu, (2021, June 4), Retrieved from https://fonbulucu.com/ google scholar
 • Fongogo, (2021, June 4), Retrieved from https://fongogo.com/ google scholar
 • Frydrych, D., Bock, A. J., Kinder, T. & Koeck, B. (2014), Exploring entrepreneurial legitimacy in reward-based crowdfunding, Venture Capital, 16(3), 247-269. google scholar
 • Fundera, (2021, June 5), Crowdfunding statistics, Retrieved from https://www.fundera.com/resources/crowdfunding-statistics google scholar
 • Gago, U. ve Zeytinler, E. G. (2020, June 4), Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması, Retrieved from https://www.gsghukuk.com/tr/bultenler-yayinlar/makale-yazilar/borclanmaya-dayali-kitle-fonlamasi.html google scholar
 • Greenberg, M. D., Pardo, B., Hariharan, K. & Gerber, E. (2013), Crowdfunding support tools: predicting success ve failure. CHI ’13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 1815-1820. google scholar
 • Gürler, C. & Çağlar, M. (2021), Success prediction of a crowdfunding project in art categories, Crowdfunding in the Public Sector, Springer. google scholar
 • Ideanest, (2021, August 4), Retrieved from https://www.ideanest.org/ google scholar
 • İzmirli Ata, F. (2018), Yeni nesil finansman yöntemi olarak kitle fonlama: türkiye potansiyeli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 273-296. google scholar
 • Jhaveri, S., Khedkar, I., Kantharia, Y. & Jaswal, S. (2019), Success prediction using random forest, catboost, xgboost and adaboost for kickstarter campaigns, Proceedings of the 3rd International Conference on Computing Methodologies and Communication, 1170-1173. google scholar
 • Kayhan, S. (2017), Fongogo: A case study on the usability of the local crowdfunding and fundraising websites in turkey, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 95-105. google scholar
 • Koch, J.-A. & Siering, M. (2015), Crowdfunding success factors : the characteristics of successfully. European Conference on Information Systems Proceedings, 1-15. google scholar
 • Kromidha, E. & Robson, P. (2016), Social identity and signalling success factors in online crowdfunding, Entrepreneurship and Regional Development, 28(9-10), 605-629. google scholar
 • Li, Y., Rakesh, V. & Reddy, C. K. (2016), Project success prediction in crowdfunding environments, Proceedings of the 9th ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 247-256. google scholar
 • Lukkarinen, A., Teich, J. E., Wallenius, H. & Wallenius, J. (2016), Success drivers of online equity crowdfunding campaigns, Decision Support Systems, 87, 26-38. google scholar
 • Mollick, E. (2014), The dynamics of crowdfunding: an exploratory study, Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16. google scholar
 • Moysidou, K. & Hausberg, J. P. (2020), In crowdfunding we trust: a trust-building model in lending crowdfunding, Journal of Small Business Management, 58(3), 511-543. google scholar
 • Orçun, Ç. ve Boran Sezgin, O. (2020), Ödül temelli kitle fonlama projesi için kritik başarı faktörleri. Proceedings 19th International Business Congress, 668-676. google scholar
 • Petruzzelli, A. M., Natalicchio, A., Pannielo, U. & Roma, P. (2019), Understanding the crowdfunding phenomenon and its implications for sustainability, Technological Forecasting ve Social Change, 141, 138-148. google scholar
 • Ralcheva, A. & Roosenboom, P. (2020), Forecasting success in equity crowdfunding, Small Business Economics, 55(1), 39-56. google scholar
 • Ryoba, M. J., Qu, S. & Zhou, Y. (2020), Feature subset selection for predicting the success of crowdfunding project campaigns, Electronic Markets, 1-14. google scholar
 • Sakarya, Ş. ve Bezirgan, E. (2018), Kitlesel fonlama platformları: türkiye ve yurtdışı karşılaştırması, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 18-33. google scholar
 • Shi, J., Yang, K., XU, W. & Wang, M. (2021), Leveraging deep learning with audio analytics to predict the success of crowdfunding projects, Journal of Supercomputing, 1-21. google scholar
 • Shneor, R. & Vik, A. A. (2020), Crowdfunding success: a systematic literature review 2010-2017, In Baltic Journal of Management, 15(2), 149-182. google scholar
 • Sidiq, R. S. S., Jalil, A., Willya, R. & Achmad, W. (2021), Virtual world solidarity: how social solidarity is built on the crowdfunding platform kitabisa. com, Webology, 18(1), 192-202. google scholar
 • Valanciene, L. & Jegeleviciute, S. (2013), Valuation of crowdfunding: benefits and drawbacks, economics and management, 18(1), 39-48. google scholar
 • Walthoff-Borm, X., Schwienbacher, A. & Vanacker, T. (2018), Equity crowdfunding: first resort or last resort?, Journal of Business Venturing, 33(4), 513-533. google scholar
 • Wang, W., Zheng, H. & Wu, Y. J. (2020), Prediction of fundraising outcomes for crowdfunding projects based on deep learning: a multimodel comparative study, Soft Computing, 24(11), 8323-8341. google scholar
 • Xiao, Y., Liu, C., Zheng, W., Wang, H. & Hsu, C. H. (2021), A feature interaction learning approach for crowdfunding project recommendation. Applied Soft Computing, 112, 1-8. google scholar
 • Yeh, J. Y. & Chen, C. H. (2020), A machine learning approach to predict the success of crowdfunding fintech project. Journal of Enterprise Information Management, 107, 1-19. google scholar
 • Yuan, H., Lau, R. Y. K. & Xu, W. (2016), The determinants of crowdfunding success: a semantic text analytics approach, Decision Support Systems, 91, 67-76. google scholar
 • Zengin, S., Yüksel, S. ve Kartal, M. T. (2017), Kitle fonlaması sisteminin türkiye’ye faydaları, bankacılık ve sermaye piyasası araştırmaları dergisi, 1(2), 22-32. google scholar
 • Zhou, M. J., Lu, B., Fan, W. P. & Wang, G. A. (2018), Project description and crowdfunding success: an exploratory study, Information Systems Frontiers, 20(2), 259-274. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kılınç, M., Aydın, C., & Tarhan, Ç. (2022). Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques. Acta Infologica, 6(1), 83-97. https://doi.org/10.26650/acin.997640


AMA

Kılınç M, Aydın C, Tarhan Ç. Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques. Acta Infologica. 2022;6(1):83-97. https://doi.org/10.26650/acin.997640


ABNT

Kılınç, M.; Aydın, C.; Tarhan, Ç. Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 6, n. 1, p. 83-97, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kılınç, Murat, and Can Aydın and Çiğdem Tarhan. 2022. “Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques.” Acta Infologica 6, no. 1: 83-97. https://doi.org/10.26650/acin.997640


Chicago: Humanities Style

Kılınç, Murat, and Can Aydın and Çiğdem Tarhan. Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques.” Acta Infologica 6, no. 1 (Dec. 2023): 83-97. https://doi.org/10.26650/acin.997640


Harvard: Australian Style

Kılınç, M & Aydın, C & Tarhan, Ç 2022, 'Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques', Acta Infologica, vol. 6, no. 1, pp. 83-97, viewed 9 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/acin.997640


Harvard: Author-Date Style

Kılınç, M. and Aydın, C. and Tarhan, Ç. (2022) ‘Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques’, Acta Infologica, 6(1), pp. 83-97. https://doi.org/10.26650/acin.997640 (9 Dec. 2023).


MLA

Kılınç, Murat, and Can Aydın and Çiğdem Tarhan. Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques.” Acta Infologica, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 83-97. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.997640


Vancouver

Kılınç M, Aydın C, Tarhan Ç. Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques. Acta Infologica [Internet]. 9 Dec. 2023 [cited 9 Dec. 2023];6(1):83-97. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.997640 doi: 10.26650/acin.997640


ISNAD

Kılınç, Murat - Aydın, Can - Tarhan, Çiğdem. Social and Digital Entrepreneurship in Turkey: Content Analysis of Crowdfunding Platforms with Data Scraping Techniques”. Acta Infologica 6/1 (Dec. 2023): 83-97. https://doi.org/10.26650/acin.997640TIMELINE


Submitted19.09.2021
Accepted24.01.2022
Published Online02.03.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.