Research Article


DOI :10.30801/acin.354960   IUP :10.30801/acin.354960    Full Text (PDF)

Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey

Halil İbrahim ZeybekHandan ÇamAlper Veli Çam

Geographic Information Systems (GIS) are systems in which graphics and non-graphical data are interrelated and can be easily used in the field of finance. The aim of this study is to create Turkey's financial risk map with GIS by using the parameters that determine Turkey's financial risk. In the study, the data for the year 2016 and the Statistical Region Units Classification (NUTS) level 2 were used. In the literature, risk analyzes using descriptive statistical methods give superficial and static results. In this context, the current financial risk map of Turkey was created by spatial regression analysis using parameters such as GNP, unemployment rate, inflation rate, problematic loans and problematic credit cards. Obtained findings reveal more dynamic, more meaningful and visual results. In the study, the first GIS based financial risk analysis was carried out in the field in Turkey. One of the outputs of the workshop is that the GIS-based applications can be easily used in finance.

DOI :10.30801/acin.354960   IUP :10.30801/acin.354960    Full Text (PDF)

Türkiye’nin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Finansal Risk Haritası

Halil İbrahim ZeybekHandan ÇamAlper Veli Çam

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) grafik ve grafik olmayan verilerin birebir ilişkili olduğu sistemlerdir ve son zamanlarda finans alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; finansal riski belirleyen parametreleri kullanarak, Türkiye’nin finansal risk haritasını CBS ile oluşturmaktır. Çalışmada 2016 yılına ait İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) düzey 2 verileri kullanılmıştır. Literatürde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan risk analizler’ yüzeysel ve statik sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda GSMH, işsizlik oranı, enflasyon oranı, batık kredi oranı ve sorunlu kredi kartları gibi parametreler kullanılarak Türkiye’nin mevcut finansal risk haritası mekânsal regresyon analizi ile oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular daha dinamik, daha anlamlı ve görsel sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Kullanılan yöntem itibariyle Türkiye’de alanında ilk CBD tabanlı finansal risk analizi yapılmıştır. Çalışmanın çıktılarından bir diğeri ise CBS tabanlı uygulamaların finans alanında rahatlıkla kullanılabileceğini ortaya koymasıdır. 


PDF View

References

 • Akıncı, M. Yüce Akıncı, G. & Yılmaz, Ö. (2017), Dramın boyutlarının ölçümü: terörizmin sosyo-ekonomik belirleyicilerinin coğrafi ağırlıklı regresyon analizi, Fiscaoeconomia, 1(3), 68-107. google scholar
 • Altan, M., Şekeroğlu, G., & Karahan, N. S. (2016). Türkiye’nin Finansal Risk Haritası, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (31), 203-224. google scholar
 • Baktemur, F. İ & Özmen M. (2017), Gelişmiş AB ülkeleri için işsizlik yakınsamasının mekansal ekonometrik analizi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(626), 33-45. google scholar
 • Cecchetti, S. G., Fender, I., & McGuire, P. (2010). Toward a global risk map. Bank for International Settlements. No: 309. google scholar
 • Colletaz, G., Hurlin, C., & Pérignon, C. (2013). The Risk Map: A new tool for validating risk models. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3843-3854 google scholar
 • Çelik, N. (2017). Teşvik politikalarının etkinliğinin mekansal perspektiften değerlendirilmesi, Ege Akademik Bakış, 17(1), 1-12. google scholar
 • Eckey, H. F., Kosfeld, R., & Türck, M. (2007). Regional convergence in Germany: a geographically weighted regression approach. Spatial Economic Analysis, 2(1), 45-64. google scholar
 • Florax, R. J., & Van Der Vlist, A. J. (2003). Spatial econometric data analysis: Moving beyond traditional models. International Regional Science Review, 26(3), 223-243. google scholar
 • Hoti, S. & McAleer, M. (2005). Modelling the riskiness in country risk ratings. Netherlands: Elsevier Ltd. google scholar
 • Jones, C. P. (1998) Investment, Analysis and Managemenet (Sixth Edition). New York: John Wiley & Sons Inc. google scholar
 • Kol, Ç., & Küpçü, S. (2008). ArcGIS Spatial Analiz. Ankara: İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. google scholar
 • Modigliani, F., & Fabozzi, F. J. (1992). Capital Markets: institutions and instruments.NJ: Prentice Hall Inc. google scholar
 • Okka, O. (2010). Finansal yönetim: teori ve çözümlü problemler. Ankara: Nobel Basım Dağıtım. google scholar
 • Peggion, M., Bernardini, A., & Masera, M. (2008). Geographic information systems and risk assessment. Scientific and Technical Research series EUR, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. google scholar
 • Yomralioglu, T. (2002). GIS activities in Turkey. In Proceedings of international symposium on GIS (pp. 834-840). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Zeybek, H.İ., Çam, H., & Çam, A.V. (2018). Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey. Acta Infologica, 2(2), 52-58. https://doi.org/10.30801/acin.354960


AMA

Zeybek H İ, Çam H, Çam A V. Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey. Acta Infologica. 2018;2(2):52-58. https://doi.org/10.30801/acin.354960


ABNT

Zeybek, H.İ.; Çam, H.; Çam, A.V. Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 2, n. 2, p. 52-58, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Zeybek, Halil İbrahim, and Handan Çam and Alper Veli Çam. 2018. “Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey.” Acta Infologica 2, no. 2: 52-58. https://doi.org/10.30801/acin.354960


Chicago: Humanities Style

Zeybek, Halil İbrahim, and Handan Çam and Alper Veli Çam. Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey.” Acta Infologica 2, no. 2 (Jul. 2024): 52-58. https://doi.org/10.30801/acin.354960


Harvard: Australian Style

Zeybek, Hİ & Çam, H & Çam, AV 2018, 'Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey', Acta Infologica, vol. 2, no. 2, pp. 52-58, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.30801/acin.354960


Harvard: Author-Date Style

Zeybek, H.İ. and Çam, H. and Çam, A.V. (2018) ‘Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey’, Acta Infologica, 2(2), pp. 52-58. https://doi.org/10.30801/acin.354960 (20 Jul. 2024).


MLA

Zeybek, Halil İbrahim, and Handan Çam and Alper Veli Çam. Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey.” Acta Infologica, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 52-58. [Database Container], https://doi.org/10.30801/acin.354960


Vancouver

Zeybek Hİ, Çam H, Çam AV. Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey. Acta Infologica [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];2(2):52-58. Available from: https://doi.org/10.30801/acin.354960 doi: 10.30801/acin.354960


ISNAD

Zeybek, Halilİbrahim - Çam, Handan - Çam, AlperVeli. Geographic Information Systems Based Financial Risk Map of Turkey”. Acta Infologica 2/2 (Jul. 2024): 52-58. https://doi.org/10.30801/acin.354960TIMELINE


Submitted17.11.2017
Accepted12.10.2018
Published Online21.12.2018

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.