Research Article


DOI :10.26650/anar.2020.23.760268   IUP :10.26650/anar.2020.23.760268    Full Text (PDF)

Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System

Harun DanışmazErkan Konyar

The Diauehi region, located in the northwest border of Urartian Kingdom, is called the Upper Aras basin nowadays. The Urartian remains in the Upper Aras basin have been found in the Hasankale/Pasinler, Marifet and Yoğunhasan fortresses. Apart from these settlements, to the east of the basin are the Hamamlı and Hasankale inscriptions, to the south are the Avnik, Delibaba and Yazılıtaş inscriptions, and the Süngütaş inscription is located on the route to the north. From its early years onwards, the Urartian Kingdom tried to transform the Diauehi region through military campaigns and administrative arrangements. However, this transformation appears to have been different from the center of the kingdom, the Lake Van Basin, where the majority of the royal cities we are located. Instead of building new cities in the region, the kingdom’s strategy was focused on conducting military campaigns to weaken the existing tribes and allying with the powerful ones. During the military campaigns dating to the early years of the kingdom, the tribe leaders who were also named as kings paid a tribute and accepted the authority of Urartians.

DOI :10.26650/anar.2020.23.760268   IUP :10.26650/anar.2020.23.760268    Full Text (PDF)

Urartu Krallığı’nın İdari Sistemi Bağlamında Diauehi ve Urartu Aşiret Merkezleri

Harun DanışmazErkan Konyar

Urartu Krallığı’nın kuzeybatı sınırını oluşturan Diauehi bölgesi günümüzde coğrafi olarak Yukarı Aras havzası olarak adlandırılır. Yukarı Aras havzasında Urartu dönemine tarihlenebilecek kalıntılar Hasankale/Pasinler, Marifet ve Yoğunhasan kaleleridir. Bu kaleler dışında havzanın doğusunda Hamamlı ve Hasankale yazıtları, güneyde Avnik, Delibaba, Yazılıtaş, kuzeye ulaşan yol güzergâhı üzerinde ise Süngütaş yazıtları bulunmaktadır. Urartu Krallığı kuruluşunun ilk yıllarından itibaren Diauehi bölgesini planlı seferler ve idari düzenlemelerle dönüştürmeye çalışmıştır. Fakat bu dönüşüm krallığın merkezi bölgesi olan ve kralî kentlerin çoğunlukta bulunduğu Van Gölü havzasından farklıdır. Krallık Diauehi bölgesinde yeni kentler inşa etmek yerine bölgede var olan aşiretler üzerine seferler yaparak, onları zayıflatma ve güçlü olanları kendi yanına çekmeye çalışmıştır. Krallığın ilk yıllarına tarihlenen seferlerde kral olarak adlandırılan aşiret reislerinden haraç alınmış ve böylece bu aşiretler krallığın himayesine kabul edilmiştir.


PDF View

References

 • Burney, C., & Lang, D., Marshall. (1971). The Peoples of the Hills, Ancient Ararat and Caucasus. London: Phoenix. google scholar
 • Ceylan, A. (2008). Doğu Anadolu Araştırmaları. Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır (1998-2008). Erzurum: Güneş Vakfı. google scholar
 • Dağlı, Y., ve Kahraman, S. A. (2008). Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bursa - Bolu -Trabzon - Erzurum - Azerbaycan - Kafkasya - Kırım - Girit (Vol. 2/1). İstanbul: Y.K.Y. google scholar
 • Danışmaz, H. (2018). Arkeolojik Veriler Çerçevesinde Urartu Krallığı’nın Eyalet Sistemi/Provincial Administration of the Ancient Kingdom of Urartu within the frame of archaeological data. (Doctoral dissertation). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Danışmaz, H. (2020). Urartu Krallığı: Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Diakonoff, I. M., & Kashkai, S. M. (1981). Geographical names according to Urartian texts. Wiesbaden: L. Reichert. google scholar
 • Erkmen, M., & Ceylan, A. (2003). 2001 Pasinler Kalesi Kazısı. In 13. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 22-26 Nisan 2002 Denizli (pp. 17-28). google scholar
 • Kleiss, W., & Hauptmann, H. (1976). Topographische Karte von Urartu. Berlin: Dietrich Reimer Verlag. google scholar
 • Köroğlu, K. (2001). Urartu Krallığı’nın Kuzey Yayılımı ve Qulha Ülkesinin Tarihi Coğrafyası. Belleten, LXIV/241, 717-741. google scholar
 • Köroğlu, K. (2020). Urartu: Krallık ve Aşiretler. In K. Köroğlu & E. Konyar (Eds.), Urartu: Doğu’da Değişim (pp. 1-35). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Köroğlu, K., & Danışmaz, H. (2018). The Origin of Stepped Rock-cut Tunnels in Eastern Anatolia. Ancient Near Eastern Studies, 55, 107-124. google scholar
 • Özgül, O. (2011). Eskiçağda (Yukarı) Aras Vadisi. (Doctoral dissertation). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. google scholar
 • Sevin, V. (2005). Elazığ/Bahçecik yazıtı ve Urartu Eyalet Sistemi üzerine düşünceler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15/2, 379-384. google scholar
 • Tavernier, J.-B. (2006). Tavernier Seyahatnamesi (T. Tunçdoğan, Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi. google scholar
 • Von Gall, H. (1967). Zu den Kleinasiatischen Treppentunneln. Archaologischer Anzeiger, 504-527. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Danışmaz, H., & Konyar, E. (2020). Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System. Anatolian Research, 0(23), 113-122. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268


AMA

Danışmaz H, Konyar E. Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System. Anatolian Research. 2020;0(23):113-122. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268


ABNT

Danışmaz, H.; Konyar, E. Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System. Anatolian Research, [Publisher Location], v. 0, n. 23, p. 113-122, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Danışmaz, Harun, and Erkan Konyar. 2020. “Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System.” Anatolian Research 0, no. 23: 113-122. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268


Chicago: Humanities Style

Danışmaz, Harun, and Erkan Konyar. Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System.” Anatolian Research 0, no. 23 (Jul. 2021): 113-122. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268


Harvard: Australian Style

Danışmaz, H & Konyar, E 2020, 'Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System', Anatolian Research, vol. 0, no. 23, pp. 113-122, viewed 28 Jul. 2021, https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268


Harvard: Author-Date Style

Danışmaz, H. and Konyar, E. (2020) ‘Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System’, Anatolian Research, 0(23), pp. 113-122. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268 (28 Jul. 2021).


MLA

Danışmaz, Harun, and Erkan Konyar. Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System.” Anatolian Research, vol. 0, no. 23, 2020, pp. 113-122. [Database Container], https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268


Vancouver

Danışmaz H, Konyar E. Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System. Anatolian Research [Internet]. 28 Jul. 2021 [cited 28 Jul. 2021];0(23):113-122. Available from: https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268 doi: 10.26650/anar.2020.23.760268


ISNAD

Danışmaz, Harun - Konyar, Erkan. Diauehi and Urartian Tribal Centers in the Context of the Urartian Administration System”. Anatolian Research 0/23 (Jul. 2021): 113-122. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.760268TIMELINE


Submitted29.06.2020
Accepted04.09.2020
Published Online17.02.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.