Research Article


A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations

Nilgün Coşkun

Ağın (in Elazığ province) located to the west of Keban Dam, is an important area opening to the Erzincan Plain by Kemaliye (Eğin) to the north, and to the Malatya Plain by Arapkir to the west. Karasu and Murat rivers merged in Ağın before the construction of the Keban Dam. The fertile region of Altınova, situated to the east of Keban Dam Lake has become an area of intense investigations due to its large mounds bearing a central character. However, the archaeological works carried out around Ağın to the west, is limited. Within the scope of the Keban Project, excavations were carried out by Prof. Ümit Serdaroğlu at Hoşrik Area, Kalecikler Mound, Kilise Yazsısı and Kalaycık in Ağın region between 1968 and 1972. However, the material uncovered as a result of these excavations, unfortunately, remained in the Elazığ Museum depo without publication due to his untimely death. In this study, we are presenting the preliminary data on Hoşrik Area and Kalecikler Mounds material group. As a result of this study, we can talk about the exact similarity between Hoşrik Mevki and Kalecikler Mound in terms of historical development. Both settlements seem to share the historical process of the Elazığ Malatya region. What kind of settlement model these centers in the west of the Keban Region are in and their importance in the Upper Euphrates Basin settlements will be only possible with the evaluation of all materials. 

Keban Projesi: Ağın Hoşrik Mevki ve Kalecikler Kurtarma Kazılarına Yeni Bir Bakış

Nilgün Coşkun

Ağın (Elazığ), kuzeyde Kemaliye (Eğin) ile Erzincan Ovası’na, batıda da Arapkir yolu ile Malatya Ovası’na açılan önemli bir alandır. Karasu ile Murat nehirleri, Keban Barajı’nın yapımından önce Ağın’da birleşerek Fırat’ı oluşturmaktaydılar. Keban Baraj Gölü alanının doğusundaki verimli Altınova Bölgesi, büyük boyutlu ve merkez karakterli höyükleri ile diğer alanlara göre daha yoğun çalışmalara sahne olmuştur. Bununla birlikte Keban Baraj Alanının batıya açılan Ağın çevresinde daha sınırlı ölçüde çalışmalar yapılmıştır. Keban Projesi kapsamında Ağın bölgesinde 1968 ve 1972 yılları arasında Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu başkanlığında Hoşrik Mevki, Kalecikler Höyüğü, Kilise Yazısı ve Kalaycık’ta kazılar yapılmıştır. Ancak bu kazıların buluntuları, yayınlanamadan Elazığ Müzesi depolarında kalmıştır. Bu çalışmada Kalecikler Höyüğü ve Hoşrik Mevki buluntularının ilk tanıtım ve değerlendirmesi sunulmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda Hoşrik Mevki ile Kalecikler Höyüğü arasında tarihsel gelişim açısından tam bir benzerlikten bahsedebiliriz. Her iki yerleşim de, Elazığ-Malatya bölgesinin tarihsel sürecini paylaşmış görünmektedir. Keban Bölgesi’nin batısındaki bu merkezlerin, ne tür bir yerleşim modeli içinde yer aldığı, Yukarı Fırat Havzası yerleşimleri içindeki önemi ancak tüm malzemenin değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. 


PDF View

References

 • Abay, E., Die Keramik der Frühbronzezeit in Anatolien mit “Syrischen Affinitäten”, Mümster, 1997 google scholar
 • Algaze, G., “Period IV: The Middle-Late Part of the Early Bronze Age”, Town and Country In Southeastern Anatolia, Vol. II: The Stratigraphic Sequence at Kurban Höyük, (Ed. G. Algaze), Chicago, 1990, 311-368. google scholar
 • Bartl, K., “Eastern Anatolia in the Early Iron Age”, Migration und Kulturtransfer, (ed. R. Eichmann- H. Parzinger), Bonn, 2001, 383-410.Bilgi, Ö., “Köşkerbaba Höyük 1981 Dönemi Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, IV, Ankara,1983, 89-93 google scholar
 • Bilgi, Ö., “Köşkerbaba Höyük Kazıları-1982”, Kazı Sonuçları Toplantısı, V, Ankara, 1984, 113-116 google scholar
 • Bilgi, Ö., “Köşkerbaba Höyük Kazısı, 1979”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları, Seri I-Yayın: 3, Ankara, 1987, 189-217. google scholar
 • Blaylock, S., R., “Iron Age Pottery from Tille Höyük, South-Eastern Turkey, Preliminary Information on the Pottery of the Iron Age”, Altertumskunde des Vorderen Orients Archäologische Studien zur Kultur und Geschichte des Alten Orients (Eds. A. Hausleiter, A. Reiche), Band 10, Münster, 1999, 263-286 google scholar
 • Braidwood, R., J.,- Braidwood, L., S., Excavations in the Plain of Antioch I: The Earlier Assemblages Phases A-J, Chicago, 1960. google scholar
 • Coşkun, N., “Middle and Neo-Assyrian Periods at the Harran Plain in Southeastern Anatolia: In the Light of Survey”, 9. International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Basel, 9-13 June 2014, 2016, 1375-1392. google scholar
 • Çilingiroğlu, A. “Van-Dilkaya Höyüğü Kazıları Kapanış”, Kazı Sonuçları Toplantısı XIV- I, Ankara, 1993, 469-492 google scholar
 • Darga, M., “Şemsiyetepe Kazıları 1981 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, IV, Ankara, 1983, 55-62 google scholar
 • Darga, M., “Şemsiyetepe Kurtarma Kazıları 1982 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, V, Ankara, 1984, 91-96 google scholar
 • Darga, M., “Şemsiyetepe Kazıları 1984 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, VII, Ankara, 1986, 119-129 google scholar
 • Di Nocera, G., M., “Die Mittelbronzezeit Keramik von Arslantepe: einige Vorläufige Bemerkungen”, Between the Rivers and Over the Mountains, Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicate, (Eds. M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae, M. Mellink), Roma, 1993 google scholar
 • Di Nocera, G., M., Arslantepe VIII, Die Siedlung Der Mittelbronzezeit von Arslantepe, Roma, 1998 google scholar
 • Duru, R., Keban Projesi Değirmentepe Kazısı 1973, Ankara, 1979 google scholar
 • Erdem, Ü., A., “Regional Variations in Iron Age Grooved Pottery in Eastern Anatolia”, Anatolian Iron Ages VII, (Eds. A. Çilingiroğlu- A. Sagona), 2012, 113-131. google scholar
 • Ertem, H., “Han İbrahim Şah Kazısı, 1970”, Keban Projesi 1970 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 3, Ankara, 1972, 75-79. google scholar
 • Ertem, H., “Korucutepe Kazısı, 1973”, Keban Projesi 1973 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 6, Ankara, 1979, 33-43. google scholar
 • Esin, U., “Tepecik Kazısı 1968 Yılı Ön Raporu”, 1968 Yaz Çalışmaları, Metin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 5, Ankara, 1970, 147-173. google scholar
 • Esin, U., “Tülintepe Kazısı, 1972”, Keban Projesi 1972 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 5, Ankara, 1976, 119-134. google scholar
 • Esin, U., (a) “Tülintepe Kazısı, 1973”, Keban Projesi 1973 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 6, Ankara, 1979, 115-127. google scholar
 • Esin, U., (b) “Tepecik Kazısı, 1973”, Keban Projesi 1973 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 6, Ankara, 1979, 79-95. google scholar
 • Esin, U., “Tepecik Kazısı, 1974”, Keban Projesi 1974-1975 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 7, Ankara, 1982, 71-119. google scholar
 • Esin, U., “Değirmentepe Kazısı, 1979”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları, Seri I-No: 3, Ankara, 1987, 89-117. google scholar
 • Fischer, F., Die Hethitische Keramik Von Boğazköy, Berlin, 1963 google scholar
 • Frangipane, M., “The Late Chalcolithic/EB I Sequence at Arslantepe. Chronological and cultural remarks from a frontier site”, Chronologies des pays du Caucase et de l’Euphrate aux IVe-IIIe millénaires. From the Euphrates to the Caucasus: Actes du Colloque d’Istanbul, 16-19 décembre 1998, 2000, 439-471. google scholar
 • Gates, M., H., “Dating tje Hittite Levels at Kinet Höyük: a Revised Chronology”, Strukturierung und Datierung in der hethitischen Archäologie, Voraussetzungen-Probleme-Neue Ansätze, Internationaler Workshop (İstanbul, 26-26 November 2004), Byzas 4, D. P. (Eds. Mielke, U-D. Schoop, J. Seeher), 393-311, 2006, İstanbul google scholar
 • Griffin, E., E., “The Middle and Late Bronze Age Pottery”, Korucutepe 3, (Ed. M. N. Van Loon), Amsterdam, 1980, 3-109 google scholar
 • Hauptmann, H., “Norşun-Tepe Historische Geographie und Ergebnisse der Grabungen 1968/69”, Istanbuler Mitteilungen,19/20, Tübingen 1969/1970, 21-78. google scholar
 • Hauptmann, H., “Norşun-Tepe 1968 Kazıları Ön Raporu”, 1968 Yaz Çalışmaları, Metin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-Yayın: I, Ankara, 1970, 103-131. google scholar
 • Hauptmann, H., “Norşun Tepe Kazısı, 1969”, Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 2, Ankara, 1971, 71-91. google scholar
 • Hauptmann, H., “Norşun Tepe Kazısı, 1971”, Keban Projesi 1971 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 4, Ankara, 1974, 71-83. google scholar
 • Hauptmann, H., “Norşuntepe Kazıları, 1972”, Keban Projesi 1972 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 5, Ankara, 1976, 41-60. google scholar
 • Hauptmann, H., “Norşuntepe Kazıları, 1974”, Keban Projesi 1974-1975 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 7, Ankara, 1982, 15-71. google scholar
 • Işıklı, M., “Erzurum Bölgesi’nde Karaz Kültürü’nün Başlangıcı Son Dönem Araştırmalarının Genel Bir Değerlendirmesi”, Doğudan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları, (Eds. B. Can, M. Işıklı), İstanbul, 2007, 325-350 google scholar
 • Işıklı, M., Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü, Çok Bileşenli Gelişkin Bir Kültürün Analizi, İstanbul, 2011 google scholar
 • Karaca, Ö., “Pirot Höyük 1982 Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, V, Ankara, 1984, 103-107 google scholar
 • Konyar, E., “Old Hittite Presence in the East of the Euphrates in the Light of the Stratigraphical Data from İmikuşağı (Elazığ)”, Strukturierung und Datierung in der hethitischen Archäologie, Voraussetzungen-Probleme-Neue Ansätze, Internationaler Workshop (İstanbul, 26-26 November 2004), Byzas 4, (Eds. D. P. Mielke, U-D. Schoop, J. Seeher), 333-349, 2006, İstanbul google scholar
 • Korbel, G., Die Spätbronzezeitliche Kermaik von Norşuntepe, Hannover, 1985. google scholar
 • Koşay, H., Z., Keban Projesi Pulur Kazısı 1968-1970, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri III-No: 1, Ankara, 1976. google scholar
 • Marro, C., La Culture du Haut-Euphrate au Bronze Ancien. Essai d’interprétation ápartir de la céramique peinte de Keban (Turquie), İstanbul, 1997 google scholar
 • Marro, C., “Eastern Anatolia in The Early Bronze Age”, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia: (10,000-323 BCE), (Eds. G. McMahon, S. Steadman), 2011, 290-307 google scholar
 • Maziar, S., “Settlement Dynamics of the Kura-Araxes culture: An Overview of the Late Chalcolithic and Early Bronze Age in the Khoda Afarin Plain”, Paléorient, 41.1, 2015, 25-36 google scholar
 • Müller, U. “Die eisenzeitliche Keramik des Lidar Höyük”, Altertumskunde des Vorderen Orients Archäologische Studien zur Kultur und Geschichte des Alten Orients (Eds. A. Hausleiter, A. Reiche), Band 10, Münster, 1999, 405-433. google scholar
 • Müller, U., “Norşuntepe and Lidar Höyük. Two Examples for Cultural Change During the Early Iron Age”, Anatolian Iron Ages V, (Eds. A. Çilingiroğlu- G. Darbyshire), Ankara, 2005, 107-114. google scholar
 • Özdoğan, M., Aşağı Fırat Havzası 1977 Yüzey Araştırmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat Projesi Yayınları, Seri I-No: 2, Ankara, 1977. google scholar
 • Özfırat, A., “A survey of Pre-classical Sites in Eastern Turkey. Fourth Preliminary Report: The East Shore of Lake Van”, Ancient Near Eastern Studies, XLIV, 2007, 113-140. google scholar
 • Palumbi, G., “Red-Black Pottery: Eastern Anatolian and Transcaucasian Relationships Around the Mid-Fourth Millenium B.C.”, Ancient Near Eastern Studies, 40, 2003, 80-134. google scholar
 • Roaf, M., Schachner, A., “The Bronze Age Transition in the Upper Tigris Region: New Information from Ziyaret Tepe and Giricano”, Anatolian Iron Ages V, (ed. A. Çilingiroğlu- G. Darbyshire), Ankara, 2005: 115-123. google scholar
 • Russell, H., F., Pre-Classical Pottery of Eastern Anatolia, Based on a survey by Charles Burney of sites alaong Euphrates and araund Lake Van, BAR International Series 85, 1980 google scholar
 • Sagona, A., Sagona, C., “Excavations at Sos Höyük, 1998 to 2000 Fifth Preliminary Report”, Ancient Near Eastern Studies, XXXVII, 2000, 57-127 google scholar
 • Schoop, U-D., “Hittite Pottery: A Summery”, Insights into Hittite History and Archaeology, H. Genz, D. P. Mielke (Eds.), Peeters, 2011, 241-275 google scholar
 • Serdaroğlu Ü., “1969 Ağın ve Kalaycık Kazıları”, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII-2, Ankara, 1969, 185-210 google scholar
 • Serdaroğlu Ü., (a) “1968 Ağın ve Kalaycık Kazıları Ön Raporu”, 1968 Yaz Çalışmaları, Metin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-Yayın: I, Ankara, 1970, 29-40. google scholar
 • Serdaroğlu Ü., (b) “1968 Ağın ve Kalaycık Kazıları Ön Raporu”, 1968 Yaz Çalışmaları, Şekiller, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-Yayın: I, Ankara, 1970. google scholar
 • Serdaroğlu Ü., “Ağın ve Kalaycık Kazıları, 1969”, Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 2, Ankara, 1971, 23-26. google scholar
 • Serdaroğlu, Ü., “Ağın ve Kalaycık Kazıları, 1970”, Keban Projesi 1970 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 3, Ankara, 1972, 7-23. google scholar
 • Serdaroğlu, Ü., “Ağın ve Kalaycık Kazıları, 1971”, Keban Projesi 1971 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 4, Ankara, 1974, 13-25. google scholar
 • Sevin, V. “Malatya-Elazığ-Bingöl İlleri Yüzey Araştırması, 1985”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, IV, Ankara, 1986, 279-300Sevin, V., “İmikuşağı Kazıları, 1986”, Kazı Sonuçları Toplantısı, IX-1, Ankara, 1988, 299-333 google scholar
 • Sevin, V., “The Early Iron Age in the Elazığ Region and the Problem of The Mushkians”, Anatolian Studies, 41, 1991, 87-97Sevin, V., İmikuşağı I, Ankara, 1995 google scholar
 • Sevin, V., “İmikuşağı Kazılarının Işığında Habur Seramiğinin Kuzey Yayılımı”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi Bildiriler, Ankara, 1998, 383-393 google scholar
 • Sevin, V., “Son Tunç/Erken Demir Çağı Van Bölgesi Kronolojisi, Kökeni Aranan Bir Devlet: Urartu”, Belleten, LXVIII, 2004, 354-386Umurtak, G., Korucutepe II, 1973-1975 Dönemi Kazılarında Bulunmuş Olan Hitit Çağı Çanak Çömleği, Ankara, 1996 google scholar
 • Uzunoğlu, E., “İmamoğlu Kazıları 1984 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, VII, Ankara, 1986, 181-201. google scholar
 • Uzunoğlu, E., “Malatya-İmamoğlu Höyüğünde 1985 Yılı Kazı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, VIII, Ankara, 1987, 213-229. google scholar
 • Van Loon, M., “Korucu Tepe Kazısı, 1969”, Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-No: 2, Ankara, 1971, 47-71. google scholar
 • Whallon, R., Sönmez, K., “Keban Su Birikim Alanı Yüzey Araştırması”, 1968 Yaz Çalışmaları, Metin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri I-Yayın: I, Ankara, 1970, 1-13. google scholar
 • Xnkikyan, O. S. Syunik During the Bronze and Iron Ages, 2002 google scholar
 • Yalçın, G., H., Die Karaz Keramik von Tepecik Ostanatolien, İstanbul, 2012 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Coşkun, N. (2018). A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations. Anatolian Research, 0(21), 124-153. https://doi.org/null


AMA

Coşkun N. A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations. Anatolian Research. 2018;0(21):124-153. https://doi.org/null


ABNT

Coşkun, N. A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations. Anatolian Research, [Publisher Location], v. 0, n. 21, p. 124-153, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Coşkun, Nilgün,. 2018. “A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations.” Anatolian Research 0, no. 21: 124-153. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Coşkun, Nilgün,. A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations.” Anatolian Research 0, no. 21 (Jun. 2024): 124-153. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Coşkun, N 2018, 'A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations', Anatolian Research, vol. 0, no. 21, pp. 124-153, viewed 22 Jun. 2024, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Coşkun, N. (2018) ‘A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations’, Anatolian Research, 0(21), pp. 124-153. https://doi.org/null (22 Jun. 2024).


MLA

Coşkun, Nilgün,. A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations.” Anatolian Research, vol. 0, no. 21, 2018, pp. 124-153. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Coşkun N. A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations. Anatolian Research [Internet]. 22 Jun. 2024 [cited 22 Jun. 2024];0(21):124-153. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Coşkun, Nilgün. A New Look at Ağın Hoşrik and Kalecikler Area Rescue Excavations”. Anatolian Research 0/21 (Jun. 2024): 124-153. https://doi.org/nullTIMELINE


Submitted20.07.2018
Accepted11.10.2018

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.