Research Article


DOI :10.26650/annales.2020.69.0002   IUP :10.26650/annales.2020.69.0002    Full Text (PDF)

Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law

Taner Ayanoglu

Construction of buildings, which has a special place in social life, and the changes made to them in the form of repair, alteration and addition are not only subjects of engineering, but also subjects of legal regulations. There may be modification requirements such as repairs, alterations or additions for various reasons in the buildings whose construction process is ongoing or for which the use permit has been obtained after the construction process has been completed. Building modifications are generally subject to a modification permit. Modification permits have an extremely important function in Turkish zoning and building law in terms of their relationship with the main building permit. Some modifications are not subject to a permit. A functional criterion is needed to distinguish between modifications that are subject to a permit and those that are not. For example, in buildings with permits (especially for pergolas and porches) there have been disputes about whether additions or the closing of balconies should be subject to a permit. A criterion can be drawn from the general philosophy of the Zoning and Building Act. This criterion can be defined as: among the repairs, changes, and additions to buildings with a permit, those in accordance with the building permit and its annexes will not require a modification permit; whereas those contrary to the building permit and its annexes will.

DOI :10.26650/annales.2020.69.0002   IUP :10.26650/annales.2020.69.0002    Full Text (PDF)

Türk İmar Hukukunda Tadilat Ruhsatının İşlevi ve Özellikleri

Taner Ayanoglu

Toplumsal yaşam içinde özel bir konumu olan binaların yapımı ve bunlarda onarım, değişiklik ve ekleme şeklinde tadilat yapılması, sadece tekniğin konusu olmayıp, aynı zamanda hukuksal düzenlemelerin de konusudur. Yapım süreci devam eden ya da yapım süreci bitirilerek yapı kullanma izni alınmış olan yapılarda çeşitli sebeplerle tamirat, değişiklik ve ilave yapma gibi tadilat gereksinimleri söz konusu olabilir. Ruhsatlı yapılardaki tadilatlar, kural olarak tadilat ruhsatına tabidir. İdari işlem kimliği taşıyan tadilat ruhsatları özellikleri ve yapı ruhsatıyla ilişkisi bakımından İmar Hukukunda son derece önemli bir işleve sahiptir. Öte yandan, ruhsatlı yapılarda gerçekleştirilecek bir kısım tadilat ise ruhsata tabi değildir. Bu noktada ruhsata tabi olan ve olmayan tadilatı birbirinden ayırmaya yarayacak işlevsel bir ölçüte ihtiyaç vardır. Örneğin yapı ruhsatı bulunan yapılarda özellikle pergola, sundurma vb. eklemeler yapmak ya da balkon kapatmak gibi işlerin ruhsata tabi olup olmadığı konusunda uygulamada çok sayıda uyuşmazlık çıkmaktadır. Ancak, İmar Kanunu’ndaki düzenlemelerin genel felsefesi ve ruhundan, ruhsatlı yapılarda yapılacak tamirat, değişiklik ve ilavelerden yapı ruhsatı ve eklerine uygun olanların tadilat ruhsatına tabi olmayacağı, fakat yapı ruhsatı ve eklerine aykırı olanların ise tadilat ruhsatına tabi olacağı yönünde bir kriter çıkarılabilir.


PDF View

References

  • Aydın Zevkliler, İmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici İnşaat (Olgaç Matbaası 1982). google scholar
  • Celal Karavelioğlu, Açıklamalı - Uygulamalı - İçtihatlı İmar Kanunu (2nd edn 2007) vol 1. google scholar
  • Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri (2nd edn, Seçkin 2009) google scholar
  • Melikşah Yasin, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, (XII Levha, 2009). google scholar
  • Nevzat Koç, Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Hukuki Sorumluluğu (BK.m.58) (Ankara University Press 1990). google scholar
  • R. Sprunt, “Building Knowledge and Building Law” (1975) JAR, Vol. 4, Iss. 3. google scholar
  • Ramazan Yıldırım, İmar Hukuku’na Aykırı Yapılar Üzerinde İdarenin Yetki ve Yaptırımları (IUSBE Master thesis 1990) google scholar
  • Sadık Artukmaç, Türk İmar Hukuku (3rd edn, Ayyıldız 1972). google scholar
  • T. Jovanovic, A. Aristovnik, and T. Rogic Lugaric “A Comparative Analysis of Building Permits Procedures in Slovenia and Croatia: Development of a Simplification Model” (2016) TERUM, Vol. 11 Iss. 2. google scholar
  • Taner Ayanoğlu, Yapı Hukukunun Genel Esasları (Vedat, 2014). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ayanoglu, T. (2020). Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(69), 37-60. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002


AMA

Ayanoglu T. Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2020;0(69):37-60. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002


ABNT

Ayanoglu, T. Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 69, p. 37-60, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Ayanoglu, Taner,. 2020. “Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 69: 37-60. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002


Chicago: Humanities Style

Ayanoglu, Taner,. Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 69 (May. 2021): 37-60. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002


Harvard: Australian Style

Ayanoglu, T 2020, 'Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 69, pp. 37-60, viewed 15 May. 2021, https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002


Harvard: Author-Date Style

Ayanoglu, T. (2020) ‘Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(69), pp. 37-60. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002 (15 May. 2021).


MLA

Ayanoglu, Taner,. Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 69, 2020, pp. 37-60. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002


Vancouver

Ayanoglu T. Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 15 May. 2021 [cited 15 May. 2021];0(69):37-60. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002 doi: 10.26650/annales.2020.69.0002


ISNAD

Ayanoglu, Taner. Function and Features of the Modification Permit in Turkish Zoning and Building Law”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/69 (May. 2021): 37-60. https://doi.org/10.26650/annales.2020.69.0002TIMELINE


Submitted27.09.2019
Accepted14.01.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.