Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0004   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0004    Full Text (PDF)

The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı

Uğur DemirbağNur Urfalıoğlu

The mobility of the facade elements in the residential architecture, their proportions the way use of, the material and the relationship with each other constitute the identity of the facade. The purpose and requirements of the building have led to the formation of the facade. In this context, it is possible to see front as a symbolic expression tool. The aim of this study is to conduct a research on the typology of the facade of the traditional Çankırı houses, which are important in the formation of the traditional urban texture of Çankırı, which is one of the Central Anatolian cities. Traditional Çankırı houses, especially on the south and west slopes of Çankırı fortress, have traditional Turkish house charactericts except for some differences. The ornate and flamboyant facades of the houses in the city look south but the northern fronts are closed. The residences are two stroyes and the upper floors are flooded. The ground floors are made from inside. The bay windows and cihannum dwelling units on the facade were built.

DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0004   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0004    Full Text (PDF)

Çankırı Merkez İlçe Geleneksel Konutlarının Cephe Biçimlenişi

Uğur DemirbağNur Urfalıoğlu

Konut mimarisinde cephe elemanlarının hareketliliği, oranları, kullanış biçimi, malzemesi ve birbirleriyle olan ilişkisi cephenin kimliğini oluşturur. Yapının kullanım amacı ve gereksinimler, cephenin oluşumuna yön vermiştir. Bu kapsamda cepheyi simgesel bir ifade aracı olarak görmek mümkündür. Bu çalışmada amaç İç Anadolu kentlerinden biri olan Çankırı’nın geleneksel kent dokusunun oluşumunda önemli bir yeri olan geleneksel Çankırı evlerini, cephe tipolojisi üzerinden araştırmaktır. Geleneksel Çankırı evleri özellikle Çankırı kalesinin güney ve batı yamaçlarında yoğunlaşan yapılar bazı farklılıklar dışında geleneksel Türk evi özelliklerini taşırlar. Şehirdeki konutların süslü ve gösterişli cepheleri güneye bakmakla birlikte kuzey cepheleri kapalıdır. Konutlar iki katlı olup üst katlar dışa taşkındır. Zemin katlar içeriden yapılmıştır. Cephede hareketliliği sağlayan cumbalı ve cihannümalı konutlar yapılmıştır.

Keywords: ÇankırıKonutMimariCephe

PDF View

References

 • AKOK, Mahmut, “Çankırı’nın Eski Evleri”, Arkitekt Dergisi, S. 1953, s. 142-153. google scholar
 • AKSOY, Erdem, Ortamekân: Türk Sivil Mimarisinde Temel Kuruluş Prensibi, Mimarlık ve Sanat Yayınları, İstanbul 1963. google scholar
 • AYHAN, Bahattin, Çankırı Tarih, Kültür ve Turizm Yazı Dizisi-1, Çanfed Yayınları, İstanbul 2008. google scholar
 • CAN, Atilla; AKÇEL, Arda, Çankırı Kültür Envanteri, Valiliği Kültür Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü, Çankırı 2014. google scholar
 • DEMİRBAĞ, Uğur, Çankırı’nın Tarihi ve Mirası, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2018. google scholar
 • DEMİRBAĞ, Uğur, “Çankırı Merkez İlçe Geleneksel Mimari Bezemeleri”, The Journal Of Academic Social Science Studies, S. 69, 2018, s. 269-287. google scholar
 • ELİBOL, Ahmet, XIX. Yüzyıl Başlarında Çankırı, İslam Araştırma Merkezi Yayını, Çankırı 2008. google scholar
 • EVREN, Mesut, Türk Evinde Çıkma, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul 1959. google scholar
 • GÖKMEN, Bekir, Çankırı İli Coğrafyası, Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 2007. google scholar
 • GÜNAY, Reha, Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, 2. Baskı, YEM Yayını, İstanbul 1999. google scholar
 • HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayını, İstanbul 2012. google scholar
 • HERSEK, Mehmet Can, Safranbolu Yörük Köyü, Geleneksel Yaşam Biçimi ve Evleri, 2000. google scholar
 • KANKAL Ahmet, “XVI - XVII Yüzyıllarda Çankırı’da Sosyal Hayat”, V. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Çankırı 2010. google scholar
 • KUBAN, Doğan, Mimarlık Kavramları, 3. Baskı, YEM Yayını, İstanbul, 1995. google scholar
 • ÖGEL, Semra, “Hayat (Sofa) Köşkü ve Tahtseki”, Sanat Tarihi Yıllığı, S. IX – X, 1981, s. 227- 229. google scholar
 • ÖGEL, Semra, “Geleneksel Türk Evi’ne Bir Kaynak Olarak Topkapı Sarayı”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık, S. 3, 1988, s. 126-147. google scholar
 • SEÇKİN, Selçuk, “Taraklı’da Osmanlı Dönemi Yapılaşması”, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2008, s. 163-171. google scholar
 • SEÇKİN, Selçuk, “Gürcistan/Acara Keda Bölgesi’ndeki Osmanlı Dönemi Camileri”, Turkish Studies Social Sciences, 2018, s. 1133-1169. google scholar
 • SOFTA, Sadık, “Şehir ve Kimlik: Çankırı Sokakları”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, 2011, s. 253. google scholar
 • TANYELİ, Uğur, Modernizm’in Sınırları ve Mimarlık, Modernizm’in Serüveni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997. google scholar
 • TUNA, Fikret, “Çankırı’nın Coğrafi Özelliklerinin Şehirsel Gelişim Potansiyeli Yönünden Değerlendirilmesi”, Marmara Coğrafya Dergisi, S. 21, 2010, s. 219-239. google scholar
 • URFALIOĞLU, Nur, Antalya, Isparta ve Burdur Evlerinde Cephe Biçimlenişi, Suna– İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2011. google scholar
 • UŞMA, Gökhan, “Geleneksel Van Evlerinin Cephe Özellikleri ve Tipolojisi Üzerine Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, S. 33, 2018, s. 1-16. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Demirbağ, U., & Urfalıoğlu, N. (2019). The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı. Art-Sanat, 0(11), 71-100. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004


AMA

Demirbağ U, Urfalıoğlu N. The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı. Art-Sanat. 2019;0(11):71-100. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004


ABNT

Demirbağ, U.; Urfalıoğlu, N. The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 11, p. 71-100, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Demirbağ, Uğur, and Nur Urfalıoğlu. 2019. “The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı.” Art-Sanat 0, no. 11: 71-100. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004


Chicago: Humanities Style

Demirbağ, Uğur, and Nur Urfalıoğlu. The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı.” Art-Sanat 0, no. 11 (Feb. 2023): 71-100. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004


Harvard: Australian Style

Demirbağ, U & Urfalıoğlu, N 2019, 'The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı', Art-Sanat, vol. 0, no. 11, pp. 71-100, viewed 1 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004


Harvard: Author-Date Style

Demirbağ, U. and Urfalıoğlu, N. (2019) ‘The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı’, Art-Sanat, 0(11), pp. 71-100. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004 (1 Feb. 2023).


MLA

Demirbağ, Uğur, and Nur Urfalıoğlu. The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı.” Art-Sanat, vol. 0, no. 11, 2019, pp. 71-100. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004


Vancouver

Demirbağ U, Urfalıoğlu N. The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı. Art-Sanat [Internet]. 1 Feb. 2023 [cited 1 Feb. 2023];0(11):71-100. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004 doi: 10.26650/artsanat.2019.11.0004


ISNAD

Demirbağ, Uğur - Urfalıoğlu, Nur. The Facades of Traditional Houses in the Central District of Cankırı”. Art-Sanat 0/11 (Feb. 2023): 71-100. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0004TIMELINE


Submitted05.06.2018
Accepted10.01.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.