Research Article


DOI :10.26650/artsanat.2021.16.0006   IUP :10.26650/artsanat.2021.16.0006    Full Text (PDF)

Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque

Murat EroğluMuhammet BilgenEzgin YetişYusuf Kağan KadıoğluKıymet Deniz

This study aims to determine the conservation status of Karabük Ovacık Çukur Mosque building materials using analytical methods. Çukur Mosque is connected to the Ovacık district of Karabük and is 12 km away from the district center. The distance between Karabük and Ovacık is 48 km. Originally, the wooden roofed building consisted of a harim. Stone, mortar, rendering, and paint samples of the mosque were examined due to their architectural properties, dated to the end of the 19th and beginning of the 20th century. Analytical methods were used to determine the physical, chemical, and petrographic properties of building materials, including raw material samples. The following techniques were used for performing the analysis: Silicate aggregate/binder analysis, granulometric sieve analysis-particle size distribution, X-Ray Fluorescence analysis, Confocal Raman Spectroscopy analysis, Fourier Transform Infrared Spectroscopy analysis, and petrographic examinations. Material samples were photographed, documented, and coded for laboratory studies within the scope of the study. The results showed the identification of aggregatebinder properties in mortars and renderings and cement in some samples. Conversely, various pigments of mineral origin and organic properties were identified in paints.

DOI :10.26650/artsanat.2021.16.0006   IUP :10.26650/artsanat.2021.16.0006    Full Text (PDF)

Karabük Ovacık Çukur Camisi Yapı Malzemelerinin Arkeometrik Analizleri

Murat EroğluMuhammet BilgenEzgin YetişYusuf Kağan KadıoğluKıymet Deniz

Bu çalışmada, Karabük Ovacık Çukur Camisi yapı malzemelerinin korunmasına yönelik özelliklerinin analitik yöntemlerle tespiti amaçlanmıştır. Karabük Ovacık Çukur Camisi, Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Çukur köyünde bulunmaktadır. Köy, ilçe merkezine 12 km mesafededir. Ovacık ilçesi de Karabük iline 48 km mesafededir. Ahşap çatılı olan yapı yalnızca harim kısmından oluşmaktadır. Mimari özelliklerinden dolayı 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilen caminin taş, harç, sıva ve boya örnekleri incelenmiştir. Örneklenen yapı malzemeleri ve hammadde örneklerinin fiziksel, kimyasal ve petrografik analizlerle özellikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda silikatlı agrega/bağlayıcı analizi, granülometrik elek analizi-agregada tane boyutu dağılımı, X-Işını Floresans (XRF) analizi, Konfikal Raman Spektroskopisi (KRS) analizi, Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) analizi ve petrografik incelemeler yapılmıştır. Çalışma kapsamında, Karabük Ovacık Çukur Camisi’ne ait malzeme numuneleri fotoğraflanarak belgelenmiş ve laboratuvar çalışmaları için kodlanmıştır. Çalışmanın sonucunda harç ve sıvaların agrega-bağlayıcı özellikleri belirlenmiş, bazı örneklerin çimento bağlayıcısı içerdiği, boyalarda ise çeşitli mineral kaynaklı pigmentler ile birlikte organik katkıların kullanıldığı tespit edilmiştir.


EXTENDED ABSTRACT


The Çukur Mosque is connected to the Ovacık district of Karabük and is 12 km away from the district center. The distance between Karabük and Ovacık is 48 km. No information or written record about the date of construction of the mosque and its owner are found. Based on reports in the archives of Kastamonu Regional Directorate of Foundations, the building was dated between the end of the 19th and beginning of the 20th century. The structure is divided into two sections: the harim (inner side of the mosque) section and an additional section, which was built later adjacent to the north direction. The façades of the harim were built with face stone in the corners and rough-hewn stone and the masonry of rubble stone in the body walls. Wooden girders were used in the masonry at certain intervals on the façades. The entrance to the building, which was originally a single venue, was from the north, although it is now on the western side of the additional section, which was built adjacent to the building in the north direction. However, the portico (narthex) and additional section consisting of rooms were designed as a two-story structure. During the 2018-2019 restoration, it was left as a two-story, but the section with the rooms was reduced to a single floor (Kastamonu Regional Directorate of Foundations Archive). A room can be found to the east of the entrance area. The second floor (women’s balcony/ makhpil) is accessed via wooden stairs to the south of the entrance. The entrance to the harim from the extension section is constructed from the north via a wooden double-wing door set inside a stone, flattened round arch. To the west of the door, on the final rendering, the inscription “bismillahirahmanirahim” is written in black, and again in black rulers with taliq calligraphy. The joisting of the ceiling is in the bottom-covered ceiling technique. The joints of the girders are covered with profiled laths, which energize the surface as well. At the center of the ceiling, an octagonal core is painted in a geometrical arrangement in the tones of yellow, blue, red, and green. The wooden Islamic pulpit of the mosque, made using a hammering technique, is located in the western corner of the south wall, adjacent to the west wall, and is not original. The mihrab (Islamic altar) made with plaster work as a relief technique is decorated with plant motifs. In addition to wood and plaster work, kalem isi (Ottoman decorative wall painting technique) made with print, template, and brush techniques are seen on the inner surfaces of the four walls of the mosque. A total of 22 mortars, renderings, and paint samples were examined within the scope of the archaeometric analysis performed in the Çukur Mosque. Samples of the structural materials (stone, mortar, rendering, and paint) were also examined.

Mineralogical and petrographic examinations were performed from open-top thin sections using a polarizing microscope. The following techniques were used for the analysis: Silicate aggregate/binder analysis, granulometric sieve analysis (particle size distribution), X-Ray Fluorescence Spectrometry analysis, Confocal Raman Spectroscopy analysis, and Fourier Transform Infrared Spectroscopy. The building is a masonry wall with a rubble foundation. While face stones are used in the corners, edges of the window, and door jambs on the wall, they are generally built with rough-hewn stone, and samples are taken from both the types of stone. On the interior of the building, sampling could be made from the places where rendering was removed from the west, south, and north walls, but on the east wall, the sampling could not be made because it is a well conservated wall. However, it is thought that the eastern and other walls contain similar features when examined visually. The smooth face stone and rough-hewn stone samples taken from the building were both identified as metasandstone similar to each other. Two types of renderings were found on the west wall. The first is the rendering at the back of the pulpit and it consists of two layers. The lower layer of this rendering (S1b) is a rough and clay + straw + tow-added rendering on the stone wall, similar to rendering consisting of clay + lime used in the rubble filling. Conversely, the upper layer (S1a) is a final rendering with lime + tow. The rendering with clay + straw + tow must have been removed over time, and a new rendering was made. Thus, the original rendering behind the pulpit was preserved. The late period rendering is cement-containing rendering found on the south, north, and west walls. However, the sampling could not be constructed without causing damage to the original work on the east wall, which was in a good condition. The cement-containing rendering on the west, south, and north walls have similar aggregate-binding ratios, aggregate sizes, and chemical contents. This result has been determined both petrographically and chemically. The aggregate ratios and sizes of the mortar (H1) and rendering (S1b) formed with clay + lime adobe mortar are very similar. However, unlike the other, the S1b sample contains rendering, broken bricks, and tow. The paint samples were taken from the back of the mihrab (islamic altar) and the pulpit (original periods), showing that pigments of natural mineral origin were generally used but artificial chrome yellow was preferred as well. Furthermore, it was concluded that binders of organic origin (polysaccharide, protein, oil, and resin) are used in the paints, which should be thoroughly examined in future research. 


PDF View

References

 • Akyol, Ali Akın ve Murat Eroğlu. 21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2018. Erişim 25 Mayıs 2021. https://gstf. kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/haberler-tr/3198-21 google scholar
 • Alkan, Nimet, Ergün Çağıran, Hazal Özlem Ersan ve Mustafa Eruş. Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları Yayınları, 2011. google scholar
 • Avan Mimarlık Restorasyon. Çukur Camii Plan Çizimleri, 2016. google scholar
 • Aydın, Murat. “Kalsiyum Alüminat Çimentosu İle Portland Çimentosunun Karşılaştırılması”. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2019. google scholar
 • Boynton, Robert, S. Chemistry and Technology of Lime and Limestone. New York: John Wiley & Sons Inc, 1980. google scholar
 • Büyüksırt, Tuba, Hakan Kuleaşan. “Fourier Dönüşümlü Kizilötesi (FTIR) Spektroskopisi ve Gıda Analizlerinde Kullanımı”. Gıda 39 (2014 ): 235-241. google scholar
 • Corso, Gaetano, M. Gelzo, C. Sangers, A. Chambery, A. Di Maro, V. Severino, A. D. Russo, C. Piccioli, P. Arcari. “Polar and Non-polar Organic Binder Characterization in Pompeian Wall Paintings: Comparison to a Simulated Painting Mimicking An “a secco” Technique”. Anal Bioanal Chem 402, (2012): 3011-3016. google scholar
 • Database of ATR-FT-IR spectra of various materials. Erişim 11 Eylül 2020. http://lisa.chem.ut.ee/ IR_spectra/ google scholar
 • Deniz, Kıymet. “Buzlukdağı (Kırşehir) Alkali Magmatik Kayaçların Jeolojisi, Petrolojisi ve Konfikal Raman Spektrometresi ile İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010. google scholar
 • Derrick, Michele R., Dusan Stulik and James M. Landry. Infrared Spectroscopy in Conservation Science Scientific Tools for Conservation. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1999. google scholar
 • Güleç, Ahmet. “Süleymaniye Camii Kalemişi Boyalarının Analizleri”. Vakıf Restorasyon Yıllığı 3, (2011):113-122. google scholar
 • Inal, Ali, Aydın Gunes, David J. Pilbeam, Yusuf K. Kadioglu ve Figen Eraslan. “Concentrations of Essential and Nonessential Elements in Shoots and Storage Roots of Carrot Grown in Nacl and Na2SO4 Salinity”. X-Ray Spectrometry 38(1), (2009): 45-51. google scholar
 • Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi, Çukur Camii Belgeleri. google scholar
 • Kaya, Lütfiye Göktaş ve Şeref Kaya. “Çukur Village Mosque With Its Architectural Properties And Hand Drawn Ornaments”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 49 (10), (2017): 200-211. google scholar
 • Kerr, Paul F. Optical Mineralogy. New York: McGraw-Hill, 1977. google scholar
 • Küçükkaya, Ayşe Gülçin. Taşların Bozulma Nedenleri Koruma Yöntemleri. İstanbul: Birsen Yayınevi, 2004. google scholar
 • Mayer, Ralph. The Artist’s Handbook of Materials and Techniques. New York: The Viking Press, 1991. google scholar
 • Mora, Paolo, Laura Mora ve Paul Philippot. Conservation of Wall Paintings. London: Butterworths, 1984. google scholar
 • Ndiaye, M., M. Diop ve P. M. Ngom. “Pozzolanic Activity of Acidic and Intermediate Volkanic Tuffs of Mako Areas (Senegal)”. Ed. E Yüzer, H. Ergin ve A. Tuğrul. International Symposium on Industrial Minerals and Building Stones (IMBS’2003), İstanbul: Kelebek ve Grafika Grup, 2003, 517-525. google scholar
 • Pigments Through the Ages. Erişim 01 Ekim 2020. http://www.webexhibits.org/pigments/ google scholar
 • Rapp, George. Archaeomineralogy. Berlin: Springer-Verlag, 2002. google scholar
 • Rosi, Francesca, Alessia Daveri, Costanza Miliani, Giovanni Verri, Paolo Benedetti, Francesca Pique, Bruno Brunetti, A Sgamellotti. “Non-invasive Identification of Organic Materials in Wall Paintings by Fiber Optic Reflectance Infrared Spectroscopy: A Statistical Multivariate Approach”. Analytical and bioanalytical chemistry 395. (2009): 2097-2106. google scholar
 • Sarmiento, A., M. Perez Alonso, M. Olivares, K.Castro, I. Martmez-Arkarazo, L. Fernandez, ve J. Madariaga. “Classification and Identification of Organic Binding Media in Artworks by Means of Fourier Transform İnfrared Spectroscopy and Principal Component Analysis”. Analytical and Bioanalytical Chemistry 399, (2011): 3601-3611. google scholar
 • Vahur, Signe, Anu Teearu, Pilleriin Peets, Lauri Joosu ve Ivo Leito. “ATR-FT-IR Spectral Collection of Conservation Materials in the Extended Region of 4000-80 cm-1”. Anal Bioanal Chem 408, (2016): 3373-3379. google scholar
 • Yazicioğlu, Hulusi. Safranbolu-Karabük-Ulus-Eflani, Karabük: Özer Matbaasi, 1982. google scholar
 • Yetiş, Ezgin. “Tarihi Duvar Resimlerinde Kullanilan Boya ve Bağlayicilar”. Ed. C. Ünal ve C. Gürbiyik. Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu C.2. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayinlari, 2019, 507-530. google scholar
 • Yerbilimleri Harita ve Görüntüleyici ve Çizim Editörü. Erişim 25 Mayis 2018. http://yerbilimleri. mta.gov.tr google scholar
 • Zadrozna, Irmina, Kasia Polec-Pawlak, Iwona Gluch, Mohamed A. Ackacha, Miroslaw Mojski, Janina Witowska-Jarosz ve Maciej Jarosz. “Old Master Paintings- A Fruitful Field of Activity for Analysts: Targets, Methods, Outlook”. Journal of Separation Science 26, (2003): 996-1004. google scholar
 • Zhan, Xiuchun. “Application of Polarized EDXRF in Geochemical Sample Analysis and Comparison with WDXRF”. X-Ray Spectrometry 34(3), (2005): 207-212. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Eroğlu, M., Bilgen, M., Yetiş, E., Kadıoğlu, Y.K., & Deniz, K. (2021). Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque. Art-Sanat, 0(16), 151-179. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006


AMA

Eroğlu M, Bilgen M, Yetiş E, Kadıoğlu Y K, Deniz K. Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque. Art-Sanat. 2021;0(16):151-179. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006


ABNT

Eroğlu, M.; Bilgen, M.; Yetiş, E.; Kadıoğlu, Y.K.; Deniz, K. Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 16, p. 151-179, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Eroğlu, Murat, and Muhammet Bilgen and Ezgin Yetiş and Yusuf Kağan Kadıoğlu and Kıymet Deniz. 2021. “Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque.” Art-Sanat 0, no. 16: 151-179. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006


Chicago: Humanities Style

Eroğlu, Murat, and Muhammet Bilgen and Ezgin Yetiş and Yusuf Kağan Kadıoğlu and Kıymet Deniz. Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque.” Art-Sanat 0, no. 16 (Sep. 2021): 151-179. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006


Harvard: Australian Style

Eroğlu, M & Bilgen, M & Yetiş, E & Kadıoğlu, YK & Deniz, K 2021, 'Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque', Art-Sanat, vol. 0, no. 16, pp. 151-179, viewed 24 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006


Harvard: Author-Date Style

Eroğlu, M. and Bilgen, M. and Yetiş, E. and Kadıoğlu, Y.K. and Deniz, K. (2021) ‘Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque’, Art-Sanat, 0(16), pp. 151-179. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006 (24 Sep. 2021).


MLA

Eroğlu, Murat, and Muhammet Bilgen and Ezgin Yetiş and Yusuf Kağan Kadıoğlu and Kıymet Deniz. Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque.” Art-Sanat, vol. 0, no. 16, 2021, pp. 151-179. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006


Vancouver

Eroğlu M, Bilgen M, Yetiş E, Kadıoğlu YK, Deniz K. Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque. Art-Sanat [Internet]. 24 Sep. 2021 [cited 24 Sep. 2021];0(16):151-179. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006 doi: 10.26650/artsanat.2021.16.0006


ISNAD

Eroğlu, Murat - Bilgen, Muhammet - Yetiş, Ezgin - Kadıoğlu, YusufKağan - Deniz, Kıymet. Archaeometric Analyses of the Building Materials for the Karabük Ovacik Çukur Mosque”. Art-Sanat 0/16 (Sep. 2021): 151-179. https://doi.org/10.26650/artsanat.2021.16.0006TIMELINE


Submitted05.11.2020
Accepted30.06.2021
Published Online10.08.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.