Research Article


A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals

Seda Örsten Esirgen

It was accepted that the legal problems arising during the World War I would be solved by the mixed arbitral tribunals established in accordance with the peace treaties. This solution was also regulated in the Lausanne Peace Treaty and the struggle for political, economic and legal independence during the negotiations affected the articles about the mixed arbitral tribunals. Therefore, the Lausanne Peace Treaty also differs from other treaties in terms of mixed arbitral tribunals. The aim of this study is to examine the mixed arbitral tribunals which worked in Istanbul between 1925 and 1938 in terms of their jurisdiction, establishment process and procedure. 

LOZAN’IN ARDINDAN BAŞLAYAN BİR HUKUKİ MÜCADELE: KARMA HAKEM MAHKEMELERİ

Seda Örsten Esirgen

Birinci Dünya Savaşı döneminde ortaya çıkan hukuki sorunların, Barış Antlaşmalarına göre kurulacak karma hakem mahkemeleri tarafından çözülmesi kabul edilmiştir. Bu usul, Lozan Barış Antlaşması’nda da düzenlenmiş; Konferans görüşmeleri boyunca verilen siyasi, ekonomik ve hukuki bağımsızlık mücadelesi, karma hakem mahkemelerinin düzenlenmesinde de ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Lozan Barış Antlaşması, karma hakem mahkemeleri konusunda da, diğer antlaşmalardan farklılık arzetmiştir. Çalışmanın amacı, uluslararası hukuk tarihinde önemli bir yargı yolu olan ve 1925-1938 yılları arasında İstanbul’da faaliyet gösteren karma hakem mahkemelerini yetki alanı, kuruluş süreci ve yargılama usulü açısından incelemektir. Bu doğrultuda mahkemelerde görev yapan Türk hukukçuların kaleme aldıkları çalışmalar ile Cumhuriyet dönemi arşiv belgeleri en önemli kaynakları oluştururken, sonuçta yeni kurulan Devletin, Lozan sonrasında hukuki mücadele vermeye başladığı alanlardan biri olan karma hakem mahkemelerine yaklaşımı da ortaya konulmuştur. 


PDF View

References

  • Arşiv Belgeleri: - Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (COA.) HR.İM./231-46-4 HR.İM./24-82-1 google scholar
  • - Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi (CCA.): 30-18-1-2/23-66-11 30-18-1-2/24-78-13 30-18-1-2/36-35-6 30-18-1-2/38-57-13 30-18-1-2/38-57-14 30-18-1-2/56-56-12 30-18-1-2/100-90-16 google scholar
  • Kitap&Makaleler: google scholar
  • “Adli Şuun (Türk-İngiliz Muhtelit Mahkemesi Mukarreratı-Sabık Hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın Davası)”, İstanbul Barosu Dergisi, 1. Sene, S: 8, s. 470-476. google scholar
  • “Adli Şuun (Türk-İngiliz Muhtelit Hakem Mahkemesi Mukarreratı-Malta Menfilerinin İngiltere Hükümetinden Davası-Şehremanetinin Davası-Ahmet Emin Bey’in Davası)”, İstanbul Barosu Dergisi, 1. Sene, S: 10, s. 596-599 google scholar
  • BALİ, Rıfat N., Sarayın ve Cumhuriyetin Dişçibaşısı Sami Günzberg, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2007. google scholar
  • BASKICI, M. Murat, “Lozan Barış Antlaşmasının Ekonomik ve Mali Hükümleri”, Yaşayan Lozan, (Editör: Çağrı ERHAN), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2003, s. 263-391. google scholar
  • BİLSEL, M. Cemil, Lozan, C. II, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1998. google scholar
  • DEMİRCİ, Sevtap, Belgelerle Lozan, İstanbul: Alfa Yayınları, 2011. google scholar
  • DEMİRTAŞ, Bahattin, “Lozan Barış Anlaşmasına Göre Muhtelit Hakem Mahkemelerinin Çalışmaları”, 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2015, s. 527-547. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Örsten Esirgen, S. (2019). A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals. Journal of Eurasian Inquiries, 8(2), 309-338. https://doi.org/null


AMA

Örsten Esirgen S. A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals. Journal of Eurasian Inquiries. 2019;8(2):309-338. https://doi.org/null


ABNT

Örsten Esirgen, S. A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals. Journal of Eurasian Inquiries, [Publisher Location], v. 8, n. 2, p. 309-338, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Örsten Esirgen, Seda,. 2019. “A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals.” Journal of Eurasian Inquiries 8, no. 2: 309-338. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Örsten Esirgen, Seda,. A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals.” Journal of Eurasian Inquiries 8, no. 2 (Oct. 2021): 309-338. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Örsten Esirgen, S 2019, 'A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals', Journal of Eurasian Inquiries, vol. 8, no. 2, pp. 309-338, viewed 20 Oct. 2021, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Örsten Esirgen, S. (2019) ‘A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals’, Journal of Eurasian Inquiries, 8(2), pp. 309-338. https://doi.org/null (20 Oct. 2021).


MLA

Örsten Esirgen, Seda,. A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals.” Journal of Eurasian Inquiries, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 309-338. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Örsten Esirgen S. A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals. Journal of Eurasian Inquiries [Internet]. 20 Oct. 2021 [cited 20 Oct. 2021];8(2):309-338. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Örsten Esirgen, Seda. A Legal Struggle After Lausanne: Mixed Arbitral Tribunals”. Journal of Eurasian Inquiries 8/2 (Oct. 2021): 309-338. https://doi.org/nullTIMELINE


Published Online31.12.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.