Research Article


Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East

Mustafa Üren

The Middle East has been a region of significant importance for Russian interests in the historical process. This have never changed until nowadays even though Russia has been governed by three different regimes. The region, which has become an area of international competition, offers Russia, among other things, the opportunity to achieve its ambitions to be a global power again. Russia, having had to withdraw from the region after the Cold War, had returned to the Middle East after Putin took and recovered its power. During this period, she made significant achievements but lost all of these achievements with the Arab Spring due to her unprepared posture. Therefore, its success in the region depends largely on the success of its policy in Syria. In this study, I will discuss Russia's policy in Syria, which has a very important geopolitical position in the Middle East region, the answer to the questions of whether finally this mentioned policy is able to contribute to the achievement of Russia’s regional goals, and most importantly, in what kind of regional and global consequences are resulted, will be sought. 

ORTA DOĞU’DAKİ YENİ JEOPOLİTİK ORTAMDA RUSYA’NIN SURİYE POLİTİKASI

Mustafa Üren

Orta Doğu, tarihsel süreç içinde Rus çıkarları açısından her zaman önemli olmuştur. Bugüne kadar Rusya, üç farklı rejimle yönetilmesine rağmen söz konusu önemde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Uluslararası rekabet alanına dönüşen bölge, diğer birçok avantajlarının yanında Rusya’ya küresel güç olup olmadığını ispatlama fırsatı sunmaktadır. Soğuk Savaş’tan sonra bölgeden geri çekilmek zorunda kalan Rusya, Putin’in işbaşına gelmesiyle Orta Doğu’ya geri dönmüştür. Bu dönemde küçümsenmeyecek kazanımlar elde etmiş, ancak hazırlıksız yakalanması nedeniyle Arap Baharı ile birlikte tüm bu kazanımlarını kaybetmiştir. Bölgede yeniden başarı elde etmesi, büyük oranda Suriye’de takip edeceği politikanın başarısına bağlıdır. Rusya’nın Orta Doğu bölgesinde jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahip Suriye’de takip ettiği politikasının ele alınacağı bu çalışmada, nihai olarak söz konusu politikasının bölgesel hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı ve en önemlisi de, bölgesel ve küresel ne gibi sonuçlar doğuracağı sorularının cevabı aranacaktır. 


PDF View

References

 • Aghayev, Elvin and Katman, Filiz, “Historical Background and The Present State of The Russian-Syrian Relations”, European Researcher, 35/11-3, 2012, 2066-2070. google scholar
 • Akyol, Taha, Suriye Kördüğüm, Karar Gazetesi, 23 Ağustos 2019. Aliyev, Bayram, Rusya’nın PYD Politikası ve Türkiye, BİLGESAM Analiz No: 1341, İstanbul, 2016. google scholar
 • Alptekin, Hüseyin, Suriye’de Oluşturulacak Güvenli Bölgede Taraflar ve Tutumlar, SETA Yayınları, Ankara, 2019. google scholar
 • Asker, Ali, “Rusya’nın Orta Doğu Politikası”, 21. Yüzyıl Dergisi, 31, 2011, 37-42. google scholar
 • Aslanlı, Araz, Rusya’nın Suriye Politikası, Ankara, ORSAM Yayınları, 2018. google scholar
 • Baev, Pavel K., “Russia's Counter-Revolutionary Stance toward The Arab Spring”, Insight Turkey, 13/3, 2011, 11-19. google scholar
 • Baev, Pavel K., Russia’s Policy in The Middle East Imperilled by The Syrian Intervention, Policy Brief, Norwegian Peacebuilding Research Centre, Oslo, 2015. google scholar
 • Bagdonas, Azuolas, “Russia’s Interest In The Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit”, European Journal of Econjomic and Political Studies, 5/2, 2012, 55-77. google scholar
 • Bagno, Olen, Russia in The Middle East, Strategic Assessment, 12/2, 2009, 91-104. google scholar
 • Barnes-Dacey, Julien and Levy, Daniel, Syria Diplomacy Renewed: From Vienna to Raqqa, Policy Brief, European Council On Foreign Relations, Brussels, 2015. google scholar
 • Berman, Ilan, Russia and The Mideast Vacuum, IASPS Research Papers in Strategy No:12, The Institute for Advanced Strategic&Political Studies, Jerusalem, 2001. google scholar
 • Bingöl, Oktay ve Varlık, Ali, Rusya’nın Suriye’de Yeni Politikası, Bilgi Notu: 4, Merkez Strateji Enstitüsü, Ankara, 2014. google scholar
 • Bodansky, Yossef, Russia, Syria, and The Crossroads of Strategic Developement, Issue No: 378, The Institute for Strategic, Political, Security and Economic Consultancy, Berlin, 2015. google scholar
 • Budak, Türkan, Rusya’nın Suriye’ye Müdahalesi ve Türkiye, Ankara, BİLGESAM Yayınları, 2015. google scholar
 • Cafersoy, Nazim, “Rus Jeopolitik Düşüncesinde Misyon Arayışları”, Avrasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4 (8), 2002, 51101. google scholar
 • Committeri, Camilla, When Domestic Factors Prevail Upon Foreign Ambitions: Russia’s Strategic Game In Syria, IAI Working Papers 1226, Istituto Affari Internazionali, Roma, 2012. google scholar
 • Crosston, Matthew D., “Cold War and Ayatollah Residues: Syria as a Chessboard for Russia, Iran, and The United States”, Strategic Studies Quarterly, 8/4, 2014, 94-111. google scholar
 • Dalar, Mehmet, “BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye Krizi’ndeki Tutumu”, Fatma Taşdemir (Ed.), SURİYE Çatışma ve Uluslararası Hukuk, Ankara, Nobel Yayınları, 2016, 1-44. google scholar
 • Demir, Ali Faik, “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Suriye Krizinin Yansımaları ve Etkileri”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, III/2, 2016, 139-151. google scholar
 • Deniz, Taşkın, “Suriye’nin Durumu, ABD-Rusya ve Türkiye’nin Tutumu”, Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 2013, p. 314-332. google scholar
 • Doster, Barış, “Ortadoğu’ki Kamplaşma: Bölgesel Görünümlü Küresel Saflaşma, Ortadoğu Analiz Dergisi, 5/53, 2013, 79-86. google scholar
 • Dugin, Aleksandr, İnsanlığın Ön Cephesi Avrasya, 2. Baskı, Ankara, Kaynak Yayınları, 2017. google scholar
 • Dyner, Anna Maria and Rękawek, Kacper, The Islamic State: A Threat to Russia, Bulletin No: 3 (735), The Polish Institute of International Affairs, Warszawa, 2015. google scholar
 • Erdoğan, Seven, “İran’la Tarihi Anlaşma ve AB”, Ortadoğu Analiz Dergisi, 7/70, 2015, 36-39. google scholar
 • Erşen, Emre, “Rusya’nın Suriye Hamlesi Ne Anlama Geliyor?”, Ortadoğu Analiz Dergisi, 7/67, 2015, 32-35. google scholar
 • Erşen, Emre, “Rusya’nın Suriye Politikası: Fırsatlar, Riskler ve Tehditler”, H. Basri Yalçın ve Burhanettin Duran (Ed.ler), Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri, 2. Baskı, Ankara, SETA Kitapları, 2017, 149174. google scholar
 • Erşen, Emre, Suriye’de Türkiye-Rusya Diyaloğu: Beklentiler ve Zorluklar, AlSharq Forum Yayınları, İstanbul, 2017a. google scholar
 • Ertekin, B. Aydın, “Neo-Rusya’nın Akdeniz Rüyası: Neo-Rusya’nın Suriye Arap Baharı’ndaki Rolü”, Bilge Strateji Dergisi, 4/7, 2012, 131-163. google scholar
 • Ertem, Barış, “Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1947)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (11), 2010, 252-273. google scholar
 • Ginat, Rami, Syria and The Doctrine of Arab Neutralism: From Independence to Dependence, Portland/USA, Sussex Academic Press, 2010. google scholar
 • Gülşen, Halit, “Rusya’nın Suriye Müdahalesi: Kazanımlar, Kayıplar ve Riskler”, Ortadoğu Analiz Dergisi, 9/79, 2017, 28-31. google scholar
 • Has, Kerim, Türkiye-Rusya İlişkileri Ekseninde Suriye Krizi, USAK Analiz No: 20, Ankara, 2012. google scholar
 • İsmalıyov, Elnur, Rusya’nın Suriye Stratejisi ve Orta Doğu’da Değişen Güç Dengeleri, BİLGESAM Analiz No: 1255, İstanbul, 2015. google scholar
 • Karabulut, Bilal,“Karadeniz’den Ortadoğu’ya Uzanan Bir Dış Politika: Geçmişten Günümüze Suriye-Rusya İlişkileri”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 15, 2007, 67-88. google scholar
 • Katz, Mark N., Conflicting Aims, Limited Means: Russia in The Middle East, Policy Brief No: 201, FRIDE, Brussels, 2015. google scholar
 • Katz, Mark N., “Russian Intervention in The Syrian Civil War”, Russian Analytical Digest, 175, 2015, 2-5. google scholar
 • Kemaloğlu, İlyas, Rusya’nın Orta Doğu Politikası, Rapor No: 125, ORSAM, Ankara, 2012. google scholar
 • Kiraz, Sami, “Bağımsızlıktan 21. Yüzyıla Suriye-Rusya Siyasi İlişkileri”, M. Akif Okur ve Nuri Salık (Ed.ler), Bağımsızlıktan Arap Baharına Suriye, Ankara, Nobel Yayınları, 2016, 291-312. google scholar
 • Klein, Margarete, Russia and The Arab Spring, SWP Comments, German Institute for International and Security Affairs, Berlin, 2013. google scholar
 • Kohen, Sami, İdlib’de Kriz (Şimdilik) Kontrol Altında, Milliyet Gazetesi, 30 Ağustos 2019. google scholar
 • Koolaee, Elaheh and Azizi, Hamidreza, “Expansion of Russia – Hamas Relations: Sources and Implications”, Journal of Power, Politics & Governance, 3/2, 2015, 41-59. google scholar
 • Köstem, Seçkin, “Astana Görüşmeleri ve Rusya Suriye’de Çözüme Bakışı”, Ortadoğu Analiz Dergisi, 9/79, 2017, 16-19. google scholar
 • Kreutz, Andrej, Russia in the Middle East: Friend or Foe?, London, Praeger Security International, 2006. google scholar
 • Kreutz, Andrej, Syria: Russia’s Best Asset In The Middle East, IFRI/Russia/NIS Center, Paris, 2010. google scholar
 • Magen, Zvi and Olena Moldavsky, Bagno, “New Directions in Russia’s Foreign Policy: Implicfations for The Middle East”, Strategic Assessment, 13/4, 2011, 73-84. google scholar
 • Magen, Zvi, Russia and The Middle East: Policy Challenges, Memorandum No: 127, INSS, Ramat Aviv, 2013. google scholar
 • Malashenko, Alexey, Russia and The Arab Spring, Special Report, Carnegie Moscow Center, Moscow, 2013. google scholar
 • Menkiszak, Marek, Russia’s Strategy Towards the Crisis in Syria, FIIA Briefing Paper 131, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 2013. google scholar
 • Mercan, M. Hüseyin, “1970’ten Günümüze Suriye Dış Politikasının Temel Parametreleri”, M. Akif Okur ve Nuri Salık (Ed.ler), Bağımsızlıktan Arap Baharına Suriye, Ankara, Nobel Yayınları, 2016, 239-262. google scholar
 • Musaoğlu, Neziha, “Krizin İlk İki Yılında Suriye Krizinin Çözümü/Çözümsüzlüğünde Rusya”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 48, 2015, 1-30. google scholar
 • Mustafayev, Beşir, “Cihan Hakimiyetini Moskoflara Öğütleyen Deli Petro’nun Vasiyetnamesi ve Ermenistan Devletinin Kurulmasında Etkisi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 2013, 17-27. google scholar
 • Onay, Yaşar, “Rusya’nın Orta Doğu Politikasını Şekillendiren Parametreler”, Bilge Strateji Dergisi, 7/12, 2015, 17-21. google scholar
 • Özçelik, Sezai, “ II. Soğuk Savaş ve Kırım’daki Jeo-Stratejik Gambit: Rusya’nın Stratejik Derinliği Bağlamında Kırım’ın İşgali ve Kırım Tatarları”, Osman Orhan (Ed.), Karadeniz ve Kafkaslar: Riskler ve Fırsatlar, İstanbul, TASAM Yayınları, 2015, 57-75. google scholar
 • Özdal, Habibe ve Has, Kerim, “Türkiye Rusya Derin Ayrışma(mı?)”, Analist Dergisi, 60, 2016, 36-45. google scholar
 • Özdemir, Çağatay, Rusya’nın Doğu Akdeniz Stratejisi, Ankara, SETA Yayınları, 2018. google scholar
 • Öztürk, Mustafa, “SSCB’den RF’ye Moskova’nın Şam Politikası”, Ç. Aydın Koyuncu (Yay.Haz.), V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı(1112 Aralık 2013), Bursa, UÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi Yayını, 2013, 614630. google scholar
 • Palacıoğlu, Tezer, Suriyeliler, AB ve Türkiye Özelinde Mülteciler, İTO/İDA Yayını No: 2018-5, İstanbul, 2018. google scholar
 • Qaisi, Kamal, “Rus Müdahalesinin Ortadoğu Güç Dengesine Etkisi”, Analist Dergisi, 59, 2016, 40-43. google scholar
 • Sancak, İrfan, “Rusya Federasyonu’nun Suriye Politikasının Dinamikleri”, Sosyal Bilimler Metinleri, 2017 Temmuz ICOMEP Özel Sayısı, 112-121. google scholar
 • Sinkaya, Bayram, Ortadoğu Siyaseti’ne Giriş: Temel Faktörler, Aktörler ve Dinamikler, Ankara, ORSAM Yayınları, 2015. google scholar
 • Sinkaya, Bayram, “Yeni Ortadoğu Jeopolitiğinde İran-Rusya Ekseni”, Ortadoğu Analiz Dergisi, 8/72, 2016, 24-27. google scholar
 • Sönmez, A. Sait, “Yakın Çevre Doktrini Bağlamında Yeltsin Dönemi RF’nun BDT Ülkeleriyle İlişkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 2010, 277-290. google scholar
 • Talukdar, Indrani, Russia’s Strategic Interest In Syria, Issue Brief, Indian Council of World Affairs, New Delhi, 2016. google scholar
 • Telatar, Gökhan, “Rusya ve Arap Baharı: Batı İle Yeni Soğuk Savaş Mı?”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15/1, 2015, 175-202. google scholar
 • Tepeyurt, Mehmet ve Coşkun, B. Balamir, “Tarihsel Süreçte Bir Kağıt Asker Olarak Ortadoğu’da Rus Varlığı”, Sezgin Kaya (Ed.), Rusya’nın Doğu Politikası, Bursa, Ekin Yayınevi, 2016, 205-248. google scholar
 • Trenin, Dimitri, What is Russia Up To in the Middle East?, Cambridge/UK, Polity Press, 2018. google scholar
 • Yazıcı, Amine, “Rusya’nın Suriye Politikası”, B. Akgün (Ed.), Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, Ankara, 2012, 30-56. google scholar
 • Yılmaz, Salih, Rusya Neden Suriye’de?, Ankara, Yazar Yayınevi, google scholar
 • 2016. google scholar
 • Yılmaz, Salih, Rusya-Türkiye İlişkilerine Bakış 2016-2017, Ankara, Nobel Yayınevi, 2018. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Üren, M. (2019). Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East. Journal of Eurasian Inquiries, 8(2), 231-275. https://doi.org/null


AMA

Üren M. Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East. Journal of Eurasian Inquiries. 2019;8(2):231-275. https://doi.org/null


ABNT

Üren, M. Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East. Journal of Eurasian Inquiries, [Publisher Location], v. 8, n. 2, p. 231-275, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Üren, Mustafa,. 2019. “Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East.” Journal of Eurasian Inquiries 8, no. 2: 231-275. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Üren, Mustafa,. Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East.” Journal of Eurasian Inquiries 8, no. 2 (Oct. 2021): 231-275. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Üren, M 2019, 'Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East', Journal of Eurasian Inquiries, vol. 8, no. 2, pp. 231-275, viewed 20 Oct. 2021, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Üren, M. (2019) ‘Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East’, Journal of Eurasian Inquiries, 8(2), pp. 231-275. https://doi.org/null (20 Oct. 2021).


MLA

Üren, Mustafa,. Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East.” Journal of Eurasian Inquiries, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 231-275. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Üren M. Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East. Journal of Eurasian Inquiries [Internet]. 20 Oct. 2021 [cited 20 Oct. 2021];8(2):231-275. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Üren, Mustafa. Russıa’s Polıcy In Syrıa In The New Geopolıtıcal Envıronment In The Mıddle East”. Journal of Eurasian Inquiries 8/2 (Oct. 2021): 231-275. https://doi.org/nullTIMELINE


Published Online31.12.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.