Research Article


DOI :10.26650/jes.2021.012   IUP :10.26650/jes.2021.012    Full Text (PDF)

Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform)

Murad Asadov

With the collapse of the Soviet Union (SU), the South Caucasus region has been in the interest of the world’s great powers. The South Caucasus has been a key to maintaining peace and stability on the continent. Formation of new states in the South Caucasus and Central Asia after the collapse of the SU raised to have relations with the Turkic peoples of Central Asia first in the history of the Republic for Turkey. Foreign policy the Caucasus continues to evolve in its foreign policy strategy. Because in terms of the security of Anatolia, permanent peace and stability in the South Caucasus has a special importance for Turkey. However, there were forces that did not want lasting peace and stability in the region, generally Russia hinders Turkey’s peaceful policies in the region. This article examines Turkey’s role in maintaining security in the South Caucasus, Turkey’s and Russia’s rivalry in the political process in the region, Turkey’s role in restoring security in the region in the Russia-Georgia war, and the Caucasus Stability and Cooperation Platform and other power centers in the region, aimed at the economic, political, military and cultural interests of the challenges and their effects posed by Turkey. Also in the article have been analyzed one of the three South Caucasus states of Georgia, the conflicts in Abkhazia and South Ossetia in Georgia, within Georgia’s territorial integrity. Finally, some examples are provided to ensure security in the region. 

DOI :10.26650/jes.2021.012   IUP :10.26650/jes.2021.012    Full Text (PDF)

Güney Kafkasya’da Güvenlik Mücadelesinde Türkiye-Gürcistan İşbirliği (Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu)

Murad Asadov

Sovyetler Birliği’nin (SB) çöküşünün ardından Güney Kafkasya bölgesi dünyanın büyük güçlerinin çıkarında olmuştur. Güney Kafkasya, kıtada barış ve istikrarın korunmasının anahtarı olmuştur. SB’nin dağılmasından sonra Güney Kafkasya ve Orta Asya’da yeni devletlerin oluşması, Türkiye için Cumhuriyet tarihinde ilk kez Orta Asya Türk halkları ile ilişkiler kurmayı ve onlara sahip olmayı gündeme getirdi. Türkiye dış politika stratejisinde Güney Kafkasya, bölgesi gelişmeye devam ediyor. Çünkü Anadolu'nun güvenliği açısından Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın olması Türkiye için özel bir öneme sahiptir. Ancak bölgede kalıcı barış ve istikrarın olmamasını istemeyen güçler vardı ki, genellikle Rusya Türkiye'nin bölgedeki barışçıl politikalarına engel oluyor. Bu makale, Güney Kafkasya’da güvenliğin sağlanmasında Türkiye’nin rolünü, bölgedeki siyasi süreçte Türkiye ve Rusya’nın rekabetini, Rusya-Gürcistan savaşında bölgede güvenliğin sağlanmasında Türkiye’nin rolünü ve “Kafkas İstikrar ve İşbirliği Platformu” ve bölgedeki güç merkezlerinin ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel çıkarlarının Türkiye için yarattığı sorunlar ve etkileri incelenmişti.. Makale ayrıca, Türkiye’nin üç Güney Kafkasya devletinden biri olan Gürcistan’daki Abhazya ve Güney Osetya’daki ihtilafları Gürcistan’ın toprak bütünlüğü içinde çözme çabalarını da incelemektedir. Son olarak bölgede güvenliği sağlamak için bazı örnekler verilmiştir.


EXTENDED ABSTRACT


SSCB’nin dağılmasından sonra Kafkasya’da özellikle güneyde siyasi bir boşluk oluşmuş ve bu boşluğu doldurmak için büyük güçler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Kafkasya’nın komşusu Türkiye bu boşluğu dolduramadı. Ancak Türkiye’nin bölge ile tarihi, dilsel, dinsel ve aşiret bağları onu bölgesinde karşı karşıya olduğu fırsatları değerlendirmesi, küresel bir güç olma yolunda önemli adımlar atmasını sağlamıştır. Bu nedenle Türkiye, bu yeni jeopolitik ortam karşısında dış politikasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Türkiye’nin bölgede aktif bir politika izleme isteği, Rusya’nın karşısına çıkmasına neden olmuştur.

Türkiye ve Rusya’nın Güney Kafkasya konusunda bazı farklılıkları var. Çıkarların örtüştüğü alanlardan biri olan Güney Kafkasya, hem enerji hem de Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılayacak boru hatlarının geçişi açısından her iki ülke için önemlidir. Ancak, Türkiye’nin Rusya ile yoğun ticareti ve kapsamlı enerji bağları, Moskova’nın Ankara’ya yaklaşımını kısmen yumuşattı. Güney Kafkasya’daki bazı konularda iki ülkenin çıkarları çatışıyor. Dolayısıyla bu yaklaşım, Dağlık Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya gibi bazı uzun vadeli sınır çatışmalarından kaynaklanmaktadır. Bu çatışmalar aktif olmasa da, bu gerilimler çözülmeye yakın değil.

Modern uluslararası ilişkilerin aktif aktörlerinden biri olan Kafkasya bölgesi, özellikle Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının önceliklerinden biridir. Bağımsızlığın ilk günlerinde Gürcistan Cumhuriyeti’nin dış politikasının temel amacı, Batı dünyasına entegre olmak, dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla ikili ve çok taraflı ilişkileri genişletmekti. SSCB’nin dağılmasının ardından Güney Kafkasya’daki üç bağımsız devletten biri olan Gürcistan, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana ülke içinde ve dışında komşu Türkiye’nin her zaman ilgi odağı olmuştur. Bölgede demokrasi ve güvenliğin geleceğini korumak için bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler çok önemlidir. Bu, özellikle SB’nin çöküşünden sonra doğruydu. Ancak bölgede Türkiye’nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir devlet var. Rusya, Türkiye’nin bölgedeki başarılı politikasının etkisini azaltmak için etki mekanizmasını değiştirerek bölgede daha fazla askeri güç kullanmayı planladı. Bu nedenle Türkiye, bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye ve faaliyetlerini sınırlayacak bir dış politika izlemeye çalışmıştır. Gürcü-Rus ilişkileri çerçevesinde resmi Moskova, ulusal çıkarlarını güvence altına almak için her yolu kullanıyor. Ayrılıkçı güçlere destek, askeri tehditlerin kullanılması ve enerji arzının askıya alınması, Rusya’nın en yaygın baskı araçları arasında yer alıyor. Mikheil Saakaşvili’nin iktidara gelmesinden bu yana Rusya ile Gürcistan arasındaki gerilim tırmandı. Gergin ilişkilerin nedenleri arasında Saakaşvili hükümetinin Batı yanlısı politikası, Rusya’nın çıkarlarına uymayan enerji projelerindeki aktif rolü, Gürcistan’ın NATO’ya tam üye olma isteği ve bu yönde atacağı cesur adımlar Rusya tarafından hoş karşılanamazdı. Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu, bölgesel güvenlikten derin endişe duyan Türkiye’nin iyi niyetli bir diplomatik hamlesidir. Türkiye bu şekilde bölgede inisiyatif almayı ve komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor. Ancak hem Kafkasya’nın karmaşık etnik ve siyasi yapısı hem de ABD ve Rusya’nın çatışan bölgesel jeopolitik çıkarları bölgede kalıcı bir barışın yaratılmasını zorlaştırmaktadır. Yine de bölgesindeki sorunlara çözüm bulmaya çalışan Türkiye, bu platformla bölgesel barışın sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Paktın ortaya çıkışı, Rus-Gürcü ilişkilerinin gergin olduğu ve Rusya’nın Batı medyasının özellikle ABD’nin Rusya’ya Türkiye üzerinden tepkisi olarak tanımladığı yeni bir askeri doktorayı kabul ettiği bir zamanda geldi. Bunu “tarihi bir gerçek” olarak değerlendiren Gürcistan, bu anlaşma sayesinde tüm dünyanın Avrasya’nın kesiştiği bu bölgeye daha fazla ilgi göstereceğini istiyordu.

Türkiye’nin girişimci bir genç insan gücü potansiyeline sahip bir ülke olması, Kafkasya’da yaşanan süreçlere müdahale etmesini sağlıyor. Ancak Ağustos 2008’deki Rus-Gürcü çatışması, Kafkasya bölgesinde güvenliğin ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgenin geleceği için barışçıl ve güvenli bir ortam yaratmanın önemini yineledi. Ancak Batı’nın ve Türkiye’nin bölgede daha aktif ve ölçülü bir politika izlemesi, buradaki ülkeler için yeni fırsatlar yaratabilir. Güney Kafkasya’da Ermenistan ile Gürcistan ve Türkiye’nin olası dostluk ve uzlaşması bu ülkelere fayda sağlayacaktır. Azerbaycan bazı engellere rağmen dostluk, kardeşlik ve işbirliğini sınır tanımadan sürdürebilir. Kafkasya’da barış Türkiye için son derece önemlidir.  


PDF View

References

 • Avinoam Idan, “Russia and Turkey: Behind the Armenia-Azerbaijan Clashes?” Published in the CACI Analytical August 31, 2020, Analyst Erişim 14 Eylül 2021 http://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/ item/13636-russia-and-turkey-behind-the-armenia-azerbaijan-clashes?.html google scholar
 • Arikhov J. Azerbaijan-Georgia: dynamics of development of friendly relations (1992-2003). Baku .: Qanun, 2008 google scholar
 • AneKcaHa Harisa .Mgerovna. The “soft power” policy of Turkey towards Georgia. Turkey in world politics and economics. Vestnik MGİMO University 2016 2(47) 71-83 google scholar
 • Andrew Purvis, Who Started the War in Georgia ?, Time, September 3, 2008, Erişim 09 Eylül 2020 http:// www.time.com/time/world/article/0,8599,1838305,00.html google scholar
 • Alliance in 24 hours August 15, 2008. http: //web.archive.org/web/20080819153520/http://www.stargazete. com:80/politika/24-saatte-ittifak-120867.htm google scholar
 • Aliyev’s support for cooperation in the Caucasus. 20.08.2008 http://www.radikal.com.tr/dunya/kafkasya-isbirligine-aliyev-destegi-894659/ google scholar
 • Binay Mehmed. After the Balkans, the Caucasus established a pact. 19 May 2000 Erişim 25 Ağustos 2020 arsiv.ntv.com.tr/news/ 5088.asp google scholar
 • A belt-a-road-project extending into the future. Official Gazette, January 27, 2017 google scholar
 • Cecire Michael Hikari, “The Merchant Hegemon: Georgia’s Role in Turkey’s Caucasus System”, in Kornely Kakachia and Michael Cecire (eds.), 2013 google scholar
 • Çoğal Necat. References in the Caucasus. 09.06.2015 Erişim 11 Ocak 2020 http://nejatcogal.com/ 2015/06/09/1723 google scholar
 • Davutoglu Ahmed. Strategic Depth. Istanbul, 2016 google scholar
 • Demirel: He wanted the Caucasus Pact., 15 January Erişim 13 Şubat 2020 https://www.evrensel.net/haber/119795/ demirel-kafkas-istikrar-pakti-istedi google scholar
 • Daria Isachenko, Turkey-Russia Partnership in the War over Nagorno-Karabakh. SWP Comment 2020/C 53, 19.11.2020, Erişim 13 Haziran 2021 https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020C53/ google scholar
 • Ministry of Foreign Affairs Press Description January 8, 2001, Erişim 06 Şubat 2020 www.mfa.gov.tr google scholar
 • Hakan Aksay. Ankara and Caucasus policy. Taraf Gaz., August 16, 2008 Erişim tarihi: 07 Kasım 2020 http: // taraf.com. tr / arsiv google scholar
 • Haldun Yalçınkaya, “Turkey’s Overlooked Role in the Second Nagorno Karabahk War. 21.01.2021 The German Marshall Fund of the United Stade”. January 21, 2021 Erişim 06 Şubat 2021 www.gmfus.org/ news/turkeys-overlooked-role-second-nagorno-kabakh-war google scholar
 • Heydar Aliyev. Our independence is eternal. Book 40 (June, 2002 - August, 2002). B .: Azerneshr, 2012 google scholar
 • Heydar Aliyev’s light - the Silk Road. Baku, 2001 google scholar
 • Hasanov Ali. Modern international relations and foreign policy of Azerbaijan. Baku 2005. google scholar
 • Hasanli Jamil. New geopolitical situation in the Chernomorsk-Caspian region after August 2008. Black Sea-Caspian: search for new formats of security and cooperation. Moscow. 2011 google scholar
 • Huseynova Hicran. Azerbaijan in the system of European integration processes. Baku 2008 google scholar
 • Hüseynova İrada. Heydar Aliyev and the peace process in the South Caucasus. Baku: Çaşıoğlu Publishing House, 2008 google scholar
 • Ismet Berkan. Caucasus Platform. Radikal newspaper, August 21, 2008 Erişim 12 Mart 2020 http: // www. radikal.com.tr/ google scholar
 • Imanov Vugar. Caucasus Stability and Cooperation Platform. Central Eurasian Studies: Past, Present and Future. Editors: Komatsu Hisaa, Karasar Shahin, Dadayev Timur, Guljanat Kurmangaliyeva Ercilasun. Maltepe University, No 46 2011/5, google scholar
 • Interview of Prof. Dr. Ahmet Davutoglu, the architect of the last six years of Turkish foreign policy. Transverse and Longitudinal Program.TRT 31 January 2009 Erişim 06 Ocak 2018 google scholar
 • Martirosyan S. Turkish throw in the Caucasus. September 10, 2008 Erişim 06 Ocak 2020 http: // www. Warandpeace.ru/ru/analysis/view/27214/ google scholar
 • Mammadov Novruz. Foreign policy: realities and vision of the future, Baku 2013 google scholar
 • Mamduh Karakullukçu and Dmitri Trenin. Examining Opportunities for Russian-Turkish Cooperation in a Challenging Region. Turkey, 2014 google scholar
 • Kotchikian Asbed, “The Perceived Roles of Russia and Turkey in Georgian Foreign Policy”, Insight Turkey, vol. 6, no. 2, 2004, p. 33-44. google scholar
 • Serkan Demirtaş. A new Caucasus reference, Cumhuriyet newspaper, January 17, 2000 google scholar
 • Safrançuk İvan, Kazarov Püstom. The Caucasus after the 2008 crisis is a new reality, new opportunities, limited results. The role of Russia and Turkey in the security system of the South Caucasus. SAM. Bakı. 2012. google scholar
 • The interests of Russia and Iran coincide somewhere. Gas. Kommersant, 2002, May 4 google scholar
 • Turkish-Georgian political relations. Erişim 12 Aralık 2019 www.mfa.gov.tr google scholar
 • Tüysüzoğlu Göytürk. Turkey, South Caucasus and Trabzon notification, June 2012 Erişim 09 Şubat 2020 / http://politikaakademisi.org/2012/06/11/turkiye-guney-kafkasya-ve-trabzon-bildirisi/ google scholar
 • The Trabzon summit called for stability in the South Caucasus. Voice newspaper, May 3 google scholar
 • Turkish-Armenian political relations. The official website of the Turkish Ministry of Foreign Affairs. Erişim 12 Mart 2020 http: // www. mfa.gov.tr/turkiye-ermenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa google scholar
 • Turkey in external press, RFE / RL Newsline, June 13, 2001 Erişim 06 Şubat 2020 https://www.rferl.org google scholar
 • Workable on the Peace Draft. Cumhuriyet newspaper, January 5, 2008 google scholar
 • Vahram Ter-Matevosyan. Cooperation paradigms in the South Caucasus Making sense of Turkish-Georgian relations. Cooperation au SudCaucase: le cas des relations turco-georgiennes. 04.2014. https://journals. openedition.org/eac/689 google scholar
 • Zalmay Khalilzad, Ian Lesser and Stephen Larrabee, The Future of Turkish-Western Relations: Toward a Strategic Plan, Santa Monica, CA, RAND, 2000, google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Asadov, M. (2021). Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform). Journal of Eurasian Inquiries, 10(2), 209-224. https://doi.org/10.26650/jes.2021.012


AMA

Asadov M. Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform). Journal of Eurasian Inquiries. 2021;10(2):209-224. https://doi.org/10.26650/jes.2021.012


ABNT

Asadov, M. Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform). Journal of Eurasian Inquiries, [Publisher Location], v. 10, n. 2, p. 209-224, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Asadov, Murad,. 2021. “Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform).” Journal of Eurasian Inquiries 10, no. 2: 209-224. https://doi.org/10.26650/jes.2021.012


Chicago: Humanities Style

Asadov, Murad,. Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform).” Journal of Eurasian Inquiries 10, no. 2 (Oct. 2021): 209-224. https://doi.org/10.26650/jes.2021.012


Harvard: Australian Style

Asadov, M 2021, 'Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform)', Journal of Eurasian Inquiries, vol. 10, no. 2, pp. 209-224, viewed 20 Oct. 2021, https://doi.org/10.26650/jes.2021.012


Harvard: Author-Date Style

Asadov, M. (2021) ‘Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform)’, Journal of Eurasian Inquiries, 10(2), pp. 209-224. https://doi.org/10.26650/jes.2021.012 (20 Oct. 2021).


MLA

Asadov, Murad,. Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform).” Journal of Eurasian Inquiries, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 209-224. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jes.2021.012


Vancouver

Asadov M. Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform). Journal of Eurasian Inquiries [Internet]. 20 Oct. 2021 [cited 20 Oct. 2021];10(2):209-224. Available from: https://doi.org/10.26650/jes.2021.012 doi: 10.26650/jes.2021.012


ISNAD

Asadov, Murad. Turkish-Georgian Cooperation in the Struggle for Security in the South Caucasus (The Caucasus Stability and Cooperation Platform)”. Journal of Eurasian Inquiries 10/2 (Oct. 2021): 209-224. https://doi.org/10.26650/jes.2021.012TIMELINE


Submitted02.03.2021
Accepted03.08.2021
Published Online05.10.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.