Research Article


DOI :10.26650/CURARE.2023.005   IUP :10.26650/CURARE.2023.005    Full Text (PDF)

Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses

Afife Betül ÇengelElif AteşEsra Uğur

Objective: This research aims to examine the relationship between critical thinking disposition and job satisfaction among critical care nurses. Materials and Methods: The research data were obtained from 104 nurses working in critical care units (i.e., adult, pediatric, newborn, cardiovascular surgery, coronary) as well as other healthcare personnel working with the nurse staff and serving as nurses, all of whom agreed to participate the research while working in a training and research hospital. The research data were gathered using the author-developed sociodemographic survey form, Marmara Critical Thinking Dispositions Scale and Nurse Job Satisfaction Scale and analyzed using the program Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21.0). Results: Of the participants, 74% are female (n=77), 69.2% are between the ages of 21-29 (n=72), and 34.6% are married (n=36); at the same time, 94.2% of the participants are nursing graduates (n=98). The intensive care nurses participating in the research (n=104) were found to have a mean score on the Marmara Critical Thinking Disposition Scale of 4.22 out of 5 (SD=0.48). The average of their job satisfaction scores was 3.76 out of 5 (SD=0.45). The participants were found to have high critical thinking levels and moderate job satisfaction levels. Conclusion: The study has determined the intensive care nurses with sufficient critical thinking disposition levels to also have increased job satisfaction. Many of the sub-scales that determine individuals’ critical thinking disposition and job satisfaction have been determined to affect each other positively. The results from this research have been found to be compatible with a study conducted outside of Türkiye on this subject.


PDF View

References

 • 1. Simpson E, Courtney M. Critical thinking in nursing education: Literature review. International journal of nursing practice. 2002;8(2):89-98. google scholar
 • 2. Yuva E, Ünver Ö. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2011. google scholar
 • 3. Benner P, Hughes R, Sutphen M. Clinical reasoning, decisionmaking, and action: Thinking critically and clinically. Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2643/2008. google scholar
 • 4. Kavaklı Ö, Uzun Ş, Arslan F. Yoğun bakım hemşirelerinin profesyonel davranışlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2009;51(3):168-73. google scholar
 • 5. Vicdan N, Özer Z. Yoğun bakım hemşirelerinde önemli bir özellik: Eleştirel düşünme. 2011. google scholar
 • 6. Özata M, Aslan Ş, Arslaner Ş. Kamu ve özel sektöre ait hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyumunun değerlendirilmesi. V Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Bilimsel Kitabı. 2007. p. 81. google scholar
 • 7. Kaya N, Bolol N, Turan N, Kaya H, İşçi Ç. Kulak burun boğaz kliniklerinde çalışan hemşirelerin karar verme stratejileri ve mesleki doyumları. Fırat Tıp Dergisi 2011;16(1):25-31. google scholar
 • 8. Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E. Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler. DEUHYO ED 2011;4(1):12-8. google scholar
 • 9. Park H-M, Lee H-S. A study of communication style, critical thinking disposition, job satisfaction and job stress in hospital nurses. Perspectives in Nursing Science 2011;8(2):105-12. google scholar
 • 10. Zurmehly J. The relationship of educational preparation, autonomy, and critical thinking to nursing job satisfaction. The Journal of Continuing Education in Nursing 2008;39(10):453-60. google scholar
 • 11. Özgenel M, Çetin M. Development of the Marmara critical thinking dispositions scale: Validity and reliability analysis. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2018. google scholar
 • 12. Yılmaz A, Yıldırım A. Hemşire iş doyum ölçeği’nin türkçe geçerlilik ve güvenirliği. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi 2016;3(3):158-68. google scholar
 • 13. Muya M, Katsuyama K, Özakı F, Aoyama F. Development of a scale measuring the job satisfaction of Japanese hospital nurses. Japan Journal of Nursing Science 2014;11(3):160-70. google scholar
 • 14. Kavanaugh J, Duffy J, Lilly J. The relationship between job satisfaction and demographic variables for healthcare professionals. Management Research News 2006;29(6):304-25. google scholar
 • 15. Karaman M. Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2016;4(1). google scholar
 • 16. Golbasi Z, Kelleci M, Dogan S. Relationships between coping strategies, individual characteristics and job satisfaction in a sample of hospital nurses: cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 2008;45(12):1800-6. google scholar
 • 17. Hicks F, Merritt S, Elstein A. Critical thinking and clinical decision making in critical care nursing: a pilot study. Heart & Lung 2003;32(3):169-80. google scholar
 • 18. Balcı F. Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Bir Araştırma 2015. google scholar
 • 19. Erkuş B, Bahçecik N. Özel hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin ve hemşirelerin eleştirel düşünme düzeyi ve problem çözme becerileri. Clinical and Experimental Health Sciences 2015;5(1):1-9. google scholar
 • 20. Arslan G, Demir Y, Eşer İ, Khorshid L. Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilimini etkileyen etmenlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2009;12(1):72-80. google scholar
 • 21. Maraşlı İ. Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin İş Doyumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015. google scholar
 • 22. Öztürk H, Kasım S, Kavgacı A, Kaptan D, İnce G. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;18(1):17-25. google scholar
 • 23. Yıldız N, Kanan N. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumunu Etkiyen Faktörler. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2005;9(1):8-13. google scholar
 • 24. Yılmaz F, Adıyaman P, Şeker C. Sertifika Programına Katılan Hemşirelerle Katılmayan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırılması ve Kalitede Sertifika Programlarının Önemi. POSTER BİLDİRİLER KİTABI; III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 2011. p. 206. google scholar
 • 25. Uğur E, Düz H. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yönetimsel Kararlara Katılım ve İş Motivasyon Düzeyleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2017;10(2):100-5. google scholar
 • 26. Dikmen Y, Usta Y. Hemşirelikte eleştirel düşünme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013. google scholar
 • 27. Çam O, Yıldırım S. Hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2010;2(1):64-70. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Çengel, A.B., Ateş, E., & Uğur, E. (2023). Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses. CURARE Journal of Nursing, 0(1), 29-37. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005


AMA

Çengel A B, Ateş E, Uğur E. Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses. CURARE Journal of Nursing. 2023;0(1):29-37. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005


ABNT

Çengel, A.B.; Ateş, E.; Uğur, E. Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses. CURARE Journal of Nursing, [Publisher Location], v. 0, n. 1, p. 29-37, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Çengel, Afife Betül, and Elif Ateş and Esra Uğur. 2023. “Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses.” CURARE Journal of Nursing 0, no. 1: 29-37. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005


Chicago: Humanities Style

Çengel, Afife Betül, and Elif Ateş and Esra Uğur. Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses.” CURARE Journal of Nursing 0, no. 1 (Dec. 2023): 29-37. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005


Harvard: Australian Style

Çengel, AB & Ateş, E & Uğur, E 2023, 'Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses', CURARE Journal of Nursing, vol. 0, no. 1, pp. 29-37, viewed 7 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005


Harvard: Author-Date Style

Çengel, A.B. and Ateş, E. and Uğur, E. (2023) ‘Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses’, CURARE Journal of Nursing, 0(1), pp. 29-37. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005 (7 Dec. 2023).


MLA

Çengel, Afife Betül, and Elif Ateş and Esra Uğur. Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses.” CURARE Journal of Nursing, vol. 0, no. 1, 2023, pp. 29-37. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005


Vancouver

Çengel AB, Ateş E, Uğur E. Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses. CURARE Journal of Nursing [Internet]. 7 Dec. 2023 [cited 7 Dec. 2023];0(1):29-37. Available from: https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005 doi: 10.26650/CURARE.2023.005


ISNAD

Çengel, AfifeBetül - Ateş, Elif - Uğur, Esra. Investigating the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Job Satisfaction Among Critical Care Nurses”. CURARE Journal of Nursing 0/1 (Dec. 2023): 29-37. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.005TIMELINE


Submitted30.01.2023
Accepted19.02.2023
Published Online14.03.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.