Research Article


DOI :10.26650/ekoist.2021.35.0000   IUP :10.26650/ekoist.2021.35.0000    Full Text (PDF)

Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests

Melike Dedeoğlu

Unemployment continues to be one of the important macroeconomic problems, its negative effects are not only seen at the economic level, but also in all societies at the social level. According to December 2020 data, the unemployment rate among the member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) increased by 1.7 points to 6.9% compared to February, when the Covid-19 pandemic had not yet shaken the labor market. Whether the effects of shocks, such as the pandemic process, on unemployment rates are temporary or permanent, it is necessary to accurately determine to fight unemployment effectively. There are three basic approaches to the course of the unemployment rate. While the unemployment series is stationary according to the natural rate hypothesis, it contains a unit root according to the hysteresis hypothesis, and according to the structuralist approach, it follows a stationary course even though there are breaks. In this study, monthly unemployment data of 30 OECD countries between 2001 and 2020 were used. The contribution of this study to the literature is realized by adding the monthly data of 2020 to the analysis of the effect of the pandemic in OECD countries. After controlling for the cross-sectional dependence in the seasonally adjusted series, the validity of the hysteresis or the natural rate hypothesis was investigated with second-generation panel unit root tests that consider the cross-sectional dependence. Pesaran (2007), Smith (2005), Hadri and Kurozumi (2012) panel unit root tests and then Nazlıoglu and Karul (2017) Fourier panel unit root tests were applied, respectively. The results of all tests performed confirm the hysteresis hypothesis for the OECD panel. The results show that shocks affecting the unemployment rate across the OECD will have lasting effects.

DOI :10.26650/ekoist.2021.35.0000   IUP :10.26650/ekoist.2021.35.0000    Full Text (PDF)

OECD Ülkelerinde İşsizliğin Histeri ve Doğal Oran Çerçevesinde İncelenmesi: Alternatif Panel Birim Kök Testlerinden Kanıtlar

Melike Dedeoğlu

İşsizlik önemli makro ekonomik sorunlardan birisi olması özelliğini sürdürmekte, olumsuz etkileri ekonomik düzeyde kalmayıp sosyal düzeyde de tüm toplumlarda görülmektedir. Aralık 2020 verilerine göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkeler arasında işsizlik oranı Covid-19 pandemisinin henüz işgücü piyasasını sarsmadığı Şubat ayına göre 1,7 puan artarak %6,9 olarak gerçekleşmiştir. Pandemi süreci gibi yaşanan şokların işsizlik oranları üzerindeki etkilerinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunun işsizlikle etkin mücadele edilebilmesi için doğru tespit edilmesi gerekmektedir. İşsizlik oranının seyriyle ilgili üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Doğal oran hipotezine göre işsizlik serisi durağan iken histeri hipotezine göre birim kök içermekte, yapısalcı yaklaşıma göre ise kırılmalar olsa da durağan bir seyir izlemektedir. Bu çalışmada 30 OECD ülkesinin 2001-2020 yılları arası aylık işsizlik verileri kullanılmıştır. Bu çalışmanın literatüre katkısı pandeminin OECD ülkelerindeki etkisinin 2020 yılına ait aylık verilerin analize katılmasıyla gerçekleşmektedir. Mevsimsellikten arındırılan serilerde yatay kesit bağımlılığı kontrol edildikten sonra histeri veya doğal oran hipotezlerinin geçerliliği yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil panel birim kök testleri ile araştırılmıştır. Sırasıyla Pesaran (2007), Smith (2005), Hadri ve Kurozumi (2012) panel birim kök testleri ve daha sonra Nazlıoglu ve Karul (2017) Fourier panel birim kök testleri uygulanmıştır. Uygulanan testlerin tümünün sonuçları OECD paneli için histeri hipotezini doğrulamaktadır. Sonuçlar, OECD genelinde işsizlik oranını etkileyen şokların kalıcı etkiler bırakacağını göstermektedir.


PDF View

References

 • Arestis, P., & Biefang-Frisancho Mariscal, I. (1999). Unit roots and structural breaks in OECD unemployment. Economics Letters, 65(2), 149-156. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(99)00131-7 google scholar
 • Arestis, P., & Mariscal, I. B. F. (2000). OECD unemployment: Structural breaks and stationarity. Applied Economics, 32(4), 399-403. https://doi.org/10.1080/000368400322570 google scholar
 • Baltagi, B. H. (Ed.). (2015). The Oxford Handbook of Panel Data. Oxford University Press. https:// doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199940042.001.0001 google scholar
 • Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. https://doi.org/10.1111/ j.1467-9892.2006.00478.x google scholar
 • Bekmez, S. ve Özpolat, A. (2016). Hysteresis Effect on Unemployment for Men and Women: A Panel Unit Root Test for OECD Countries. International Journal of Financial Research. 7(2). 122-133. doi: 10.5430/ijfr.v7n2p122. google scholar
 • Blanchard, O. J., & Summers, L. H. (1986). Hysteresis and the European Unemployment Problem. NBER Macroeconomics Annual, 1, 78. https://doi.org/10.2307/3585159 google scholar
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239. https://doi. org/10.2307/2297111 google scholar
 • Brunello, Giorgio, (1990), Hysteresis and “The Japanese Unemployment Problem”: A Preliminary Investigation, Oxford Economic Papers, 42, issue 3, p. 483-500. google scholar
 • Camarero, M., & Tamarit, C. (2004). Hysteresis vs. natural rate of unemployment: New evidence for OECD countries. Economics Letters, 84(3), 413-417. https://doi.org/10.1016/J. ECONLET.2004.02.014 google scholar
 • Camarero, M., Carrion-I-Silvestre, J. L., & Tamarit, C. (2006). Testing for hysteresis in unemployment in OECD countries: New evidence using stationarity panel tests with breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(2), 167-182. https://doi.org/10.1111/J.1468-0084.2006.00157.X google scholar
 • Chang, T. (2011). Hysteresis in unemployment for 17 OECD countries: Stationary test with a Fourier function. Economic Modelling, 28(5), 2208-2214. https://doi.org/10.1016/J. ECONMOD.2011.06.002 google scholar
 • Enders, W., & Lee, J. (2012a). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. google scholar
 • Enders, W., & Lee, J. (2012b). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks*. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. https://doi.org/10.1111/ j.1468-0084.2011.00662.x google scholar
 • Ener, M. and Arica, F. (2011). Is there Hysteresis in Unemployment in OECD Countries? Evidence from Panel unit Root Test with Structural Breaks. Chinese Business Review. 10(4). 294-304. google scholar
 • Everaert, G. (2001). Infrequent Large Shocks to Unemployment: New Evidence on Alternative Persistence Perspectives. LABOUR, 15(4), 555-577. https://doi.org/10.1111/1467-9914.00177 google scholar
 • Fosten, J. and Ghoshray, A. (2011). Dynamic Persistence in the Unemployment Rate of OECD Countries. Economic Modelling. 28(3). 948-954. doi: 10.1016/j.econmod.2010.11.007. google scholar
 • Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review. 58(1). 1- 17. google scholar
 • Gustavsson, M., & Österholm, P. (2010). The presence of unemployment hysteresis in the OECD: What can we learn from out-of-sample forecasts? Empirical Economics, 38(3), 779-792. https:// doi.org/10.1007/S00181-009-0290-X google scholar
 • Jaeger, A., & Parkinson, M. (1994). Some evidence on hysteresis in unemployment rates. European Economic Review, 38(2), 329-342. https://doi.org/10.1016/0014-2921(94)90061-2 google scholar
 • Hadri, K., & Kurozumi, E. (2012). A simple panel stationarity test in the presence of serial correlation and a common factor. Içinde Economics Letters (C. 115, Sayı 1). https://doi.org/10.1016/j. econlet.2011.11.036 google scholar
 • Hylleberg, S., J0rgensen, C., & S0rensen, N. K. (1993). Seasonality in macroeconomic time series. Empirical Economics 1993 18:2, 18(2), 321-335. https://doi.org/10.1007/BF01205406 google scholar
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7 google scholar
 • Khraief, N., Shahbaz, M., Heshmati, A., & Azam, M. (2020). Are unemployment rates in OECD countries stationary? Evidence from univariate and panel unit root tests. North American Journal of Economics and Finance, 51(9571). https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.08.021 google scholar
 • Lee, C. C., & Chang, C. P. (2008). Unemployment hysteresis in OECD countries: Centurial time series evidence with structural breaks. Economic Modelling, 25(2), 312-325. https://doi. org/10.1016/J.ECONMOD.2007.06.002 google scholar
 • Lee, J. De, Lee, C. C., & Chang, C. P. (2009). Hysteresis in unemployment revisited: Evidence from panel lm unit root tests with heterogeneous structural breaks. Bulletin of Economic Research, 61(4), 325-334. https://doi.org/10.1111/J.1467-8586.2008.00287.X google scholar
 • Marques, A. M., Lima, G. T. and Troster, V. (2017). Unemployment Persistence in OECD Countries After the Great Recession. Economic Modelling. 64. 105-116. doi: 10.1016/j. econmod.2017.03.014. google scholar
 • Meng, M., Strazicich, M. C., & Lee, J. (2017). Hysteresis in unemployment? Evidence from linear and nonlinear unit root tests and tests with non-normal errors. Empirical Economics 2017 53:4, 53(4), 1399-1414. https://doi.org/10.1007/S00181-016-1196-Z google scholar
 • Mitchell, W. F. (1993). Testing for unit roots and persistence in OECD unemployment rates. Applied Economics, 25(12), 1489-1501. https://doi.org/10.1080/00036849300000153 google scholar
 • Nazlioglu, S., & Karul, C. (2017). A panel stationarity test with gradual structural shifts: Re-investigate the international commodity price shocks. Economic Modelling, 61, 181-192. https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2016.12.003 google scholar
 • O’Connell, P. G. J. (1998). The overvaluation of purchasing power parity. Journal of International Economics, 44(1), 1-19. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00017-2 google scholar
 • Özcan, B. (2012). İşsizlik Histerisi Hipotezi OECD Ülkeleri İçin Geçerli mi? Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 0 (40) , 95-117 . google scholar
 • Papell, D. H., Murray, C. J., & Ghiblawi, H. La. (2000). The structure of unemployment. Review of Economics and Statistics, 82(2), 309-315. https://doi.org/10.1162/003465300558696 google scholar
 • Pata, U. K. (2020). OECD Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin Ampirik Bir Analizi: Fourier Panel Durağanlık Testi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 125-144. https://doi. org/10.32331/SGD.753027 google scholar
 • Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2004). ‘General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels’. Cambridge Working Papers in Economics. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312. https://doi.org/10.1002/jae.951 google scholar
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross-section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127. https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x google scholar
 • Phelps, E. S. (1968). Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium. Journal of Political Economy, 76(4, Part 2), 678-711. https://doi.org/10.1086/259438 google scholar
 • Phelps, E. S. (1994). Structural Slumps : The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interest, and Assets, First Edition, Cambridge: Harvard University Press. google scholar
 • Rodrigues, P. M. M., & Robert Taylor, A. M. (2012). The Flexible Fourier Form and Local Generalised Least Squares De-trended Unit Root Tests*. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(5), 736-759. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2011.00665.x google scholar
 • R0ed, K. (1996). Unemployment hysteresis - macro evidence from 16 OECD countries. Empirical Economics 1996 21:4, 21(4), 589-600. https://doi.org/10.1007/BF01180703 google scholar
 • Sarafidis, V., & Wansbeek, T. (2012). Cross-Sectional Dependence in Panel Data Analysis. Econometric Reviews, 31(5), 483-531. https://doi.org/10.1080/07474938.2011.611458 google scholar
 • Smith, L. V., Leybourne, S., Kim, T.-H., & Newbold, P. (2004). More powerful panel data unit root tests with an application to mean reversion in real exchange rates. Journal of Applied Econometrics, 19(2), 147-170. https://doi.org/10.1002/jae.723 google scholar
 • Solo, V. (1984). The Order of Differencing in ARIMA Models. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 916. https://doi.org/10.2307/2288724 google scholar
 • Tiraşoğlu, M. (2019). Unemployment Hysteresis Analysis for OECD Countries. Theoretical & Applied Economics. 4(621). 53-62. google scholar
 • Song, F. M., & Wu, Y. (1998). Hysteresis in unemployment: Evidence from OECD countries. Quarterly Review of Economics and Finance, 38(2), 181-192. https://doi.org/10.1016/S1062-9769(99)80111-2 google scholar
 • Yalçınkaya, Ö., & Kaya, V (2017). Doğal İşsizlik Oranı mı Yoksa; İşsizlik Histerisi mi?: OECD Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Birim Kök Testlerinden Kanitlar (1980 2015). Sosyal Ekonomik Araştirmalar Dergisi, 33, 1-18. google scholar
 • Yilanci, V. (2008). Are Unemployment Rates Nonstationary or Nonlinear? Evidence from 19 OECD Countries. Economics Bulletin, 3(47), 1-5. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Dedeoğlu, M. (2021). Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 0(35), 129-145. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000


AMA

Dedeoğlu M. Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics. 2021;0(35):129-145. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000


ABNT

Dedeoğlu, M. Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, [Publisher Location], v. 0, n. 35, p. 129-145, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Dedeoğlu, Melike,. 2021. “Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests.” Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 35: 129-145. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000


Chicago: Humanities Style

Dedeoğlu, Melike,. Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests.” Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 35 (Jul. 2022): 129-145. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000


Harvard: Australian Style

Dedeoğlu, M 2021, 'Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests', Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 35, pp. 129-145, viewed 4 Jul. 2022, https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000


Harvard: Author-Date Style

Dedeoğlu, M. (2021) ‘Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests’, Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 0(35), pp. 129-145. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000 (4 Jul. 2022).


MLA

Dedeoğlu, Melike,. Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests.” Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 35, 2021, pp. 129-145. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000


Vancouver

Dedeoğlu M. Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics [Internet]. 4 Jul. 2022 [cited 4 Jul. 2022];0(35):129-145. Available from: https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000 doi: 10.26650/ekoist.2021.35.0000


ISNAD

Dedeoğlu, Melike. Examination of Unemployment in the Framework of Hysteresis and Natural Rate in OECD Countries: Evidence from Alternative Panel Unit Root Tests”. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics 0/35 (Jul. 2022): 129-145. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.0000TIMELINE


Submitted29.09.2021
Accepted16.12.2021
Published Online31.12.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.