Research Article


DOI :10.26650/arcp2019-589806   IUP :10.26650/arcp2019-589806    Full Text (PDF)

Art as a Procedure of Signification

Muhsin Yılmaz

The human being labours to understand and signify both the external world and himself - sometimes by objectifying himself with the potential he possesses; one of these labours emerges as art. Neither definition nor determination of the content of the concept of art is so clear cut because of its controversial nature in relation both to its different forms and references as the source of meaning. Some could assert even an ambiguity or boundlessness, insomuch as rejecting an essentialist concept of art encompassing all different kinds or forms of art. Therefore, this article attempts to ground the argument that art is one of the basic and constitutive procedures of signifying the external world - like philosophy and science – with the human being as the signifying subject.

DOI :10.26650/arcp2019-589806   IUP :10.26650/arcp2019-589806    Full Text (PDF)

Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat

Muhsin Yılmaz

Sahip olduğu potansiyeller ile bazen kendisini de nesneleştirerek kendisi ve kendisi dışındaki dış dünyayı anlama/anlamlandırma çabası içindeki insanın bu çabalarından birisi de sanat olarak ortaya çıkar. Ancak gerek biçimi gerek gönderimi ve gerekse gönderimine bağlı olarak anlamı açısından tanımlanmasının ve dolayısıyla neliği bakımından üzerinde uzlaşımının neredeyse olanaksız olduğu hayli tartışmalı bir kavramdır sanat kavramı. O kadar ki, farklı sanat türlerini ve biçemlerini kuşatıcı belki özcü denilecek bir sanat kavramını yadsımaya kadar varan bir belirsizlikten veya sınırsızlıktan söz edilebilmektedir. Dolayısıyla bu yazıda tıpkı felsefe ve bilim gibi sanatın da anlamlandıran özne olarak insanın temel ve asli anlamlandırma yordamlarında birisi olduğu temellendirilmeye çalışılacaktır.


PDF View

References

  • Aristoteles, Poetika, çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983 google scholar
  • Colebrook, Claire, Gilles Deleuze, çev. Cem Soydemir, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013 google scholar
  • Ekren, Uğur, Felsefenin Perspektifinden J.S. Bach ve Richard Wagner’in Sanatı, Sentez Yayınları, İstanbul, 2016 google scholar
  • Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, çev. Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1980 google scholar
  • Kabaağaç, Sina; Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1995 google scholar
  • Lehrer, Jonah, Proust Bir Sinirbilimciydi, çev. Ferit Burak Aydar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009 google scholar
  • Lenoır, Beatrice, Sanat Yapıtı, çev. Aykut Derman, YKY, İstanbul, 2003 google scholar
  • Peters, Francis E., Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2004 google scholar
  • Shiner, Larry, Sanatın İcadı, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 2004 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, İstanbul, 1992 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yılmaz, M. (2019). Art as a Procedure of Signification. Archives of Philosophy, 0(50), 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


AMA

Yılmaz M. Art as a Procedure of Signification. Archives of Philosophy. 2019;0(50):1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


ABNT

Yılmaz, M. Art as a Procedure of Signification. Archives of Philosophy, [Publisher Location], v. 0, n. 50, p. 1-7, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Yılmaz, Muhsin,. 2019. “Art as a Procedure of Signification.” Archives of Philosophy 0, no. 50: 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


Chicago: Humanities Style

Yılmaz, Muhsin,. Art as a Procedure of Signification.” Archives of Philosophy 0, no. 50 (Jul. 2024): 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


Harvard: Australian Style

Yılmaz, M 2019, 'Art as a Procedure of Signification', Archives of Philosophy, vol. 0, no. 50, pp. 1-7, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


Harvard: Author-Date Style

Yılmaz, M. (2019) ‘Art as a Procedure of Signification’, Archives of Philosophy, 0(50), pp. 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806 (25 Jul. 2024).


MLA

Yılmaz, Muhsin,. Art as a Procedure of Signification.” Archives of Philosophy, vol. 0, no. 50, 2019, pp. 1-7. [Database Container], https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


Vancouver

Yılmaz M. Art as a Procedure of Signification. Archives of Philosophy [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];0(50):1-7. Available from: https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806 doi: 10.26650/arcp2019-589806


ISNAD

Yılmaz, Muhsin. Art as a Procedure of Signification”. Archives of Philosophy 0/50 (Jul. 2024): 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806TIMELINE


Submitted02.04.2019
Last Revision16.04.2019
Accepted23.04.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.